Utmärkelser vid den Medicinska fakulteten

Consensus delar årligen ut priser tillsammans med Medicinska fakultetens nio sektioner. Utmärkelserna ges i syfte att lyfta individer som haft inflytande på våra studenters studietid på olika sätt. 

Utmärkelser

Sektionerna ger sedan ut det individuella priset Utmärkt inspiratör

Årets Pedagog

Varje år utser Consensus tillsammans med sektionerna Årets Pedagog på Medicinska
fakulteten
till en lärare/föreläsare/handledare utifrån nomineringar från fakultetens
studenter. En god pedagog speglas av stort engagemang, pedagogisk nyansering och
skicklighet. Priset ges i syfte att lyfta fram goda pedagoger och uppmana andra som
undervisar på fakulteten stärka sin pedagogiska kompetens.

Utmärkt inspiratör

Utmärkt inspiratör är ett gemensamt pris som ges ut årligen av studentkåren tillsammans med sektionerna. Priset syftar till att uppmärksamma personer som inom respektive utbildning har inspirerat studenterna på programmet på olika sätt. Således tilldelas en person per sektion priset årligen vilket ger studenterna möjlighet att visa uppskattning för berör individ samt syftar till att höja värdet av att vara en inspiratör.

Utmärkelser 2020

Skarmavbild 2019 06 05 kl. 13.09.47

Bild från pristudelningen 2019.

ÅRETS PEDAGOG 2020 - Rebecka Hjelmfors

Årets Pedagog är en utmärkelse som syftar till att premiera goda pedagoger vid Medicinska fakulteten och visa dem uppskattning från studenternas sida. Denna utmärkelse delas ut till en lärare per läsår, nomineras av studenter och utses av ett programöverskridande utskott.

Nominering Årets Pedagog 2020

För sitt stora engagemang, viljan att göra det lilla extra och skicklighet i att anpassa feedback och pedagogiska verktyg efter studenternas förmåga, tilldelas Rebecka Hjelmfors priset Årets Pedagog!

Rebecka Hjelmfors har visat stort engagemang under sitt första år som handledare i strimma samtalskonst på vårdcentralen Brinken. Rebecka sätter även undan tid för att prata individuellt om studenternas livsmål och samtala om mental hälsa, vilket har hjälpt studenterna att hantera stress och ta sig igenom en tung termin. Genom att vara väl förberedd och erbjuda pedagogiska verktyg som passar studenternas förmågor och förbättringspunkter anpassar hon feedback och strategier för studenternas patientsamtal. Hon tar sig tiden att själv ta fram dessa verktyg med både utskrivna papper och tips på appar eller fysiska tekniker så studenterna alltid har något att luta sig tillbaka mot. Rebecka utstrålar en ständigt positiv attityd och lyckas visa studenternas styrkor genom balanserad feedback.

"Rebecka får oss att vilja utvecklas i vårt yrke, lära oss mer och igenom allt inte glömma bort vår egen hälsa och mål. Vi hoppas verkligen att hon genom denna nominering och förhoppningsvis pris som Årets Pedagog får ännu mer uppmuntran och bekräftelse på att hon gör ett fantastiskt jobb."

 

UTMÄRKTA INSPIRATÖRER 2020

Utmärkt Inspiratör är en utmärkelse som införts av Consensus och sektionerna vid Medicinska fakulteten och syftar till att upmärksamma personer på de respektive utbildningarna som inspirerar studenterna på olika sätt. Denna utmärkelse delas ut av sektionerna och mottagaren av utmärkelsen väljs av respektive sektionsstyrelse.

 

Nomineringar Utmärkt Inspiratör 2020

Arbetsterapeutsektionen – Åsa Larsson Ranada

"Åsa är en skojfrisk person som bidrar med en positiv stämning vid lärtillfällen. Hon har förmågan att genom rolig undervisning omvandla studenters uppfattning om vad som är intressant och bidrar med lusten att lära. Hos Åsa finns en stor tilltro till sina studenters förmåga. Hon finns där för att stötta och uppmuntra sina studenter vid motgångar. Åsa har ett genuint engagemang när det kommer till sina studenter vilket märks i hennes pedagogiska roll, därför är Åsa en Utmärkt Inspiratör!"

 

Biomedicinska analytikersektionen – Padraig D'arcy

" Padraigs undervisning är både rolig och engagerande vilket gör det lätt att följa med i undervisningen, även när ämnet i sig är komplicerat. Han är alltid positiv och glad och hejar i korridoren. Padraig tar sig tid att diskutera och förklara när man inte förstår och hans intresse smittar av sig eftersom det märks hur mycket han tycker om sitt ämne. Padraig inspirerar verkligen till nyfikenhet och intresse att ta del av ny forskning och vilja utveckla kompetens och engagemang inom professionen."

