Studentrepresentantplatser

Som student kan du påverka din utbildning och studiesituation genom att vara studentrepresentant i något av alla de beslutande och beredande organ/grupper som finns på universitetet. Studentrepresentantens uppdrag är att på möten, såväl på medicinska fakulteten som på LiU centralt, representera studentkåren Consensus medlemmar. Som studentrepresentant gör du ett viktigt jobb för dina medstudenter och har hjälp och stöd från Consensus Utbildningsutvecklare och Consensus åsiktsdokument.  För att vara studentrepresentant måste en såklart vara medlem i kåren.

Nedanför finns information om de grupper vi i dagsläget söker studentrepresantanter till. Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig för mer information och genomgång av vad det innebär att vara studentrepresentant. Vi ser fram emot att höra från dig!

Didacticum studentråd (2 ordinarie platser)

Om du är intresserad av utbildning, pedagogik och utvärdering av lärarnas kompetens, så är detta forumet för dig! Didacticum är ett centrum som ska driva och bidra till en pedagogisk och didaktisk utveckling av universitetets utbildning och undervisning som komplettering till det utvecklingsarbete som bedrivs inom fakulteter och institutioner. Syftet med den här gruppen är att få studenters perspektiv på de aktiviteter som Didacticum erbjuder lärare på LiU, både vad gäller kursutbud och kursinnehåll samt seminarier/workshops. Studenterna är ju i förlängningen de som ska dra nytta av det Didacticum gör. Didacticums studentråd träffas 1 gång per termin, ca 2 timmar per gång. Förberedelser kan innebära att läsa in sig på kursplaner eller underlag för mötet. Vi söker två studenter till denna grupp.

Kompetensrådets arbetsgrupp för grundutbildning

I kompetensrådets arbetsgrupp för grundutbildning diskuteras många frågor som rör VFU, till exempel bedömningsformulär, utvärderingssystem och introduktionsdagar. Möten hålls ca 4 gånger per termin och brukar ta cirka 2 timmar. Till denna grupp söker vi någon från ett program med VFU och som på ett bra sett kan rapportera tillbaka vad som sades på mötet till Utbildningsutvecklare i consensus. I dagsläget diskuteras mycket som rör SSK så det är positivt om du är sjuksköterskestudent, men inget krav.

Information om studentrepresentantplatserna

Alla fält med * måste fyllas i.

CONSENSUS KONTOR

Kårhus1

Kårhuset Örat ligger precis utanför entren vid campus US och erbjuder studenterna studieplatser, café och festlokal. Högst upp finns Consensus kontor.

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår, Kårhus Örat, US-området ingång 73, 581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Västgötegatan 15 (Holmbogränden), Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan Universitet, 601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2020 Consensus - Alla rättigheter reserverade

Design & utveckling av Vallagruppen Webbyrå

Följ oss