Instagram Error: Unsupported get request. Please read the Graph API documentation at https://developers.facebook.com/docs/graph-api

Logopedsektionen vid Linköpings universitet

Hej! Vi finns här för dig som pluggar till logoped på Linköpings universitet. Vårt uppdrag är att:

  • Bevaka och verka för utveckling av utbildningen för att säkerställa att den håller hög kvalitet

  • Främja gemenskap mellan studenter på programmet

  • Marknadsföra programmet gentemot gymnasister, arbetsmarknad och övriga utbildningar

  • Verka för ökad kontakt mellan studentföreningar i allmänhet och studentföreningar på Linköpings Universitet i synnerhet

Tillsammans med oss i sektionen och festieriet Oralspex får du en riktigt härlig studietid! 

Vill du nå oss kan du skriva till vår facebook-sida, Logopedsektionen LiU.  

Presentation av sektionen:

Ordförande

Hej! Jag heter Sofia och det är jag som är ordförande i logopedsektionens styrelse verksamhetsåret 20/21. Mitt ansvar är att ha övergripande koll på styrelsens arbete. Mig får man ALLTID vända sig till om man har några som helst frågor angående vad vi i styrelsen gör eller planerar, och även om vad som helst i övrigt faktiskt. Är du osäker på vem i styrelsen som kan svara bäst på din fråga? Maila gärna mig (sofoh895@student.liu.se) så hjälper jag dig att få kontakt med rätt person. Kom ihåg att vi i styrelsen finns här för dig genom vått och torrt under din utbildning och kan inte vi hjälpa dig så vet vi alltid vem som kan!

Kassör

Som kassör har jag hand om styrelsens ekonomi och ser till att vi håller budget för bland annat de olika aktiviteterna vi håller i under året. Utöver det hjälper jag även till med ekonomin under praktikperioderna. Vid frågor och funderingar kontakta mig på: jenlu136@student.liu.se

Sloss representant

Jag heter Isabella och är Sloss representan! Jag representerar Linköpingslogopedstudenter i sloss (Svenska logopedförbundet studentsektion) Sloss är en nationell styrelse med representanter ifrån alla studieorter i sverige som behandlar frågor rörande logopedutbildningen i hela landet. Sloss anordnar Logopedstudentdagarna! Kontakta gärna mig om du har frågor eller funderingar på:  Isalu374@student.liu.se

Internationellt utskott

Som internationellt utskott är det jag som har kontakt med faddrar för utbytesstudenter som kommer till linköping och sedan går termin 5 på logopedprogrammet. Mitt främsta ansvar i styrelsen är att anordna en inspirationsträff för de studenter som är intresserade av att åka på utlandsstudier. Hör jättegärna av dig till mig om du har frågor angående utbytesstudier eller om du vill bli fadder för utbytesstudenterna.   Isalu374@student.liu.se

Vice Ordförande & Studiesocialt ansvarig

Jag heter Frida och är Vice ordförande och Studiesocialt ansvarig. Som vice ordförande är jag ordförande Sofias högra hand, dessutom har jag hand om styrelsens sociala medier och anordnar examenssittningen för T8. Mina uppgifter som studiesocialt ansvarig är att planera alla roliga aktiviteter vi i styrelsen anordnar som tex workshops & sittningar. För frågor som rör detta eller om ni har förslag på aktiviteter som vi kan anordna så kan ni kontakta mig på friol588@student.liu.se

Sekreterare

Jag heter Linnéa och är sekreterare. Min främsta uppgift är att anteckna under våra styrelsemöten samt att ladda upp protokollen på vår gemensamma Logopedsida på lisam, så att alla logopedstudenter kan ta del i vad som diskuteras och beslutas. Om du har några frågor om protokoll eller annat kan du kontakta mig på: linro114@student.liu.se 

Utbildningsbevakare med programansvar

Jag heter Linnea och sitter på posten som utbildningsbevakare med programansvar. Min uppgift är att få in studenternas åsikt om programmet och föra dem vidare till utbildningsutskottet och programansvariga. Jag kommer jobba mycket ihop med vår andra utbildningsbevakare Lovisa med alla typer av programrelaterade frågor. Har du frågor eller åsikter kan du maila mig på linag274@student.liu.se

Utbildningsbevakare med VFU-ansvar

Jag heter Lovisa, pluggar T5 på programmet, och är en av två utbildningsbevakare. Jag sitter på posten med VFU-ansvar. Detta innebär att jag hjälper logopedstudenterna med VFU-placeringar på alla tänkbara sätt. Jag hjälper även vår andra utbildningsbevakare Linnea med andra programrelaterade frågor. Om du har synpunkter eller frågor som rör VFU/annat utbildningsrelaterat är du varmt välkommen att kontakta mig på lovja805@student.liu.se 

Arbetsmiljöombud

Jag, Lovisa, är även arbetsmiljöombud på logopedprogrammet. Tillsammans med arbetsmiljöombud från de andra sektionerna och logopedsektionen jobbar jag för att förbättra arbetsmiljön här på MedFak. Till mig kan ni vända er om ni har frågor eller åsikter kring både den fysiska och psykiska miljön på programmet. Tveka inte att höra av dig till mig på: lovja805@student.liu.se 

Externt utskott

Ellen heter jag och jag kommer tillsammans med andra representanter från MedFaks sektioner och consensus projektgrupp att anordna arbetsmarknadsmässan Carma. Vid frågor och funderingar kontaktas jag på: elljo934@student.liu.se

Consensus FUM-representant

Jag sitter som ledamot i Consensus-fullmäktige och representerar där logopedsektionen. På dessa möten diskuteras och röstas det om kårgemensamma ärenden. Vårt ansvar är att vara en bro mellan oss studenter och Consensus. Posten erbjuder en spännande inblick i hur Consensus arbetar, samt ger en chansen att påverka studentlivet här på LIU! Vid frågor om posten kontakta mig på: sarno530@student.liu.se

Festeriansvarig

Hej! Jag heter Jannice och är festeriansvarig i logopedsektionens styrelse. Det innebär att jag är länken mellan logopedsektionen och sektionens festeri Oralspex där jag är sittande boss aka festerichef.  Har du frågor kring festeriet kan du kontakta mig på boss@oralspex.se så svarar jag gärna.

Image

Loogopedesektionens facebooksida

Festeriet Oralspex facebooksida

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2021 Consensus - Alla rättigheter reserverade

Design & utveckling av Vallagruppen Webbyrå

Följ oss