FULLMÄKTIGEPRESIDIUM

Fullmäktigepresidiet tar hand om allt praktiskt runt fullmäktige. De planerar in mötena, skickar kallelser, tar hand om motioner från medlemmar, propositioner från styrelsen och ser till att alla har tillgång till den information som de behöver för att ta bra beslut. Fullmäktigepresidiet leder även mötena, ser till att ledamöterna får mat och fika och ordnar utbildningar så att ledamöterna vet hur ett föreningsmöte fungerar och hur kåren och LiU är organiserad.


FULLMÄKTIGEORDFÖRANDE

Staffan Holm Lervik
fumordf@consensus.liu.se

Fullmäktigeordförande ansvarar för att leda fullmäktiges möten och agerar talman. Fullmäktigeordförande har ett nära samarbete med styrelsen då det gäller de frågor som ska behandlas på fullmäktiges möten. Denne kallar till möten och sätter agendan. Dessutom så arrangerar fullmäktigeordförande, i samarbete med fullmäktigepresidiet, en utbildning för fullmäktiges ledamöter.


VICE FULLMÄKTIGEORDFÖRANDE

Arvid Sundström
fumsek@consensus.liu.se

Vice fullmäktigeordförande är fullmäktigeordförande behjälplig i allt praktiskt som det innebär att sköta mötet, som i att organisera matbeställningar eller ta in yrkande under mötena.


FULLMÄKTIGES SEKRETERARE

VAKANT
fumsekreterare@consensus.liu.se

För att fullmäktiges beslut ska vara giltiga så måste allt protokollföras. Under mötet skriver fullmäktiges sekreterare kontinuerligt ner alla beslut som tas. Sekreteraren ansvarar också för vilka som är ledamöter och röstlängden, alltså vilka ledamöter eller suppleanter som är närvarande på mötet.

CONSENSUS KONTOR

Kårhus1

Kårhuset Örat ligger precis utanför entren vid campus US och erbjuder studenterna studieplatser, café och festlokal. Högst upp finns Consensus kontor.

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår, Kårhus Örat, US-området ingång 73, 581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Västgötegatan 15 (Holmbogränden), Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan Universitet, 601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2020 Consensus - Alla rättigheter reserverade

Design & utveckling av Vallagruppen Webbyrå

Följ oss