UTMÄRKT INSPIRATÖR

Utmärkt Inspiratör är en utmärkelse som införts av Consensus och sektionerna vid Medicinska fakulteten och syftar till att premiera personer på de respektive utbildningarna som inspirerar studenterna på olika sätt. Denna utmärkelse delas ut av sektionerna och mottagaren av utmärkelsen väljs av respektive sektionsstyrelse.


UTMÄRKTA INSPIRATÖRER 2018

Image

SJUKSKÖTERSKESEKTIONEN NORRKÖPING

Ghassan Mourad

Image

SEKTIONEN FÖR BIOMEDICINSKA ANALYTIKERPROGRAMMET

Laila Håkansson

Image

SEKTIONEN FÖR LOGOPEDPGROGRAMMET

Lina Vikström

Image

SEKTIONEN FÖR MEDICINSK BIOLOGI

Tony Forslund

Image

MEDICINSKA FÖRENINGEN

Zoltán Szabó

Image

FYSIOTERAPEUTSEKTIONEN

Ann-Sofi Kammerlind

Image

SJUKSKÖTERSKESEKTIONEN LINKÖPING

Patrik Ryttarström

Image

ARBETSTERAPEUTSEKTIONEN

Lena Andersson

CONSENSUS KONTOR

Kårhus1

Kårhuset Örat ligger precis utanför entren vid campus US och erbjuder studenterna studieplatser, café och festlokal. Högst upp finns Consensus kontor.

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga linkopingkommun farg liggande

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2024 Consensus - Alla rättigheter reserverade