FRÅGOR OCH SVAR OM MEDLEMSKAP

Jag vet inte om jag är medlem, hur kan jag kolla det?
För att kontrollera om du är kårmedlem loggar du in på https://consensus.memlist.se/register/lOk83R. Under fliken medlemsskap kan du se ditt aktiva kårmedlemskap. Kan du inte logga in i portalen kan du höra av dig till mea@consensus.liu.se så får du hjälp. 


Både sektionsmedlem och kårmedlem?
När du blir medlem i kåren så blir du automatisk medlem i din sektion. Det är alltså inget val du behöver göra eller bekymra dig över. Detta är på grund av att det är kåren som finansierar sektionerna, för deras medlemsregister och håller i alla avtal som ger sektionerna dess möjligheter.


Hur tar jag del av rabatter på Café Örat och andra förmåner?

Du kan bevisa att du är medlem genom att visa upp ditt medlemsskap i ORBI. Du hittar ditt Kårmedlemsskap under fliken "medlemsskap", eller på din profil.  

Kårabatter appliceras automatiskt på giltiga biljetter som köps i ORBI.

Om du inte tidigare lagt till ditt medlemsskap i ORBI behöver du göra det. Detta kan du enklast göra genom att gå in på fliken "medlemsskap", söka efter Consensus och koppla ditt medlemsskap till ditt ORBI-konto genom att skriva in ditt personnummer. Därefter behöver du starta om appen innan du kan visa ditt medlemsskap i appen.

Du kan även bevisa ditt medlemsskap genom att logga in i medlemsportalen på https://consensus.memlist.se/register/lOk83R. Under fliken "medlemsskap" hittar du dina medlemsskap och betalstatus på dessa. 


Måste jag vara medlem för att vara sektionsaktiv?
Ja, så snart du blir del av en förening så måste du vara medlem. Detta eftersom kåren har övergripande ansvar över sektionerna och finansierar dessa. Dessutom arbetar sektionerna i kårens olika utskott eller representerar studenterna i möten. På alla plan styrs det hela av dokument och andra skrifter som bestämmer hur allting ska fungera. Utan medlemskap så gäller inget av dessa och du har inga rättigheter eller skyldigheter. T. ex. måste du vara medlem i din sektion om du vill ha rösträtt på fullmäktigemöten.

CONSENSUS KONTOR

Kårhus1

Kårhuset Örat ligger precis utanför entren vid campus US och erbjuder studenterna studieplatser, café och festlokal. Högst upp finns Consensus kontor.

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga linkopingkommun farg liggande

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2024 Consensus - Alla rättigheter reserverade