Sep
07

Valberedningens nomineringar till Consensus 23/24

Här är valberedningens nomineringar till Consensus kårstyrelse, handläggare, FUM-presidie och revisorer för verksamhetsåret 23/24. Vid frågor gällande nomineringarna ber vi er ta kontakt med Consensus valberedning, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. 

Motkandidatur

Det finns möjlighet att motkandidera mot valberedningens förslag. Vill du motkandidera ska du anmäla din motkadidatur senast dagen innan valmöte vilket är onsdagem den 21 sep 2023. Anmälan av motkandidatur sker genom att skicka ett mejl till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. om att du vill motkandidera och till vilken post. Det går även bra att anmäla intresse ända fram till val-FUM, då FUM kan besluta att öppna upp för fri nominering under FUM.

Kårstyrelse

Kårordförande (TILLSATT) - Filippa Alesand Lundin

Vice Kårordförande -  VAKANT

Utbildningsutvecklare (TILLSATT) - Jessica Karolina Rönnberg

Medlem- och studentrepresentantansvarig - Mikaela Seoyeon Huh 

Motivering: Mikaela Seoyeon Huh har tagit examen från BioMed i år och planerar att ta ett år ledigt från
studierna innan hon fortsätter med en master. Hon har tidigare varit aktiv i sin sektion som
CARMA och marknadsföringsansvarig och suttit som CARMA-projektledare i Consensus
22/23 samt varit Head of Marketing i iGEM. Mikaela är en aktiv, kreativ och extrovert person
som genom sina tidigare engagemang upplevt personlig utveckling och fått erfarenhet av att
jobba tillsammans med andra i olika roller och grupper och fått erfarenhet av
marknadsföring. Som del av Consensus 22/23 har Mikaela god inblick i kårens arbete och ser
fram emot att kunna jobba mot alla programmen för att få alla att känna sig inkluderade
samt kunna fortsätta hjälpa till i CARMAs utveckling.

Centralt arbetsmiljöombud - VAKANT

Studiesocialt ansvarig - Mattias Johansson 

Motivering: Mattias Johansson har läst två år på BioMed och har för närvarande studieuppehåll.
Mattias är en glad och positiv person som tycker om att träffa nya människor och att
engagera sig i studierna och studentlivet. Han har tidigare varit med i BioMed-sektionen som
Head of Athletics och varit ljus & ljud samt gyckel-ansvarig under sitt år i festeriet
FylleCellen. Genom sina tidigare engagemang har han lärt sig arbete med många olika
människor, planera event, varit engagerad i mottagning och fått en viss inblick i vad
SA-posten innebär. För Mattias är det viktigt att alla kan känna sig inkluderade i studentlivet
och att mottagningen ska vara för alla.

Styrelseledamot (TILLSATT) - Elina Forsberg

Styrelseledamot (TILLSATT) - Allan Estrella Arcon

Styrelseledamot (TILLSATT) - Hanna Sjöblom

Mötesordförande - Panagiotis Papadimitropoulos

Motivering: Panagiotis Papadimitropoulos (Panos) går sista året på bio-med, han har tidigare varit Head
of Collaboration i iGEM samt med i sitt elevråd under gymnasietiden i Grekland.
Genom sitt tidigare engagemang har Panos erfarenhet av att jobba strukturerat, ha koll på
agendor, vara ansvarstagande och samarbeta nära i grupp med andra, vilket han tycker om.
Han tycker det är viktigt att lyssna in alla i gruppen och samtidigt bidrag till diskussionen och
tror att konflikter bäst löses genom att gemensamt identifiera problemet och att i hettade
diskussioner ta en paus för att komma på rätta igen.
Panos är primärt engelsktalande, valberedningen ser detta som positivt då Consensus
styrelse 23/24 består av flera engelsktalande som kommer att kräva att styrelsemötena hålls
på engelska. Dessvärre innebär det att Panos inte kan läsa igenom underlag från styrelsen
till FUM, men valberedningen är positiva till samarbetet med övriga svensktalande i styrelsen
att hjälpas åt.

