FULLMÄKTIGE

Fullmäktige är Consensus högsta beslutande organ, studentkårens riksdag. Alla medlemmar är välkomna på fullmäktiges möten, men för att ha rösträtt behöver man vara vald som ledamot av sin sektion. Fullmäktiges arbetsordning hittas här och övriga dokument och handlingar finns här.

CONSENSUS KONTOR

Kårhus1

Kårhuset Örat ligger precis utanför entren vid campus US och erbjuder studenterna studieplatser, café och festlokal. Högst upp finns Consensus kontor.

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

Copyright © 2018 Consensus - Alla rättigheter reserverade

Design & utveckling av Vallagruppen Webbyrå

Följ oss