ORGANISATION

Consensus centrala organisation består av:

  • Fem studenter som tagit studieuppehåll för att jobba med Consensus på heltid
  • Tre studenter som är styrelseledamöter i Consensus på deltid
  • Fyra studenter som är handläggare i Consensus på deltid
  • Fullmäktige som är Consensus ”riksdag” och utgörs av en fullmäktigeordförande, en vice fullmäktigeordförande, fullmäktiges sekreterare samt kårmedlemmar från sektionerna på Medfak

CONSENSUS KONTOR

Kårhus1

Kårhuset Örat ligger precis utanför entren vid campus US och erbjuder studenterna studieplatser, café och festlokal. Högst upp finns Consensus kontor.

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2021 Consensus - Alla rättigheter reserverade

Design & utveckling av Vallagruppen Webbyrå

Följ oss