KÅRENS DOKUMENT - DOCUMENTS OF THE UNION

STYRDOKUMENT - GOVERNING DOCUMENTS

ÖVRIGA DOKUMENT - OTHER DOCUMENTS

Medlemsvilkor - Membership conditions
Riktlinjer för kårengagemang för studenter på decentraliserade studieorter - Guidelines for union involvement for students in decentralized study cities
Kårstuga - The student union's cabin

Remissvar och påverkansarbete - Consultation response and advocacy work

Fokus: Student - Focus: Student
Remissvar - Consultation response
Studentstrategi - Student Strategy
Årsredovisningar till LiU - Annual reports to LiU
Granskning av kostnader för VFU

CONSENSUS KONTOR

Kårhus1

Kårhuset Örat ligger precis utanför entren vid campus US och erbjuder studenterna studieplatser, café och festlokal. Högst upp finns Consensus kontor.

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga linkopingkommun farg liggande

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2024 Consensus - Alla rättigheter reserverade