Studentrepresentantplatser

Som student kan du påverka din utbildning och studiesituation genom att vara studentrepresentant i något av alla de beslutande och beredande organ/grupper som finns på universitetet. Studentrepresentantens uppdrag är att på möten, såväl på medicinska fakulteten som på LiU centralt, representera studentkåren Consensus medlemmar. Som studentrepresentant gör du ett viktigt jobb för dina medstudenter och har hjälp och stöd från Consensus Utbildningsutvecklare och Consensus åsiktsdokument.  För att vara studentrepresentant måste en såklart vara medlem i kåren.

Nedanför finns information om de grupper vi i dagsläget söker studentrepresantanter till. Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig för mer information och genomgång av vad det innebär att vara studentrepresentant. Vi ser fram emot att höra från dig!

Clinicum samverkansgrupp - Visualisering och laborativa moment

I samverkansgruppen för visualisering och laborativa moment diskuteras olika planer som finns för laborativ- och visualiseringsverksamhet på clinicum. Under året 18/19 hölls två möten à ca 1h där frågor som duggor i labbsäkerhet, digitala histopreparat, ny hemsida och olika anatomiska modeller. Till denna grupp söker vi framförallt studenter från LÄK/BMA/MedBi då det främst frågor som rör dessa program som diskuteras. 

Clinicum samverkansgrupp - Simulering och färdighetsträning

I samverkansgruppen för simulering och färdighetsträning diskuteras olika projekt för färdighets- och simuleringsträning. Under året 17/18 hölls tre möten à 1,5-2h där det diskuterades bland annat kring video för färdigheter. Till denna grupp söker vi någon från ett program med färdighetsträning.Tidigare studentrepresentanter har också  uttryckt att logopedstudenter skulle passa bra här då Clinicum gärna ser input  och utvecklingspotential för logopedstudenter på clinicum.

Marknadsföring Campus Norrköping (2 platser)

En grupp som arbetar för att öka marknadsföringen för att studera våra program i Norrköping. Här ser vi gärna studenter från arbetsterapeutprogrammet och sjuksköterskeprogrammet i Norrköping.

Clinicum styrgrupp

Clinicum leds av en styrgrupp där Medicinska fakultetens prodekan för utbildning är ordförande. I styrgruppen representeras olika perspektiv på professionsinriktning och har även ledamöter från regionen och studentkåren. Styrgruppen viktig för budgetförankring och prioriteringar och tillsätter även projektgrupper för utveckling av särskilda områden. Här sitter du som studentrepresentant tillsammans med utbildningsutvecklare i Consensus. 

Information om studentrepresentantplatserna

Alla fält med * måste fyllas i.

CONSENSUS KONTOR

Kårhus1

Kårhuset Örat ligger precis utanför entren vid campus US och erbjuder studenterna studieplatser, café och festlokal. Högst upp finns Consensus kontor.

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2021 Consensus - Alla rättigheter reserverade

Design & utveckling av Vallagruppen Webbyrå

Följ oss