Arbetsmiljöbevakning

Enligt arbetsmiljölagen likställs studenter med anställd personal. Arbetsmiljö handlar därför om förhållandena för både medarbetare och studenter på arbetsplatsen. I LiU:s arbetsmiljöpolicy står att LiU ska uppfattas som en attraktiv arbetsplats med en god fysisk och psykosociala arbetsmiljö. Arbetsmiljön ska vårdas och utvecklas i den dagliga verksamheten i god samverkan mellan ledning, medarbetare och studenter för att förhindra ohälsa eller skada. Ett förebyggande arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla på arbetsplatsen och i studiemiljön.


Arbetsmiljöutskottet

En av Consensus allra viktigaste uppgifter är att bevaka din arbetsmiljö så att den håller rätt kvalitet och är så bra som den möjligtvis kan bli! Detta gör vi bland annat genom Consensus arbetsmiljöutskott. Arbetsmiljöutskotet består av Consensus studiesocialt ansvarig med arbetsmiljöansvar (SAc) som är utskottets ordförande och Centralt arbetsmiljöombud (CAMO), en ledamot ur Consensus styrelse samt arbetsmiljöombud från alla sektioner. Varje sektion utser sina egna arbetsmiljöombud.

Utskottet ska samordna och stötta sektionerna i arbetsmiljöfrågor, främja samverkan och utbyte mellan sektioner samt diskutera kårens ställningstaganden i arbetsmiljöfrågor som rör flera utbildningar.

Har du frågor om arbetsmiljö kan du kontakta Consensus centrala arbetsmiljöombud sac@consensus.liu.se.

CONSENSUS KONTOR

Kårhus1

Kårhuset Örat ligger precis utanför entren vid campus US och erbjuder studenterna studieplatser, café och festlokal. Högst upp finns Consensus kontor.

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår, Kårhus Örat, US-området ingång 73, 581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Västgötegatan 15 (Holmbogränden), Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan Universitet, 601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2019 Consensus - Alla rättigheter reserverade

Design & utveckling av Vallagruppen Webbyrå

Följ oss