Studentrepresentantplatser

Vakanta studentrepresentantsplatser

Som student kan du påverka din utbildning och studiesituation genom att vara studentrepresentant i något av alla de beslutande och beredande organ/grupper som finns på universitetet. Studentrepresentantens uppdrag är att på möten, såväl på medicinska fakulteten som på LiU centralt, representera studentkåren Consensus medlemmar. Som studentrepresentant gör du ett viktigt jobb för dina medstudenter och har hjälp och stöd från Consensus Utbildningsutvecklare och Consensus åsiktsdokument.  För att vara studentrepresentant måste en såklart vara medlem i kåren.

Nedanför finns information om de grupper vi i dagsläget söker studentrepresentanter till. Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig för mer information och genomgång av vad det innebär att vara studentrepresentant. Vi ser fram emot att höra från dig!

  

Marknadsföring Campus Norrköping (1 plats: en SSK-N student)

En grupp som arbetar för att öka marknadsföringen för att studera i våra program i Norrköping. Här ser vi gärna studenter från arbetsterapeutprogrammet och sjuksköterskeprogrammet i norrköping.

 

Arbetsgrupper kompetensrådet

Under kompetensrådet har inrättas fyra arbetsgrupper som får uppdrag från kompetensrådet. I dessa arbetsgrupper söker vi studenter som är intresserade av frågor gällande VFU.

 

Kompetensrådets arbetsgrupp för AT, FT, LOG, BMA

   

Kompetensrådets arbetsgrupp för spec. ssk

Fokus ska vara på löpande arbete som rör exempelvis avtalsuppföljning, beställning av VFU-platser. Arbetsgrupperna ska vara beredande, uppföljande och verkställande. Arbetsgrupperna ska löpande rapportera till kompetensrådet. Möten (tidsåtgång ca 2 timmar) hålls två gånger per termin. I arbetsgruppen ingår programansvarig och biträdande programansvarig, representant för kliniska adjunkter samt representanter från regionerna i Östergötland, Jönköping och Kalmar.

 

 

Alla fält med * måste fyllas i.

Namn
E-post

CONSENSUS KONTOR

Kårhus1

Kårhuset Örat ligger precis utanför entren vid campus US och erbjuder studenterna studieplatser, café och festlokal. Högst upp finns Consensus kontor.

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga linkopingkommun farg liggande

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2023 Consensus - Alla rättigheter reserverade

Design & utveckling av Vallagruppen Webbyrå

Följ oss