Mottagningen

Mottagningen är studentens första tid vid universitetet och är något som kåren värderar högt i sitt arbete. Det är två veckor fyllda av nya vänner, sittningar, fester och mycket mer. Vi arbetar nära sektionerna på den medicinska fakulteten för att mottagningen av dig som ny student ska bli så rolig, trygg och givande som möjligt.

 

Mottagningen under COVID-pandemin

Mottagningsperioden för Höstterminen-20 sträcker sig mellan den 17:e och 30:e augusti och har planerats kring riktlinjer utformade av Linköpings Universitet i samarbete med kårerna med grund i Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Vid frågor rörande mottagningsperioden, vänligen kontakta:

Studiesocialt Ansvarige med Mottagningsansvar: sam@consensus.liu.se.

Mottagningsamordnare: ma@consensus.liu.se

Nolleböcker

Klicka på ditt program för att se nolleboken för mottagningen HT20! Saknas en fungerande länk till ditt programs nollebok är den inte färdigställd ännu. Listan uppdateras löpande under sommarmånaderna.

Läkarprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet Linköping

Sjuksköterskeprogrammet Norrköping

Arbetsperapeutprogrammet

Biomedicinska analytikerprogrammet

Logopedprogrammet

Fysioterapeutprogrammet 

Experimental and Industrial Biomedicine

Master program of Experimental and Industrial Biomedicine

 

CONSENSUS KONTOR

Kårhus1

Kårhuset Örat ligger precis utanför entren vid campus US och erbjuder studenterna studieplatser, café och festlokal. Högst upp finns Consensus kontor.

The University Reception

The university’s reception, commonly known as “Nolle-P”, are the initial weeks of introduction to Linköping’s University. This first period at Linköping’s University is regarded as a highly valuable experience by the Student Commitees. 

The reception consists of one to two weeks of social activities that gives students an opportunity to get to know their peers, campus and its culture.

Consensus, The Faculty of Medicine’s Student Committee, works in close cooperation with the sections of the Faculty of Medicine to ensure a fun, safe, and rewarding reception for all new students at Linköping’s University.

 

The Reception During the COVID-Epidemic.

The autumn reception of 2020 is held between the 17:th and the 30:th of August and has been planned by Linköping University in conjunction with the committees according to the guidelines published by The Public Health Agency of Sweden. 

If you have any questions regarding the University Reception/Nolle-P, please contact:

Head of Student Welfare and Support with focus on the reception: sa@consensus.liu.se

Reception Coordinator: ma@consensus.liu.se

 

Nolleböcker/Reception booklet

Select your program to view your programs reception booklet for the fall reception of 2020! If your programs reception booklet is not linked it's likely not done but will be uploaded sometime in the summer.

Läkarprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet Linköping

Sjuksköterskeprogrammet Norrköping

Arbetsperapeutprogrammet

Biomedicinska analytikerprogrammet

Logopedprogrammet

Fysioterapeutprogrammet 

Experimental and Industrial Biomedicine

Master program of Experimental and Industrial Biomedicine

 

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår, Kårhus Örat, US-området ingång 73, 581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Västgötegatan 15 (Holmbogränden), Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan Universitet, 601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2020 Consensus - Alla rättigheter reserverade

Design & utveckling av Vallagruppen Webbyrå

Följ oss