UTMÄRKELSER

Skarmavbild 2019 06 05 kl. 13.09.47

ÅRETS PEDAGOG 2019 - DAVID ENGBLOM

Årets Pedagog är en utmärkelse som syftar till att premiera goda pedagoger vid Medicinska fakulteten och visa dem uppskattning från studenternas sida. Denna utmärkelse delas ut till en lärare per läsår, nomineras av studenter och utses av ett programöverskridande utskott.

 

Nominering Årets Pedagog 2019

Med rekvisita, en humoristisk framtoning och en stark förmåga att förklara de svåraste momenten
med enkla jämförelser tilldelas priset som Årets pedagog 2019 David Engblom.


”David har gång på gång från tidigare terminer och framåt lyckats göra några av de tyngsta delarna
av utbildningen lättare med sin förmåga att ta ner allt till rätt nivå för oss att förstå samtidigt som
han är rolig när han gör det. Det är alltid så att klassen pratar om att ’nu har vi David Engblom då kan
vi inte missa det’ eftersom alla vet att föreläsningen kommer vara bra. David är otroligt bra på
jämförelser och liknelser som sätter sig flera år efter att vi hört honom förklara det. Hela kroppen
används och samtidigt får han klassen att skratta. Med sig till föreläsningarna har han ofta föremål
som ingen kan förstå hur han ska få in i undervisningen men på något sätt får han det och då minns vi
det. För att göra svåra ämnen mer förståeliga använder David rekvisita, målar på tavlan och förklarar
på nya och personliga sätt.”

 


UTMÄRKT INSPIRATÖR

Utmärkt Inspiratör är en utmärkelse som införts av Consensus och sektionerna vid Medicinska fakulteten och syftar till att premiera personer på de respektive utbildningarna som inspirerar studenterna på olika sätt. Denna utmärkelse delas ut av sektionerna och mottagaren av utmärkelsen väljs av respektive sektionsstyrelse.

 

Nomineringar Utmärkt Inspiratör 2019 

Arbetsterapeutsektionen – Jan Sandqvist
"Janne gör intryck på studenterna redan från dag ett eftersom han sitter på så mycket egenskaper
som man värdesätter hos en lärare och kursansvarig. Janne är pedagogiskt skicklig, lyhörd och har ett
öga för detaljer. Han berättar med djup inlevelse om arbetslivsinriktad rehabilitering vilket gör att
man får stort förtroende för den kunskap och insikt han vill förmedla. Som student värdesätter man
att en person som gjort karriär och tagit fram bedömningsinstrument som används i så hög grad fortfarande är så pass ödmjuk och trevlig mot oss studenter. Janne har verkligen ett genuint intresseav att lyssna in åsikter och tankar från studenterna vilket skapar en stark vi-känsla på utbildningen. Basgruppstillfällena har nog aldrig varit så inspirerande och givande som de blir med Janne, då han verkligen har hittat nyckeln till hur en basgrupp kan bli intressant och rolig!" 

 

Biomedicinska analytikersektionen – Per Whiss
"Man kan alltid lita på Per. Att under samtliga terminer stöta på någon med så mycket kunskap och
engagemang är verkligen inspirerande. Han har kontinuerligt bra föreläsningar (även när datorer
krånglar), seminarium, powerpoints, labbar etc. Per är alltid trevlig i korridoren och hans rättvisa med
aningen hårda bedömningar gör att man verkligen växer i sin blivande yrkesroll. Man hade nog inte
lärt sig lika mycket om man inte var tvungen att revidera så många uppsatser till Per. Det är aldrig
något flum med honom och han inspirerar till att man alltid ska jobba hårt och sträva efter att
förbättra sina kunskaper. Per visar också hur man uttrycker sig vetenskapligt och professionellt, samt
inspirerar till att fortsätta att ta sig vidare mot examen, oavsett vad som händer." 


Fysioterapeutsektionen – Karin Schröder
"Karin är en engagerad, pedagogisk och genuin person som ger sitt bästa varje färdighet och
föreläsning. Hon är himla duktig på att lära ut, utmana och vägleda studenterna. Det märks att hon
bryr sig om studenterna samt att hon brinner för sitt yrke. Hon inspirerar alltid och bidrar till att viljan
att lära sig mer växer och att studierna blir roligare!”

