Sjuksköterskesektionen Norrköping

Hej! Vi finns här för dig som pluggar till sjuksköterska på Linköpings universitet med huvudstudieort Norrköping.


 

Image

Sjuksköterskesektionens styrelse 21/22

Ordförande

1Towe

Towe Johansson
sskn@consensus.liu.se


Towe har det yttersta ansvaret för arbetet som bedrivs av styrelsen. Towe representerar styrelsen utåt, vid exempelvis samverkansmöten med programledning och på Consensus ordförandeträffar.
Som ordförande är Towe även firmatecknare och delvis ansvarig för ekonomin tillsammans med Simon.
Towe läser termin 2.

Utbildningsbevakare

1Lisa

Lisa Hammarström
lisha523@student.liu.se


Lisa representerar studenterna i utbildningsrelaterade frågor till ledningen på sjuksköterskeprogrammet som består av programansvarig, kursansvariga, andra lektorer, studievägledare m.m. Lisa sitter även med i ett utskott med andra utbildningsbevakare i Consensus.
Lisa läser termin 3.

FUM-ledamot

1Moa

Moa Pettersson
ssknfum@consensus.liu.se


Som FUM-ledamot representerar Moa Sjuksköterskesektionen (styrelse och medlemmar) i Consensus fullmäktige som är det högst beslutande organet som driver Consensus frågor.
Moa läser termin 5.

Vice Ordförande

1Marjan

Marjan Baran
sskn@consensus.liu.se


Marjan är Towes högra hand och stöttar upp ordförande vid behov. Marjan är tillika sekreterare på styrelsens möten fixar därmed föredragningslista och protokoll.
Marjan läser termin 4.

Programrådsansvarig

1Maja

Maja Rosén
majro469@student.liu.se


Maja är länken mellan styrelsen och programrådet, genom att delta på programrådsmöten tillsammans med kursrepresentanter och ledningen för att sedan ta tillbaka ordet så vi kan arbeta vidare med vad studenterna tagit upp på de mötena.
Maja läser termin 2.

Kassör & CARMA

1Simon

Simon Evermark
simev099@student.liu.se


Simon är sektionens ekonomiansvarige, och är tillsammans med Ordförande firmatecknare.
Simon är tillika CARMA-ansvarig vilket innebär att han representerar Sjuksköterskesektionen Norrköping i anordnandent av Consensus arbetsmarkandsmässa, CARMA.
Simon läser termin 3.

Studiesocialt ansvarig

1Alex

Alexandra Flyxén
ssknsa@consensus.liu.se


Alexandra ansvarar för att arrangera studiesociala aktiviteter, men har även nära kontakt med våra utskott fadderiet ORGANisationen, festeriet SSKadat och skurkeriet GaSSKAT och ser till att de sköter sina ansvarsområden genom att arrangera studiesociala event för sjuksköterskestudenterna.
Alexandra sitter i ett utskott med resterande SA inom Consensus sektioner.

Arbetsmiljöombud & Media

1Linn

Linn Turesson
ssknamo@consensus.liu.se


Linn är studenternas röst, både mot styrelsen för att driva vårat arbete framåt men även i utskott med Consensus och ett utskott med andra Norrköping-AMOs.
Som AMO har Linn tystnadsplikt och finns där för studenter i frågor som berör psykosocial miljö (stress, distriminering, klimatet i klassen), men är även frågor om ergonomin, handikappsanspassning, ventilation på campus exempelvis.
Linn är tillika mediaansvarig och har det främsta ansvaret för hur styrelsens arbete syns utåt, både på plats och på sociala medier.
Linn läser termin 5.

FUM-ledamot

1Fanny

Fanny Rigvald
ssknfum@consensus.liu.se


Som FUM-ledamot representerar Fanny Sjuksköterskesektionen (styrelse och medlemmar) i Consensus fullmäktige som är det högst beslutande organet som driver Consensus frågor.
Fanny läser termin 2.

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2022 Consensus - Alla rättigheter reserverade

Design & utveckling av Vallagruppen Webbyrå

Följ oss