ÅRETS VFU-PLATS

Priset syftar till att premiera den VFU-placering som tar hand om sina studenter på ett sätt som är utöver det vanliga. Denna utmärkelse delas ut till en VFU-placering per läsår, nomineras av studenter och utses av ett utbildningsutskottet

Nomineringstiden för årets pedagog och årets VFU-plats är NU. Du nominerar via denna länk: https://goo.gl/forms/dHlhkDbRoH0mbErU2


ÅRETS VFU-PLATS 2018

Ortopedavdelning 9, Ortopediska kliniken ViN  Motiveringen löd:

''Arbetsplatsen utmärkte sig för mig genom den glädje i arbetet som lyste igenom varje medarbetare. Ett team som alltid gav allt för patientens bästa. En sjuksköterskegrupp med otroligt hög kunskapsnivå och ständigt visad vilja till att alltid utvecklas mer och delge oss studenter allt dem kan. Man fick otroligt gott bemötande från all personal på avdelningen. Jag lärde mig massor under denna VFU, och denna arbetsplats kommer jag alltid minnas och eftersträva på min kommande arbetsplats. De gjorde allt för att ta hand om oss och låta oss utvecklas till max. Man fick alltid daglig återkoppling på sitt arbete och diskutera och reflektera kring någon situation. Alla tog sig tid för oss, och jag hade aldrig förväntat mig eller varit med om att alla på en avdelning brytt sig så mycket om oss som dem gjorde på denna plats. Vi var inte bara några studenter, vi var deras kollegor och sina kollegor tar man hand om som sin familj. Här arbetar en välmående arbetsgrupp där man verkligen bryr sig om sina kollegor och patienter. Vilka förebilder!''


ÅRETS VFU-PLATS 2017

Utmärkelsen för årets VFU-plats 2017 tilldelades Samrehab distriktsrehabiliteringen, Västervik. Motiveringen löd:

"Handledaren gjorde ett utmärkt jobb med att alltid få mig att känna mig välkommen, oavsett om det gällde att få svar på frågor gällande patienter och fysioterapi eller om det handlade om mindre saker som att alltid knacka på min dörr inför förmiddagsfikat och lunchen så att jag alltid kände mig välkommen att vara med.
Just de små sakerna som att bjuda med till lunch, fikarast eller avfirande av en kollega fick mig att känna mig extra varmt välkommen. Även övriga kollegor som jag också fick följa med på deras patientbesök gjorde ett mycket bra jobb med att få mig att känna mig välkommen och förklarade bra vid frågor och liknande.
Man kände sig aldrig som en besvärlig, jobbig svans som var i vägen som man känt på vissa andra VFU-platser, utan man blev alltid väl bemött och kände sig välkommen! Det var bra upplagt med när feedbacken gavs och jag gavs alltid möjlighet att ställa frågor ifall jag undrade något. När jag varit med på hans besök reflekterade vi alltid efteråt kring hur det gick och vilka fynd som gjorde att man fick ihop sin funktionsdiagnos och hur man kunde tänka kring mål och behandling. Dessa reflektioner efter varje patientbesök var mycket givande och fick mig att tänka och reflektera för att lära mig extra mycket. Nu ett halvår senare känner jag att det jag minns extra mycket är de gemensamma reflektionerna och allt jag lärt mig därifrån."


ÅRETS VFU-PLATS 2016

Utmärkelsen för årets VFU-plats 2016 gick till Neurorehab - Rörelse och hälsa med motiveringen:

"Genom gott samarbete och uppmuntran skapade alla på Neurorehab en VFU-period som gett insikt och en stark tro på att fysioterapeuter behövs och kommer behövas i framtiden."


ÅRETS VFU-PLATS 2014

Thorax-Kärlkliniken

Fundamentet för god VFU är engagerade handledare som har tid och andra förutsättningar att ta hand om studenterna, vilket finns på Thorax-Kärlkliniken i Linköping. Hela avdelningen, inte bara handledare, präglas av en god stämning och öppet klimat där studenterna känner sig välkomna.I lärandesituationen finns handledare med omfattande kunskap och gott bemötande, vilka lägger ribban lagom högt och uppmuntrar studenten att tänka själv och nå lite högre nivå än tidigare. Gott om tid för att själv pröva på tillsammans med kontinuerlig feedback gör att studenterna får en god möjlighet att träna inför sin kommande profession och framtida yrkesliv.

CONSENSUS KONTOR

Kårhus1

Kårhuset Örat ligger precis utanför entren vid campus US och erbjuder studenterna studieplatser, café och festlokal. Högst upp finns Consensus kontor.

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga linkopingkommun farg liggande

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2024 Consensus - Alla rättigheter reserverade