Mottagningen

Mottagningen är studentens första tid vid universitetet och är något som kåren värderar högt i sitt arbete. Det är två veckor fyllda av nya vänner, aktiviteter och mycket mer. Vi arbetar nära sektionerna på den medicinska fakulteten för att mottagningen av dig som ny student ska bli så rolig, trygg och givande som möjligt.

Mottagningen under COVID-pandemin

Mottagningsperioden för höstterminen 2021 sträcker sig mellan den 23 augusti till 12 september och har planerats utifrån riktlinjer utformade av Linköpings Universitet i samarbete med kårerna med grund i Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Universitetet och de tre kårerna har tillsammans kommit överens om en vägledning som samtliga aktörer under mottagningen kommer följa. Mottagningsperioden kommer hållas på plats med enstaka inslag av digital form. 

Programspecifika skillnader i utsträckning på mottagningen förekommer, läs mer i ditt programs nollebok. 

Vid frågor rörande mottagningsperioden, vänligen kontakta: 
Studiesocialt ansvarige med Mottagningsansvar: sam@consensus.liu.se

Nolleböcker

Klicka på ditt program för att se nolleboken för mottagningen HT21! Saknas en fungerande länk till ditt programs nollebok är den inte färdigställd ännu. Listan uppdateras löpande under tiden fram till mottagningens start.

Läkarprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet Linköping

Sjuksköterskeprogrammet Norrköping

Arbetsperapeutprogrammet

Biomedicinska analytikerprogrammet

Logopedprogrammet

Fysioterapeutprogrammet

Experimental and Industrial Biomedicine

Master program of Experimental and Industrial Biomedicine

 

 

 

CONSENSUS KONTOR

Kårhus1

Kårhuset Örat ligger precis utanför entren vid campus US och erbjuder studenterna studieplatser, café och festlokal. Högst upp finns Consensus kontor.

The University Reception

The university’s reception, commonly known as “Nolle-P”, are the initial weeks of introduction to Linköping’s University. This first period at Linköping’s University is regarded as a highly valuable experience by the Student Commitees.The reception consists of one to two weeks of social activities that gives students an opportunity to get to know their peers, campus and its culture. Some differences in length of the reception is present between programs. Consensus, The Faculty of Medicine’s Student Committee, works in close cooperation with the sections of the Faculty of Medicine to ensure a fun, safe, and rewarding reception for all new students at Linköping’s University.

The Reception During the COVID-Epidemic.

The fall reception of 2021 is held between the August 23rd and September 12th and has been planned by Linköping University in conjunction with the committees according to the guidelines published by The Public Health Agency of Sweden.Therefore this time the reception period will be held in place with occasional elements of digital form! If you have any questions regarding the University Reception/Nolle-P, please contact:

Head of Student Welfare and Support with focus on the reception: sam@consensus.liu.se

Nolleböcker/Reception booklet

Select your program to view your programs reception booklet for the fall reception of 2021! If your programs reception booklet is not linked it's likely not done but will be uploaded sometime before the reception.

Läkarprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet Linköping

Sjuksköterskeprogrammet Norrköping

Arbetsperapeutprogrammet

Biomedicinska analytikerprogrammet

Logopedprogrammet

Fysioterapeutprogrammet 

Experimental and Industrial Biomedicine

Master program of Experimental and Industrial Biomedicine

 

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2021 Consensus - Alla rättigheter reserverade

Design & utveckling av Vallagruppen Webbyrå

Följ oss