BMA-sektionen på Linköpings universitet

Hej! Vi finns här för dig som pluggar till biomedicinsk analytiker på Linköpings universitet. Vårt uppdrag är att:

  • Bevaka och verka för utveckling av utbildningen för att säkerställa att den håller hög kvalitet
  • Främja gemenskap mellan studenter på programmet
  • Marknadsföra programmet gentemot gymnasister, arbetsmarknad och övriga utbildningar
  • Verka för ökad kontakt mellan studentföreningar i allmänhet och studentföreningar på Linköpings Universitet i synnerhet

Tillsammans med oss och våra utskott - festeriet SmittseX och fadderiet Blodådern - får du en riktigt härlig studietid! 

Vill du nå oss kan du skriva till vår facebook-sida, BMA-sektionen.  

BMA-sektionens stadgar.

BMA-sektionens facebook

SmittseX facebook

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga linkopingkommun farg liggande

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2024 Consensus - Alla rättigheter reserverade