Handläggare

Marknadsföringsansvarig (TILLSATT) - Sai Shivani Devata

Projektledare för Consensus arbetsmarknadsmässa (CARMA) - Evelina From

Motivering: Evelina From är 20 år och ska börja T5 på läkarprogrammet. Evelina är en utåtriktad och
kreativ person som gillar att ha många bollar i luften. Tidigare har hon engagerat sig både
inom elevrådet och ungdomssektion för ridning där hon lärt sig att hålla ihop en grupp, vara
tydlig gentemot gruppen som ordförande så att alla känner till sina uppgifter och inte lämna
utrymme för missförstånd och att ha kontakter utåt för att anordna event/sammankomster.
Som Projektledare CARMA ser hon fram emot att påbygga det nuvarande konceptet med
mässan genom att i tillägg till tidigare utställare även ge studenterna på medicinska
fakulteten inspiration till alternativa karriärsmöjligheter, exempelvis forskning, privat sektor,
läkemedelsföretag m.fl.

Caféchef (TILLSATT) - Alice Carlsson

Pubchef (TILLSATT) - Jacob Sjöholm

Internationellt ansvarig (TILLSATT) - Jack Tarakjian

FUM-presidie

FUM-ordförande (TILLSATT) - Jannice Bygdén

Vice FUM-ordförande - VAKANT

FUM-sekreterare (TILLSATT) - Sofia Luong

Revisorer

Sakrevisor - Mikaela Alexanderson

Motivering: Mikaela Alexanderson är examinerad fysioterapeut, innan examen var hon aktiv i
fysioterapeutsektionen som studentrepresentant och FUM-ledamot, hon har varit med i
festeriet Reflex samt så har hon under det föregående verksamhetsåret suttit i Consensus
styrelse som studiesocialt ansvarig. Mikaela är utåtriktad, driven och passionerad kring
studentpolitik och hon vill fortsätta vara med i Consensus och bidra till att studentkåren tar
sig framåt under det kommande verksamhetsåret.
Med sin tidigare erfarenhet i Consensus så har hon har fått en bra förståelse för
kårstyrelsens arbete och är bekant nog med Consensus styrande dokument för att kunna
assistera den kommande styrelsen inom sakfrågor.

Sakrevisor suppleant - VAKANT

Ekonomisk revisor (TILLSATT)- Daniel Önell, KPMG

Continue reading
  406 Hits
Sep
04

Kallelse till FUM01 2023-09-21

Hej!

Här kommer kallelsen till Consensus fullmäktigemöte nummer 1 som går av stapeln den 21 sep. Vänligen mejla This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vid frågor eller funderingar. 

 

Mvh, FUM-presidiet

Continue reading
  377 Hits
Jun
08

Clinicum söker studentmedhjälpare

Nu finns det möjlighet att söka uppdrag som kvällsstudent på Clinicum (med placering på campus Linköping ingång 53/54) som innebär praktiskt arbete relaterat till undervisningen på Clinicum. Läs mer om vad det innebär här: https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=16613&rmlang=SE

Continue reading
  2074 Hits
Oct
28

Nya regler för dispens

Information om den generella dispensen


Med anledning av att omregistrering inte längre är möjligt i nya LADOK tas den generella dispensen bort för Medicinska fakulteten från och med vårterminen 2020.

Detta innebär att studenter som inte uppfyller behörighetskrav för kommande kurs inte kan påbörja kursen. Möjligheten att ansöka om dispens kvarstår för de studenter som skriver behörighetsgivande tentamen och/eller slutför annat behörighetsgivande moment. Dispens ges då endast under rättningstiden. Studenter som har rätt att delta i undervisning under rättningstiden blir informerade om detta efter ansökan om dispens. Övriga dispensansökningar hanteras enligt gällande regelverk.

Continue reading
  2700 Hits

Mest lästa

28 May 2018
Nyheter
Hej och varmt välkommen till Consensus nya hemsida! Hemsidan är i uppstatsfasen och konstruktio...
5262 Hits
17 August 2018
Nyheter
Märkesbackesmålningen på Campus Norrköping kommer ske mellan 17-18 augusti. Målningen på Campus US k...
4251 Hits
19 August 2018
Nyheter
Event
Hej och välkommna till Mottagningen HT2018   Mottagningen eller som den också är känd, Nol...
4103 Hits

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga linkopingkommun farg liggande

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2024 Consensus - Alla rättigheter reserverade