VAD GÖR KÅREN?

Consensus är Medicinska fakultetens studentkår vid Linköpings Universitet. Vi i Consensus arbetar med en mängd olika frågor med ett gemensamt förtecken; de rör dig som student på ett eller annat sätt. Vårt kärnuppdrag innefattar att bevaka din utbildning och arbetsmiljö så att den håller högsta möjliga kvalitet. Att det ska finnas en studentkår finns reglerat i lagen och vi represetnerar studenterna i många olika forum. 

Utöver vårt kärnuppdrag så är det du, medlemmen, som genom Consensus fullmäktige bestämmer vad kåren ska tycka, säga och arbeta med.

Här nedan kommer ett litet axplock med vad vi i kåren arbetar med!

Vill du läsa mer om Consensus påverkansarbete? Se här.

STUDENTINFLYTANDE


Consensus säkerställer studentinflytande i olika organ och grupper på LiU och Medfak. Tack vare Consensus finns någon som representerar studenterna i så gott som alla formella och informella forum. Detta gör att i princip inget händer på Medicinska fakulteten utan att en student varit med och bestämt.

STÖD OCH HJÄLP


Till Consensus kan du som student vända dig om du behöver stöd och hjälp. Det kan gälla problem med examinationer, praktikplatser, lärare eller handledare, diskriminering eller arbetsmiljö och mycket mer. Du kan kontakta oss här

KÅRHUSEN


I Norrköping och Linköping finns fem kårhus. Tillsammans med de andra LiU-kårerna äger Consensus bolaget Kårservice som sköter festverksamheten och driften av kårhusen. Här kan du plugga, träffa andra studenter, hyra festlokal eller dricka billig öl.

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMILJÖBEVAKNING


Tillsammans med sektionen på ditt program samlar Consensus in åsikter och tankar kring er utbildning och arbetsmiljö och driver dessa frågor mot universitetet och kommunerna. Vi representerar studenterna i många olika forum där vi får chans att utöva studentinflytande.

PUB ÖRAT


Pub Örat är ett utskott under Consensus som anordnar studentpub på Kårhuset Örat ungefär en gång i månaden. Här kan du umgås med vänner och spela brädspel! 

CARMA


CARMA står för Consensus Arbetsmarknadsmässa. CARMA anordnas en gång om året och har som syfte att låta dig som student möta framtida arbetsgivare. 

MOTTAGNINGEN


Consensus stödjer och samordnar sektionernas mottagningsarbete. Consensus och de andra kårerna vid LiU arrangerar även fadderutbildningar och ansvarar för den gemensamma mottagningspolicyn som relgerar all mottagningsverksamhet på LiU. På vårterminens mottagning arrangerar Consensus Nollefesten. 

CAFÉ ÖRAT


Consensus driver Café Örat som har öppet dagtid under veckorna på bottenplan i Kårhuset Örat. Här kan du köpa billigt kaffe och fika och sitta och plugga. Café Örat drivs helt idéellt av Consensus med studenter som arbetar i kassan. 

Psst... som caféarbetare får du gratis kaffe hela terminen! 

CONSENSUS KONTOR

Kårhus1

Kårhuset Örat ligger precis utanför entren vid campus US och erbjuder studenterna studieplatser, café och festlokal. Högst upp finns Consensus kontor.

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga linkopingkommun farg liggande

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2024 Consensus - Alla rättigheter reserverade