ÄSKNINGAR  |  GRANTS 


De som kan äska pengar av Consensus är enskilda eller grupper av medlemmar, sektioner eller andra studentföreningar vid Medicinska fakulteten. 

Din äskning skickas till kårordförandeInformation gällande äskningsperioder för verksamhetsåret 22/23 finns nedan:Those who can request money from Consensus are individuals or groups of members, sections or other student associations at the Faculty of Medicine. 

Your request is sent to the union chairman (ko@consensus.liu.se) Information regarding filing periods for the financial year 22/23 can be found below:

 

ÄSKNINGSMALL 22/23 | GRANTS 22/23


 

CONSENSUS KONTOR

Kårhus1

Kårhuset Örat ligger precis utanför entren vid campus US och erbjuder studenterna studieplatser, café och festlokal. Högst upp finns Consensus kontor.

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga linkopingkommun farg liggande

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2024 Consensus - Alla rättigheter reserverade