Fysioterapeutsektionen – Kajsa Johansson

"Kajsa är duktig och engagerad både i det hon föreläser om samt hur hon lär ut till oss studenter. Hon är väldigt pedagogisk och mån om att alla ska förstå. Kajsa har verkligen känslan för när hon bör ingripa och förklara eller när studenterna själv bör resonera sig fram. Därför är Kajsa vår Utmärkt Inspiratör!”

 

Logopedsektionen – Inga-Lena Johansson

"Studenter beskriver henne som en underbar föreläsare, väldigt pedagogisk och med mycket erfarenhet. Hon tar med det viktigaste och förklarar utförligt med mycket engagemang. Hon vill verkligen att studenterna ska förstå och lyckas med studierna. Hon är hjälpsam, informativ och tydlig. Inga-Lena bidrar till lustfyllt lärande!”

 

The Section for Experimental Biomedicine – Emmanuel Berlin

"Emmanuel always manages to explain things in a way the bachelor students can understand. He is a hard working student, with great effort and experience in his backpack. Through working as a teaching assistant in histology he helps other students to learn the differences between tissues in our bodies. Emmanuel has helped the students believe more in themselves both in science and outside of science, which is worth more than anything money can buy. He has inspired the students in many ways, which is why he deserves the award for Excellent Inspirer! ”

 

Medicinska Föreningen – Colm Nestor

”Colm Nestor har givit studenter verktygen för att förstå mekanismer rörande bland annat epigenetik och kopiering av DNA. Med sina otroligt inspirerande föreläsningar och en enastående pedagogisk förmåga har Colm väckt ett intresse som gjort att studenter både sett fram emot nästkommande föreläsningar och blivit inspirerade till att själva forska inom ämnet.”

 

Sjuksköterskesektionen Linköping – Ann-Christin "Titti" Josefsson

"Titti får studenterna att tro på sig själva genom ständig uppmuntran, stöttning, tips och trix samt uppmaning till att ha lite kul (och sova!) på vägen! Det dyker regelbundet upp peppande mejl och ibland några välbehövda, stärkande ord på en kursdialog. Titti inspirerar studenterna till att försöka se positivt på det som är svårt och lyser upp studenternas tillvaro på universitetet. Alla behöver en Titti som studievägledare!"

 

Sjuksköterskesektionen Norrköping – Sara Pettersson

"Med ett hjärta av guld ställer Sara alltid upp för sina studenter. Med mycket omsorg och engagemang inspirerar och förenklar hon studierna för studenterna på sjuksköterskeprogrammet. Sara bidrar med mycket lärande och glädje i sin undervisning och utses därför till Utmärkt Inspiratör.”

 

ÅRETS VFU-PLATS 2020 - Rehabiliteringsmedicinska kliniken US

Priset syftar till att premiera den VFU-placering som tar hand om sina studenter på ett sätt som är utöver det vanliga. Denna utmärkelse delas ut till en VFU-placering per läsår, nomineras av studenter och utses av Consensus utbildningsutskottet.

 

Nominering Årets VFU-plats 2020

För sina engagerade handledare, den välkomnande atmosfären och stärkandet av studenternas tro på sin egen förmåga tilldelas härmed Rehabiliteringsmedicinska kliniken på US priset Årets VFU-plats!

 

På Rehabiliteringsmedicinska kliniken finns fantastiska handledare som utmanar, ställer frågor, och får studenterna att växa i sin framtida yrkesroll. Hela teamet med läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, logopeder och arbetsterapeuter verkar för att studenter, oavsett profession, ska känna sig välkomna och som del av teamet. Studenterna får prova sina egna vingar mycket vilket gör att man känner sig mer säker i sina färdigheter. Studenter beskriver att de efter sin VFU här känner sig väl förberedda för framtida uppgifter och att de faktiskt kan använda det de lärt sig, med ett starkare självförtroende. Handledarna utvecklar studenternas tro på sin egen förmåga. Utrymme ges för att prova på, där studenter själva får gå med olika professioner, samarbeta över professionsgränserna och få en förståelse för helheten samtidigt som de får ta ansvar för patienters hela vårdprocess utifrån sin egen profession.

CONSENSUS KONTOR

Kårhus1

Kårhuset Örat ligger precis utanför entren vid campus US och erbjuder studenterna studieplatser, café och festlokal. Högst upp finns Consensus kontor.

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga linkopingkommun farg liggande

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2024 Consensus - Alla rättigheter reserverade