Studentrepresentantplatser

Som student kan du påverka din utbildning och studiesituation genom att vara studentrepresentant i något av alla de beslutande och beredande organ/grupper som finns på universitetet. Studentrepresentantens uppdrag är att på möten, såväl på medicinska fakulteten som på LiU centralt, representera studentkåren Consensus medlemmar. Som studentrepresentant gör du ett viktigt jobb för dina medstudenter och har hjälp och stöd från Consensus Utbildningsutvecklare och Consensus åsiktsdokument.  För att vara studentrepresentant måste en såklart vara medlem i kåren.

Nedanför finns information om de grupper vi i dagsläget söker studentrepresantanter till. Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig för mer information och genomgång av vad det innebär att vara studentrepresentant. Vi ser fram emot att höra från dig!

Didacticum studentråd (2 ordinarie platser)

Om du är intresserad av utbildning, pedagogik och utvärdering av lärarnas kompetens, så är detta forumet för dig! Didacticum är ett centrum som ska driva och bidra till en pedagogisk och didaktisk utveckling av universitetets utbildning och undervisning som komplettering till det utvecklingsarbete som bedrivs inom fakulteter och institutioner. Syftet med den här gruppen är att få studenters perspektiv på de aktiviteter som Didacticum erbjuder lärare på LiU, både vad gäller kursutbud och kursinnehåll samt seminarier/workshops. Studenterna är ju i förlängningen de som ska dra nytta av det Didacticum gör. Didacticums studentråd träffas 1 gång per termin, ca 2 timmar per gång. Förberedelser kan innebära att läsa in sig på kursplaner eller underlag för mötet. Vi söker två studenter till denna grupp.

Institutionsstyrelsen för ISV (suppleant)

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) håller på med utbildning och forskning inom samhälls- och välfärdsfrågor. I denna grupp diskuteras det mycket kring institutionsombildningen, som träder i kraft vid årskiftet (lite förenklat kommer ISV, IMH och IKE att slås ihop till två institutioner), men även ISVs ekonomi och arbetsmiljöfrågor. Man beslutar även om anställningar på institutionen. Möten sker cirka en gång i månaden, hålls oftast i Norrköping, och varje möte är ungefär 3-4 timmar långt. Denna plats är en suppleantplats, vilket innebär att du går på mötet om den ordinarie representanten inte kan närvara. Hit ser vi gärna att en Norrköpingsstudent söker, men detta är inte ett krav.

Kompetensrådets arbetsgrupp för grundutbildning

I kompetensrådets arbetsgrupp för grundutbildning diskuteras många frågor som rör VFU, till exempel bedömningsformulär, utvärderingssystem och introduktionsdagar. Möten hålls ca 4 gånger per termin och brukar ta cirka 2 timmar. Till denna grupp söker vi någon från ett program med VFU och som på ett bra sett kan rapportera tillbaka vad som sades på mötet till Utbildningsutvecklare i consensus. I dagsläget diskuteras mycket som rör SSK så det är positivt om du är sjuksköterskestudent, men inget krav.

Styrgrupp för Ladok 3

I den här gruppen har de tre kårerna (Consensus, LinTek och StUFF) en gemensam plats, som i år tillsätts av oss i Consensus. Tidigare frågor som diskuterats i denna grupp är bytet från det tidigare Ladok (det gamla systemet) till Ladok3, överflyttningen av funktioner från den gamla Studentportalen till Ladok3 och LISAM, och hur specifika funktioner som t.ex. registrering eller spärrtentor ska hanteras. Nu har Ladok3 införts och gruppen kommer troligtvis inrikta diskussionerna mer på t.ex. förbättringar och förvaltning. Till den här platsen kan studenter från alla program passa och möten hålls cirka en gång i månaden/varannan månad.

VFU-rådet

I denna grupp diskuteras VFU-kursutvärderingar, input till kompetensutvecklingsdagar, och möjliga förändringar på Sjuksköterskeprogrammets T5 och T6 med fokus på VFU och examensarbeten. En het fråga är hur man kan lösa fler VFU-platser till studenterna på de program som har VFU. Möten hålls cirka 2 gånger per termin och är ungefär 2 timmar långa. Hit söker vi en student som studerar på ett program där VFU ingår i utbildningen.

Fyll i kontaktförmuläret så kontaktar vi dig och ser om vi kan hitta något som passar dig. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Information om studentrepresentantplatserna

Alla fält med * måste fyllas i.

CONSENSUS KONTOR

Kårhus1

Kårhuset Örat ligger precis utanför entren vid campus US och erbjuder studenterna studieplatser, café och festlokal. Högst upp finns Consensus kontor.

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår, Kårhus Örat, US-området ingång 73, 581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Västgötegatan 15 (Holmbogränden), Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan Universitet, 601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2020 Consensus - Alla rättigheter reserverade

Design & utveckling av Vallagruppen Webbyrå

Följ oss