Fysioterapeutsektionen vid Linköpings universitet

Hej! Vi finns här för dig som pluggar till fysioterapeut, psykoterapeut eller på magister- och masterprogrammet i medicinsk vetenskap vid Linköpings Universitet. Vårt uppdrag är att:

  • Bevaka och verka för utveckling av utbildningarna för att säkerställa att de håller hög kvalitet
  • Främja gemenskap mellan studenter på programmen
  • Marknadsföra programmen gentemot gymnasister, arbetsmarknad och övriga utbildningar
  • Verka för ökad kontakt mellan studentföreningar i allmänhet och studentföreningar på Linköpings Universitet i synnerhet

Tillsammans med oss i sektionen, fadderiet KraFTen och festieriet Reflex får du en riktigt härlig studietid! 

Vill du nå oss kan du skriva till vår facebooksida, Fysioterapeutsektionen

Fysioterapeutsektionens dokument

Facebook

Reflex facebook

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga linkopingkommun farg liggande

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2024 Consensus - Alla rättigheter reserverade