CONSENSUS ARBETSMARKNADSMÄSSA  |  CONSENSUS WORKING FAIR

carma 01

CARMA - Consensus arbetsmarknadsmässa 

Consensus arbetsmarknadsmässa, känd som CARMA, hålls årligen i februari för samtliga studenter på den medicinska fakulteten vid Linköpings Universitet, både från Linköping och Norrköping. Det är en mässa där företag, regioner och kommuner får möjlighet att ställa ut och visa upp sin verksamhet för studenter. Det är även ett bra tillfälle för studenter att knyta kontakter med arbetsgivare, få en inblick i sitt kommande arbetsliv och till exempel söka sommarjobb eller få information om specialistutbildningar.

Våren 2012 arrangerade Consensus och sektionerna för första gången en arbetsmarknadsmässa – CARMA 2012. Arrangemanget lyckades och blev startskottet för en utökad satsning på samarbete med externa parter. Arbetet har fortsatt sedan dess och mässan utvecklas och blir större för varje år. Consensus har en projektgrupp för CARMA med representanter från alla sektioner på medicinska fakulteten, som arbetar under hela läsåret för att göra mässan så bra som möjligt!


CARMA kommer äga rum den 14 februari 2024!

För att som utställare anmäla plats till mässan, maila Evelina From på plcarma@consensus.liu.se.                                                                    (Anmälan är bindande. Avgiftsfri avbokning fram till 2 veckor innan eventet)


Har du frågor eller funderingar kring CARMA, kontakta projektledaren på: plcarma@consensus.liu.se
CARMA - Consensus working fair

Consensus working fair, known as CARMA, are being held in February annually for all students at the Faculty of Medicine and Health Sciences by Linköping University, both from Linköping and Norrköping. The exhibition gives companies, regions and municipalities an opportunity to exhibit and show students their business. It is also a great opportunity for students to make contact with employers, get an insight in the upcoming world of work and for example apply for a summer job or get to know more about masters. 

Consensus and the sections first arranged Consensus working fair in the spring year 2012 - CARMA 2012. The arrangement became a success and the start of
an expanded investment regarding cooperation with external parts. The work with CARMA has been going on ever since and the fair gets bigger and better each year. Consensus has a project group working with CARMA, including represantatives from all sections at The Faculty of Medicine and Health Sciences, whom are working all year around making the fair as good as possible!


CARMA will take place on the 15th of February 2023!

To announce your interests as an exhibitor, send an emal to Evelina From: plcarma@consensus.liu.se 
  (The registration is binding. Free cancellation up to 2 weeks before the event takes place)

Do you have any questions or concerns regarding CARMA, contact the project leader at: plcarma@consensus.liu.seCONSENSUS KONTOR

Kårhus1

Kårhuset Örat ligger precis utanför entren vid campus US och erbjuder studenterna studieplatser, café och festlokal. Högst upp finns Consensus kontor.

Image
Image
Image

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga linkopingkommun farg liggande

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2023 Consensus - Alla rättigheter reserverade