STYRELSE

KÅRORDFÖRANDE - PRESIDENT OF THE BOARD

VICE KÅRORDFÖRANDE - VICE PRESIDENT OF THE BOARD

Jannice VKO

Jannice Bygdén
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
070-944 57 78


Jannice har huvudsakligen ansvar för kårens ekonomi och är också delaktig i marknadsföringen av kåren. Hon är kårens Norrköpingsansvarige och för studenternas talan på möten och andra arbetsgrupper i Norrköping. Hon är även ansvarig för Consensus bil.
Jannice har läst fyra terminer på logopedprogrammet.

STUDIESOCIALT ANSVARIG MOTTAGNING - HEAD OF STUDENT WELFARE AND SUPPORT FOCUS: RECEPTION

Isabelle

Isabelle Arnberg
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
073-940 55 21


Isabelle är huvudansvarig för mottagningen av nya studenter till den medicinska fakulteten under både vår- och höstterminen. Isabelle har en examen från fysioterapeutprogrammet. 

STUDIESOCIALT ANSVARIG ARBETSMILJÖ - HEAD OF STUDENT WELFARE AND SUPPORT FOCUS: WORKING ENVIRONMENT

Jolanda

Jolanda Saxfors
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
073-981 50 25


Jolanda ansvarar för frågor som rör arbetsmiljö, lika villkor och studenthälsa vid medicinska fakulteten. Jolanda leder ett arbetsmiljöutskott. Jolanda är, tillsammans med kårordförande Linus, ansvariga för kårens arbete och samarbete med SFS, Sveriges Förenade Studentkårer. Jolanda har läst fyra terminer på läkarprogrammet.

MÖTESORDFÖRANDE - MEETING CHAIRMAN

Frida

Frida Andersson
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Frida är Consensusmötesordförande som sköter det som har med styrelsemötena att göra innan, efter och under. Frida läser termin 9 på läkarprogrammet.

STYRELSELEDAMOT - BOARD MEMBER

vakant

Är du en av våra styrelseledamöter?


Just nu söker vi en tredje styrelseledamot. Tveka inte att skicka in din ansökan till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

STYRELSELEDAMOT - BOARD MEMBER

Mimmi

Mimmi Edelman Holmkvist
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Mimmi är styrelseledamot som hjälper till med arbetet och driver projekt i och kring kårverksamheten. Mimmi läser termin sju på läkarprogrammet.

STYRELSELEDAMOT - BOARD MEMBER

rima

Rima Patel
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Rima är styrelseledamot som hjälper till med arbetet och driver projekt i och kring kårverksamheten. Rima läser termin fem på sjuksköterskeprogrammet.

HANDLÄGGARE

MARKNADSFÖRINGSANSVARIG - MARKETING MANAGER

Marjan

Marjan Baran
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Marjan är kårens resurs för grafiskt material, tryck och marknadsföring. Hon är också, tillsammans med Vice Kårordförande, administratör för Consensus nätverk, sociala medier och hemsidan. Marjan läser termin fyra på sjuksköterskeprogrammet i Norrköping.

CAFÉCHEF - CAFÉ MANAGER

emil

Emil Najem
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Emil är chef för Café Örat. Det är Emil som ser till att driften av Örat fungerar som det ska och att det finns caféarbetare som jobbar. Han leder även Cafégruppens arbete. Emil läser termin 3 på programmet experimentell och industriell biomedicin.

PUBCHEF - PUB MANAGER

Nick

Nicholas Lindqvist 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Som pubchef är Nicholas ansvarig för Pub Örat, som hålls ett antal gånger per termin på kårhuset Örat. Pubchefen planerar pubar tillsammans med pubstyrelsen. Nicholas studerar termin fem på läkarprogrammet.

PROJEKTLEDARE CARMA - PROJECT LEADER CARMA

Julia

Julia Karlsson
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Som projektledare för CARMA arbetar Julia med att planera och genomföra Consensus arbetsmarknadsmässa (CARMA). Julia läser termin fem på läkarprogrammet.

INTERNATIONELLT ANSVARIG - PRESIDENT OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF CONSENSUS

Lisa Boberg
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Som internationelltansvarig är anställd av Medfak International som handläggare i Consensus och utgör på så sätt en länk mellan kåren och Medfak international. Handläggaren verkar för att driva internationaliseringsperspektivet inom kårens arbete och har också ett internationellt utskott tillsammans med de internationellt ansvariga från alla sektioner på medicinska fakulteten. 

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2021 Consensus - Alla rättigheter reserverade

Design & utveckling av Vallagruppen Webbyrå

Följ oss