 

Logopedsektionen – Christina Samuelsson
"Christina är en lärare som väcker många intressanta frågor och som sprider kunskap och inspiration.
Hon väcker spännande diskussioner och får studenter att gå lite djupare och tänka lite längre. Genom
sin engagerande personlighet men även genom sin kunskap inspirerar hon studenterna på
logopedprogrammet och bidrar till en god energi som lärare och handledare. Genom att utmana och
diskutera med studenterna för Christina vidare den kunskap som hon har inom röst- och barnlogopedi
på allra bästa sätt.” 

 

The section for experimental biomedicine – Katarina Kågedal
"In what feels like one of the most conflicted and divisive eras of our lifetime, the Inspirer of the Year
has served as a driving force for a friendlier academic community, particularly among the master
students she resides over as programme director. Whether it be through an introduction to Swedish
Lucia traditions or through planning a miniature Life Science conference for students unsure of what
future career to pursue, Katarina has gone beyond the call of duty to ensure that students from
different cultural, ethnic and academic backgrounds feel welcome to their new home at Linköping
University. For this reason, Katarina Kågedal is an appreciated and exceptional source of inspiration.” 

 

Medicinska Föreningen – Spyros Koursoumbas
”Medicinska föreningen motiverar valet med att Spyros är en genuint inspirerande person som
engagerar sig i läkarutbildningen både på preklin och klin. Han är en förebild för alla studenter och
alla lärare på LiU. Han har varit en av programmets mest uppskattade basgruppshandledare, han engagerar sig i amanuenslabbarna och han är en oerhört inspirerande VFU-ansvarig handledare. Med sin positiva energi och entusiasm får Spyros alla att vilja bli njurmedicinare!”

 

Sjuksköterskesektionen Linköping – Karin Steel
"Karin Steel är en person som är kompetent och pedagogisk. Med sina kunskaper och professionella
sätt skapar hon bra förutsättningar för lärande tillsammans med studenterna. Förutom att vara
kunnig och påläst är hon också peppande. Hon är trygg, lugn och tillmötesgående vilket gör att
studenter känner sig sedda och lyssnade på. Dessa egenskaper gör Karin Steel till en utmärkt
inspiratör."

 

Sjuksköterskesektionen Norrköping – Patrik Ryttarström
"Patrik Rytterström är en värdig vinnare av årets inspiratör då han gör föreläsningar på ett fantastiskt
sätt genom att fånga studenternas intresse med både humor och glädje. Han ser till att alla blir
inkluderade genom att bryta ner ämnet på en nivå så att man förstår. Med intressanta föreläsningar
som konkretiserar ämnet får han studenter att bli peppade till att gå på hans föreläsningar och
genom att ge tydliga exempel förstår vi studenter tydligare vad föreläsningen handlar om. Allt detta
gör han mycket pedagogiskt och alltid med ett leende.”

 


ÅRETS VFU-PLATS 2019 - NYGATANS VÅRDCENTRAL

Priset syftar till att premiera den VFU-placering som tar hand om sina studenter på ett sätt som är utöver det vanliga. Denna utmärkelse delas ut till en VFU-placering per läsår, nomineras av studenter och utses av ett utbildningsutskottet.

 

Nominering Årets VFU-plats 2019

Med ett välkomnande bemötande, mycket återkoppling och en ambition att göra praktikperioden till
en lärorik tid tilldelas priset som Årets VFU-plats Vårdcentralen Nygatan!

“Jag har svårt att föreställa mig en bättre VFU-placering inom primärvård. Fantastiska handledare,
trevliga kollegor och ett varmt omhändertagande gjorde tiden där både inspirerande och
utvecklande. Jag fick ta egna patienter på löpande band i mitt egna undersökningsrum med ständig
återkoppling både på samtal, bedömning och diktering. Jag kände mig alltid välkommen och inga
frågor var dumma frågor. Jag fick intrycket av att mina handledare hade som mål att utbilda mig och
inspirera mig till att bli en riktigt bra allmänläkare. Och inspirerad, ja, det blev jag verkligen. Jag vill
rikta ett stort tack till Nygatans vårdcentral för utmärkt handledning och vidare motivation till
läkaryrket.”

CONSENSUS KONTOR

Kårhus1

Kårhuset Örat ligger precis utanför entren vid campus US och erbjuder studenterna studieplatser, café och festlokal. Högst upp finns Consensus kontor.

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår, Kårhus Örat, US-området ingång 73, 581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Västgötegatan 15 (Holmbogränden), Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan Universitet, 601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2020 Consensus - Alla rättigheter reserverade

Design & utveckling av Vallagruppen Webbyrå

Följ oss