Arbetsterapeutsektionen på Linköpings universitet

Vi finns här för dig som pluggar till arbetsterapeut på LiU vid campus Norrköping. Vi jobbar för att se till att din utbildning till arbetsterapeut blir så bra som möjligt och att du kommer bli behandlad rättvist.

Tillsammans med våra fantastiska utskott ATtityd och LATex kommer du aldrig ha en tråkig stund. Skulle något komma upp tveka inte med att kontakta oss!

Mail adresser till sektionsordförande, arbetsmiljöombud och utbildningsbevakare: 

at@consensus.liu.se 

amo.at@consensus.liu.se 

ub.at@consensus.liu.se


Arbetsterapeutsektionens dokument

Styrdokument
Image

AT-sektionen

Fadderiet ATtityd

LATex Sexmästeri

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga linkopingkommun farg liggande

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2024 Consensus - Alla rättigheter reserverade