FRÅGOR OCH SVAR OM ARBETSMILJÖ

Vad är arbetsmiljö?

Arbetsmiljö är allt det som påverkar hur vi har det på jobbet. Det handlar till exempel om hur det ser ut i lokalerna där vi vistas under arbetsdagen, hur vi pratar med varandra, och om de digitala system vi arbetar i. Det handlar också om hur arbetet är organiserat.

Fysisk:

Fysisk arbetsmiljö handlar om sådant som lokaler, ventilation, ljus, ljud och hjälpmedel på en arbetsplats. Att ha en bra fysisk arbetsmiljö kan till exempel vara att ha hjälpmedel för att rätt kunna lyfta och flytta patienter, god ventilation i lokalerna där man vistas, eller bra belysning vid sitt skrivbord.

Digital:

Digital arbetsmiljö handlar om de delar av arbetet som sker i digitala system. Det gäller datorer, IT-program, uppkoppling, och hur man hanterar gränsen mellan arbete och fritid när det går att bli nådd digitalt även utanför arbetstid.  

I en bra digital arbetsmiljö är tekniken välfungerande. De digitala systemen är anpassade både för de som ska använda dem, och för verksamhetens behov. 

Det finns också överenskommelser på arbetsplatsen om när under dygnet som det är accepterat att bli kontaktad digitalt.

Social och organisatorisk:

Den organisatoriska arbetsmiljön handlar om hur arbetet ordnas, styrs, kommuniceras och hur beslut fattas i verksamheten. 

Den sociala arbetsmiljön handlar om hur vi samspelar och pratar med varandra på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön beskriver arbetsgivarens ansvar för en bra arbetsmiljö inom: arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.  

Men studenter omfattas inte av organisatorisk och social arbetsmiljö.

 

Vad är ett arbetsmiljöombud?
Vad händer om jag tar kontakt med arbetsmiljöansvarig?
Vad innebär Lika Villkor på LiU?
Vad är skillnaden mellan AMO och CAMO?
En student behandlar mig illa, vad ska jag göra?
En föreläsare har formulerat/betett sig illa, vad ska jag göra?
Jag har blivit utsatt på ett kårhus, vad kan jag göra?
Jag känner mig konstant stressad, vad ska jag göra?
Jag har en funktionsnedsättning, vad kan jag göra för att underlätta mina studier?
Någonting är trasigt/fungerar inte optimalt i en sal på campus, vad ska jag göra?
Grupprummet är alltid kallt, vad kan jag göra?
Det finns inga arbetskläder på VFUn, vad kan jag göra?
Jag får inte tillräckligt med stöd för att klara av mina tentor, vad kan jag göra?
Jag har sett/hört något som gör mig orolig över en annan student, vad kan jag göra?
Jag har skadat mig på universitetet/vid studier, vad ska jag göra?
Vad är Kammarkollegiets försäkring?
Jag behöver ta studieuppehåll, hur går jag tillväga?
Jag har blivit utsatt under min VFU, vad kan jag göra?

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga linkopingkommun farg liggande

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2024 Consensus - Alla rättigheter reserverade