Instagram Error: Unsupported get request. Please read the Graph API documentation at https://developers.facebook.com/docs/graph-api

Logopedsektionen vid Linköpings universitet

Hej! Vi finns här för dig som pluggar till logoped på Linköpings universitet. Vårt uppdrag är att:

  • Bevaka och verka för utveckling av utbildningen för att säkerställa att den håller hög kvalitet

  • Främja gemenskap mellan studenter på programmet

  • Marknadsföra programmet gentemot gymnasister, arbetsmarknad och övriga utbildningar

  • Verka för ökad kontakt mellan studentföreningar i allmänhet och studentföreningar på Linköpings Universitet i synnerhet

Tillsammans med oss i sektionen och festieriet Oralspex får du en riktigt härlig studietid! 

Vill du nå oss kan du skriva till vår facebook-sida, Logopedsektionen LiU.  

Presentation av sektionen:

Internationellt utskott: 

Jag har kontakt med faddrar för utbytesstudenterna och med de utbytesstudenter som kommer till Linköping och sedan går termin 5 på logopedprogrammet. Mitt främsta ansvar i sektionen är att anordna en inspirationsträff för de studenter som är intresserade av att åka på utlandsstudier. Till mig kan du alltså höra av dig bland annat angående dina utlandsstudier eller hur man gör för att bli fadder åt utbytesstudenter. Om du har frågor får du gärna kontakta mig på: isaan459@student.liu.se

/Isabelle

Ledamot i Consensus-FUM:  

Vi är två stycken som sitter som ledamöter i Consensus-fullmäktige och representerar där logopedsektionen. På dessa möten diskuteras och röstas det om kårgemensamma ärenden. Vårt ansvar är att vara en bro mellan oss studenter och Consensus. Posten erbjuder en spännande inblick i hur Consensus arbetar, samt ger en chansen att påverka studentlivet här på LIU! 

Vid frågor om posten kontakta oss på: julni384@student.liu.se

/Julia och Matilda 

Arbetsmiljöombud:  

Sara heter jag, går min första termin och är arbetsmiljöombud på logopedprogrammet.Tillsammans med arbetsmiljöombud från de andra sektionerna jobbar vi för att förbättra arbetsmiljön här på medfak. Just nu fokuserar vi på våra amo-dagar med tema psykisk ohälsa.Till mig kan ni vända er om ni har frågor eller åsikter kring både den fysiska och psykiska miljön på programmet.Tveka inte att höra av dig till mig på: sarjo229@student.liu.se 

/ Sara

Sekreterare: 

Jag heter Olivia och min främsta uppgift är att anteckna under våra styrelsemöten samt att ladda upp protokoll så att alla logopedstudenter kan ta del i vad som diskuteras och beslutas. Om du har några frågor om protokoll eller annat når du mig på: oliol584@student.liu.se

Kassör: 

Som kassör arbetar man med styrelsens ekonomi på olika sätt, det kan t.ex. vara att se hur mycket som kan läggas på de olika aktiviteterna som styrelsen anordnar under året. Jag hjälper också till med ekonomin för de olika sittningarna och praktikperioderna. Mig kan man nå på lisan429@student.liu.se    

/Lisa 

Vice ordförande: 

Jag heter Anna och är vice ordförande. Som vice ordförande är jag ordförande Elsas högra hand, dessutom har jag hand om styrelsens sociala medier och anordnar examenssittningen för T8. För frågor som rör detta kan ni kontakta mig på annla932@student.liu.se

Sloss-representant: 

Jag sitter som representant från Linköping i Sloss (Svenska Logopedförbundets Studentsektion). Sloss är en nationell styrelse, med representanter från alla studieorter i Sverige, som behandlar frågor rörande logopedutbildningen i hela landet. Sloss anordnar också Logopedstudentdagarna, som nästa gång går av stapeln i Uppsala i oktober 2020. Har du frågor eller funderingar angående något av detta är du varmt välkommen att kontakta mig på jesri974@student.liu.se! 

Externt utskott:

Linnea heter jag och jag kommer tillsammans med andra representanter från MedFaks sektioner och consensus projektgrupp att anordna arbetsmarknadsmässan Carma. Mässan kommer att ske den 12/2, så lägg datumet på minnet! Vid frågor och funderingar kontaktas jag på: linag274@student.liu.se

Studiesocialt ansvarig:  

Jag heter Isabella och är studiesocialt ansvarig! Min uppgift är att planera alla roliga aktiviteter vi i styrelsen anordnar som tex workshops, sittningar och grillkvällar. Om du har frågor eller förslag på aktiviteter som du vill att vi ska fixa kontaktar du mig: isalu374@student.liu.se   

Utbildningsbevakare med VFU-ansvar:

Jag heter Emma, pluggar 5e terminen på programmet, och är en av två utbildningsbevakare. Jag sitter på posten med VFU-ansvar. Detta innebär att jag hjälper logopedstudenterna med VFU-placeringar på alla tänkbara sätt.  Jag hjälper även vår andra utbildningsbevakare Blanca med andra programrelaterade frågor. Om du har synpunkter eller frågor som rör VFU/annat utbildningsrelaterat är du varmt välkommen att kontakta mig på emmfr867@student.liu.se!

Ordförande:

Jag heter Elsa och sitter som ordförande i logopedsektionens styrelse! Mina främsta uppgifter är att kalla till styrelsemöten och se till att ha en tydlig struktur på mötena samt ser till att stadgarna följs. Två gånger om året kallar jag även till sektionsfullmäktige möten, där alla logopedstudenter är välkomna att delta och göra sin åsikt hörd! Har du frågor kring bestämmelser eller osäker på vem som ska behandla din fråga är du varmt välkommen att kontakta mig på elsbe081@student.liu.se

Festeriansvarig:

Jag heter Jesper och är festeriansvarig i logopedsektionens styrelse. Det innebär att jag är länken mellan logopedsektionen och sektionens festeri Oralspex där jag är sittande boss. Har du frågor kring festeriet kan du kontakta mig på boss@oralspex.se! ogopedsektionens styrelse. Det innebär att jag är länken mellan logopedsektionen och sektionens festeri Oralspex där jag är sittande boss. Har du frågor kring festeriet kan du kontakta mig på boss@oralspex.se

Utbildningsbevakare med programansvar: 

Jag heter Blanca och jag går termin 5. Jag har posten som utbildningsbevakare med programansvar. Min uppgift är att förmedla era åsikter om programmet till utbildningsutskottet och samarbetar mycket med våran andra utbildningsbevakare Emma. Detta sker främst genom möten med våra kursrepresentanter. Har du frågor eller åsikter om programmet så går det bra att maila mig på blali072@student.liu.se 

Image

Loogopedesektionens facebooksida

Festeriet Oralspex facebooksida

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår, Kårhus Örat, US-området ingång 73, 581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Västgötegatan 15 (Holmbogränden), Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan Universitet, 601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2020 Consensus - Alla rättigheter reserverade

Design & utveckling av Vallagruppen Webbyrå

Följ oss