Sjuksköterskesektionen Norrköping

Hej! Vi finns här för dig som pluggar till sjuksköterska på Linköpings universitet med huvudstudieort Norrköping.

Vårt uppdrag är att:

  • Bevaka och verka för utveckling av utbildningen för att säkerställa att den håller hög kvalitet

  • Främja gemenskap mellan studenter på programmet

  • Marknadsföra programmet gentemot gymnasister, arbetsmarknad och övriga utbildningar

Vill du komma i kontakt med oss kan du skriva till vår Facebook-sida eller maila till sskn@consensus.liu.se

Sjuksköterskesektionen i Norrköpings dokument

Styrdokument

Sjuksköterskesektionens styrelse 22/23

Ordförande och FUM-ledamot

Towe

Towe Johansson
sskn@consensus.liu.se
ssknfum@consensus.liu.se


Towe har det yttersta ansvaret för arbetet som bedrivs av styrelsen. Towe representerar styrelsen utåt, vid exempelvis samverkansmöten med programledning och på Consensus ordförandeträffar.
Som ordförande är Towe även firmatecknare och delvis ansvarig för ekonomin tillsammans med Erika.
Towe är tillika FUM-ledamot och representerar Sjuksköterskesektionen i Consensus fullmäktige som är det högst beslutande organet som driver Consensus frågor.

Utbildningsbevakare

Nathalie

Nathalie Sandberg
ub.sskn@consensus.liu.se


Nathalie representerar, tillsammans med Jennifer, studenterna i utbildningsrelaterade frågor till ledningen på sjuksköterskeprogrammet som består av programansvarig, kursansvariga, andra lektorer, studievägledare m.m. Nathalie och Jennifer sitter även med i ett utskott med andra utbildningsbevakare i Consensus.

Internationellt ansvarig

Alexis

Victoria Alexis
vical623@student.liu.se


Alexis ansvarar för att välkomna inresande utbytesstudenter såväl som inspirera, informera och vara en kontaktperson för studenter som åker på utbytesstudier.
Alexis sitter även med i ett utskott med andra internationellt ansvariga i Consensus.

Vice Ordförande och FUM-ledamot

Emma

Emma Andreasson
sskn@consensus.liu.se
ssknfum@consensus.liu.se


Emma är Towes högra hand och stöttar upp ordförande vid behov.
Emma är tillika FUM-ledamot och representerar Sjuksköterskesektionen i Consensus fullmäktige som är det högst beslutande organet som driver Consensus frågor.

Utbildningsbevakare

Jennifer

Jennifer Nordqvist

ub.sskn@consensus.liu.se

Jennifer representerar, tillsammans med Nathalie, studenterna i utbildningsrelaterade frågor till ledningen på sjuksköterskeprogrammet som består av programansvarig, kursansvariga, andra lektorer, studievägledare m.m. Jennifer och Nathalie sitter även med i ett utskott med andra utbildningsbevakare i Consensus.

Näringslivsansvarig

Alva

Alva Pettersson
alvpe984@student.liu.se


Alva är länken mellan studier och näringslivet. Som näringslivsansvarig ansvarar Alva för att arrangera Karriärkvällen och representerar Sjuksköterskesektionen Norrköping i anordnandent av Consensus arbetsmarkandsmässa, CARMA.

Studiesocialt ansvarig och Kassör

Erika

Erika Ideskär
sa.sskn@consensus.liu.se


Erika är sektionens ekonomiansvarige, och är tillsammans med Ordförande firmatecknare.

Erika ansvarar därutöver för att arrangera studiesociala aktiviteter, men har även nära kontakt med våra utskott fadderiet ORGANisationen, festeriet SSKadat och skurkeriet GaSSKAT och är deras kontaktperson inom sektionen tillsammans med Marjan.
Erika och Marjan sitter i ett utskott med resterande SA inom Consensus sektioner.

Arbetsmiljöombud

Jacob

Jacob Hall
ssknamo@consensus.liu.se


Jacob, tillsammans med Emelie, är studenternas röst, både mot styrelsen för att driva vårat arbete framåt men även i ett utskott med andra Norrköping-AMOs.
Som AMO har Jacob tystnadsplikt och finns där för studenter i frågor som berör psykosocial miljö (stress, distriminering, klimatet i klassen), men är även frågor om ergonomin, handikappsanspassning, ventilation på campus exempelvis.

PR-ansvarig

Matilda

Matilda Andersson
matan919@student.liu.se


Matilda har som PR-ansvarig det främsta ansvaret för hur styrelsens arbete syns utåt, både på plats och genom sociala medier.
Matilda sitter även med i ett utskott med andra PR-ansvariga i Consensus.

Studiesocialt ansvarig och Sekreterare

Marjan

Marjan Baran
sa.sskn@consensus.liu.se


Marjan ansvarar för att arrangera studiesociala aktiviteter, men har även nära kontakt med våra utskott fadderiet ORGANisationen, festeriet SSKadat och skurkeriet GaSSKAT och är deras kontaktperson inom sektionen tillsammans med Erika.
Marjan och Erika sitter i ett utskott med resterande SA inom Consensus sektioner.

Därutöver agerar även Marjan sekreterare på våra styrelsemöten.

Arbetsmiljöombud

Emelie

Emelie Ljungblad
ssknamo@consensus.liu.se


Emelie, tillsammans med Jacob, är studenternas röst, både mot styrelsen för att driva vårat arbete framåt men även i ett utskott med andra Norrköping-AMOs.
Som AMO har Emelie tystnadsplikt och finns där för studenter i frågor som berör psykosocial miljö (stress, distriminering, klimatet i klassen), men är även frågor om ergonomin, handikappsanspassning, ventilation på campus exempelvis.

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga linkopingkommun farg liggande

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2023 Consensus - Alla rättigheter reserverade

Design & utveckling av Vallagruppen Webbyrå

Följ oss