Logopedsektionen vid Linköpings universitet

Hej! Vi finns här för dig som pluggar till logoped på Linköpings universitet. Vårt uppdrag är att:

  • Bevaka och verka för utveckling av utbildningen för att säkerställa att den håller hög kvalitet

  • Främja gemenskap mellan studenter på programmet

  • Marknadsföra programmet gentemot gymnasister, arbetsmarknad och övriga utbildningar

  • Verka för ökad kontakt mellan studentföreningar i allmänhet och studentföreningar på Linköpings Universitet i synnerhet

Tillsammans med oss i sektionen och festieriet Oralspex får du en riktigt härlig studietid! 

Vill du nå oss kan du skriva till vår facebook-sida, Logopedsektionen LiU.  

Ordförande
Jag heter Alma och är ordförande i logopedsektionens styrelse verksamhetsåret
23/24.

Mitt ansvar är att ha övergripande koll på styrelsens arbete.

Det är bara att höra av sig till mig angående frågor om styrelsens arbete eller
planering eller övrigt ämne.

Är du osäker på vem i styrelsen som bäst kan svara på din fråga?
Maila mig så hjälper jag dig att få kontakt med rätt person.

Kom ihåg att vi i styrelsen finns här för dig genom vårt och torrt under din utbildning
och kan inte styrelsen hjälpa dig så vet vi vem som kan!


Vid frågor eller funderingar, kontakt mig på
almla380@student.liu.se


Vice ordförande & Marknadsföringsansvarig & Internationellt utskott

Mitt namn är Sarah och jag är Vice ordförande i logopedstyrelsen 23/24. Vice
ordförande är ordförandens högra hand, ansvar för styrelsens sociala medier och
anordnar examenssittningen för T8.

Jag är även ansvarig för kontakten med utbytesstudenter som kommer till LiU för att studera termin 5 på Logopedprogrammet. Har man funderingar om utlandsstudier, är det mig man bör höra av sig till.

Vid frågor eller funderingar, kontakt mig på
sarde196@student.liu.se


Externt utskott
Externt utskott är med och anordnar arbetsmarknadsmässan Carma tillsammans
med representanter från andra sektioner på MedFak och Consensus. Externt utskott
kan du höra av dig angående förslag till CARMA-mässan.

Vid frågor eller funderingar, kontakt mig på
matmi538@student.liu.se


Kassör
Jag heter Anna och är ekonomiansvarig, alltså kassör i styrelsen. Det innebär ett
övergripande ansvar över logopedsektionens ekonomi. Ekonomiansvarig är inblandad i det mesta som berör sektionsarbetet, såsom Nolle-P.

Vid frågor eller funderingar, kontakt mig på
anntu852@student.liu.se


Consensus FUM-representanter
Vi heter Julia & Wilma! Vi sitter som ledamöter i Consensus fullmäktige och
representerar logopedsektionen. Under dessa möten diskuteras och röstas det om
kårgemensamma ärenden. Vårt huvudansvar är att göra logopedsektionens röst hörd i de beslut som fattas inom Consensus, och därmed utgöra en brygga mellan logopedsektionen och Consensus.

Posten erbjuder en spännande inblick i hur Consensus arbetar samt ger en chansen att påverka studentlivet här på LiU!

Vid frågor eller funderingar, kontakt oss på
ulst273@student.liu.se & wiler315@student.liu.se


Arbetsmiljöombud
Jag heter Hanna och är arbetsmiljöombud inom logopedsektionen. Jag arbetar tillsammans med de andra arbetsmiljöombuden från andra sektioner på Consensus för en bättre arbetsmiljö för alla. Arbetsmiljöombud kan du vända dig till om du undrar eller vill prata om den fysiska och psykiska miljön på logopedprogrammet.

Vid frågor eller funderingar, kontakt mig på
hanfr398@student.liu.se


Utbildningsbevakare med VFU-ansvar
Denna post är fördelad mellan två personer. Utbildningsbevakare ansvarar för
VFU-placeringar för logopedstudenterna. Vi delar även på den andra posten som
utbildningsbevakare med programansvar. Där arbetar vi kring frågor som rör
programmet t.ex. utbildning. Har du funderingar om VFU eller annat förknippat med utbildningen, hör av dig till mig!

Vid frågor eller funderingar, kontakt mig på
haner264@student.liu.se


Utbildningsbevakare med programansvar
Denna post är fördelad mellan två personer. Utbidlnignsbevakare uppgift är att få in studenternas åsikter om programmet och föra dem vidare till utbildningsutskottet och programansvariga. Vi jobbar med alla typer av programrelaterade frågor.

Vid frågor eller funderingar, kontakt mig på
haner264@student.liu.se


Studiesocialt ansvarig och
Jag heter Tanja och är studiesocialt ansvarig. Mitt huvudansvar är att planera roliga aktiviteter med sektionen för att främja studentlivet för alla studenter. Bland annat kan det vara att planera workshops, sittningar och andra aktiviteter.

Vid frågor eller funderingar, kontakt mig på
tansa746@student.liu.se


Sekreterare
Jag heter Matilda och mitt huvudansvar är att protokollföra allt som sägs på alla
möten.

Vid frågor eller funderingar, kontakt mig på
matmi538@student.liu.se

Loogopedesektionens facebooksida

Festeriet Oralspex facebooksida

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga linkopingkommun farg liggande

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2024 Consensus - Alla rättigheter reserverade