ÅRETS PEDAGOG

Årets Pedagog är en utmärkelse som syftar till att premiera goda pedagoger vid Medicinska fakulteten och visa dem uppskattning från studenternas sida. Denna utmärkelse delas ut till en lärare per läsår, nomineras av studenter och utses av ett programöverskridande utskott.

Nomineringstiden för årets pedagog och årets VFU-plats är NU. Du nominerar via denna länk: https://goo.gl/forms/dHlhkDbRoH0mbErU2


ÅRETS PEDAGOG 2018

Towe Hedbom. Towes sätt att lära ut profileras av att känna med studenterna samt dra paralleller till sin egen tid som student och nyutexaminerad. Att få bekräftelse för att man inte är ensam med att ha varit osäker och ny är givande och dämpar den oro som finns inför att en dag förväntas komma ut i yrket och "kunna allt". Som basgruppshandledare är Towe alltid både engagerad och engagerande på så vis att hon gör sitt yttersta för att studenterna självständigt ska lösa de problem de ställs inför, men genom att ställa rätt frågor vid rätt tillfällen ändå leda gruppen på rätt väg. Allt detta förmedlar Towe med en härlig och avspänd humor, en respekt för studenterna som jämställda. Towe har inget behov av att bevisa någon sorts hierarkisk hävd vilket gör att man aldrig känner att några frågor är för dumma.


ÅRETS PEDAGOG 2017

Stergios Kechagias. För att han håller tydliga föreläsningar som är guld värda och får studenterna att inte bara memorera, utan också förstå. Han visar ett stort engagemang i både läroämnet och studenterna, genom att öppna upp för frågor och även ställa frågor tillbaka.


ÅRETS PEDAGOG 2016

Maria Mauritz, för hennes enorma vilja att ge studenterna förståelse kring hur teorin fungerar i praktiken samt pedagogiska färdigheter utöver det vanliga.


ÅRETS PEDAGOG 2015

Mattias Ekstedt. För att han utmärker sig genom att han alltid vill att alla ska hänga med samtidigt som han är engagerad. Studenterna uppskattar också att han har infört "Clinical reasoning"-seminarier på utbildningen vilket gett en djupare klinisk inblick på basgrupper och förbättrat lärandemiljön.


ÅRETS PEDAGOG 2014

Mikael Sigvardsson. För sitt brinnande engagemang för immunologi och sin förmåga att lära studenterna för livet och inte bara för tentan.


ÅRETS PEDAGOG 2013

Inga-Lena Johansson. För att hon ser till varje enskild students behov, är lyhörd och sätter studenterna i första hand. Hennes föreläsningar är väl förberedda och det som tas upp på föreläsningarna känns relevant och aktuellt. Inga-Lena har även en förmåga att skapa en nyfikenhet och får med sitt norrländska lugn studenterna på logopedprogrammet att känna sig trygga i sin roll.


ÅRETS PEDAGOG 2012

Kajsa Johansson.


ÅRETS PEDAGOG 2011

Andreas Eriksson. För att han, med sin utmärkta metodik och noggrannhet, alltid lyckas nå ut till hela gruppen och kan tack vare sin enorma tillgänglighet alltid hjälpa även den enskilde studenten framåt i sitt arbete.


ÅRETS PEDAGOG 2010

Paul Erixson. För att han är en lärare med en förmåga att väcka frågor och skapa nya tankar hos sina studenter samt skapar intressanta diskussioner bland dem han undervisar.


ÅRETS PEDAGOG 2009

Bertil Kågedal.


ÅRETS PEDAGOG 2008

Karin Persson.

CONSENSUS KONTOR

Kårhus1

Kårhuset Örat ligger precis utanför entren vid campus US och erbjuder studenterna studieplatser, café och festlokal. Högst upp finns Consensus kontor.

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2021 Consensus - Alla rättigheter reserverade

Design & utveckling av Vallagruppen Webbyrå

Följ oss