STYRELSE

KÅRORDFÖRANDE | PRESIDENT OF THE BOARD

KÅRORDFÖRANDE | PRESIDENT OF THE BOARD

Lydia Toft

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

073-344 98 30


Lydia leder arbetet inom kåren och deltar i möten på alla nivåer med såväl kommunerna som universitetet. Lydia för också mycket av kontakten med de övriga två studentkårerna vid Linköpings Universitet genom sin position i LUST-styrelsen. På medicinska fakulteten driver Lydia dessutom ett utskott tillsammans med alla nio sektionsordföranden och är, tillsammans med Lisa, ansvarig för kårens arbete med SFS, Sveriges Förenade Studentkårer. Lydia är examinerad sjuksköterska. 

VICE KÅRORDFÖRANDE | VICE PRESIDENT OF THE BOARD

VICE KÅRORDFÖRANDE | VICE PRESIDENT OF THE BOARD

Clara Karlsson Brefält 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

073-962 55 52


Clara har huvudsakligen ansvar för kårens ekonomi och näringsliv samt ansvarar för Consensus bil. Tillsammans med kårordförande bildar hon Consensus presidie och agerar Lydias högra hand i många lägen. Clara är kårens Norrköpingsansvarige och för studenternas talan på möten och andra arbetsgrupper i Norrköping. Clara studerar på läkarprogrammet.

UTBILDNINGSUTVECKLARE | HEAD OF EDUCATIONAL AFFAIRS

UTBILDNINGSUTVECKLARE | HEAD OF EDUCATIONAL AFFAIRS

Alva Amrén 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

073-940 55 20


Alva har det övergripande ansvaret för utbildningsrelaterade frågor såsom utbildningskvalitet, kursplaner, examinationer, praktik (VFU) med flera samt sköter studentärenden kopplat till detta. Hon leder även ett utskott med utbildningsbevakare från alla sektioner på Medicinska fakulteten. Alva är examinerad fysioterapeut.

STUDIESOCIALT ANSVARIG | HEAD OF STUDY SOCIAL EVENTS

STUDIESOCIALT ANSVARIG | HEAD OF STUDY SOCIAL EVENTS

Mikaela Alexanderson

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

073-940 55 21


Mikaela är huvudansvarig för mottagningen av nya studenter till den medicinska fakulteten under både vår- och höstterminen. Utöver mottagningen ansvarar Mikaela för diverse studiesocialt relaterade händelser i Consensus. Mikaela är examinerad fysioterapeut. 

CENTRALT ARBETSMILJÖOMBUD | HEAD OF STUDENT WELFARE AND SUPPORT

CENTRALT ARBETSMILJÖOMBUD | HEAD OF STUDENT WELFARE AND SUPPORT

Sofia Luong
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

073-981 50 25


Sofia ansvarar för frågor som rör arbetsmiljö, lika villkor och studenthälsa vid medicinska fakulteten. Sofia leder ett arbetsmiljöutskott med sektionernas arbetsmiljöombud. Sofia studerar på logopedprogrammet.

MEDLEMS- OCH STUDENTREPRESENTANTSANSVARIG | MEMBER- AND STUDENT REPRESENTATIVE OFFICER

MEDLEMS- OCH STUDENTREPRESENTANTSANSVARIG | MEMBER- AND STUDENT REPRESENTATIVE OFFICER

Lisa Harrysson
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

073-940 55 52


Lisa har huvudsakligen ansvar för medlemsrelaterade frågor samt tillsättning av studentrepresentanter i olika forum. Tillsammans med Lydia är Lisa även ansvarig för kårens arbete med SFS, Sveriges Förenade Studentkårer. Hon är även delaktig i utbildningsrelaterade frågor och marknadsföringen av kåren. Lisa är examinerad sjuksköterska. 

MÖTESORDFÖRANDE | MEETING CHAIRMAN

MÖTESORDFÖRANDE | MEETING CHAIRMAN

Mimmi Edelman Holmkvist

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Consensus mötesordförande är den som sköter det som har med styrelsemötena att göra; innan, under och efter. Mimmi studerar på läkarprogrammet. 

STYRELSELEDAMOT | BOARD MEMBER

STYRELSELEDAMOT | BOARD MEMBER

Nicholas Lindqvist
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Nick är styrelseledamot som hjälper till med arbetet och driver projekt i och kring kårverksamheten. Nick studerar på läkarprogrammet.

STYRELSELEDAMOT | BOARD MEMBER

STYRELSELEDAMOT | BOARD MEMBER

Filippa Alesand Lundin
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Filippa är styrelseledamot som hjälper till med arbetet och driver projekt i och kring kårverksamheten. Filippa studerar på logopedprogrammet.

STYRELSELEDAMOT | BOARD MEMBER

STYRELSELEDAMOT | BOARD MEMBER

Alessandra Westerlund
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Alessandra är styrelseledamot som hjälper till med arbetet och driver projekt i och kring kårverksamheten. Alessandra studerar på läkarprogrammet.

HANDLÄGGARE

MARKNADSFÖRINGSANSVARIG | MARKETING MANAGER

MARKNADSFÖRINGSANSVARIG | MARKETING MANAGER

Smilla Frenger
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Kårens resurs för grafiskt material, tryck och marknadsföring. Smilla är tillsammans med Lisa, administratör för Consensus nätverk, sociala medier och hemsidan. Smilla studerar på läkarprogrammet. 

CAFÉCHEF | CAFÉ MANAGER

CAFÉCHEF | CAFÉ MANAGER

Axel Le Merle
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Axel är chef för Café Örat. Det är Axel som ser till att driften av Örat fungerar som det ska och att det finns caféarbetare som jobbar. Han leder även Cafégruppens arbete. Axel studerar på läkarprogrammet. 

PUBCHEF | PUB MANAGER

PUBCHEF | PUB MANAGER

Tobias Asp 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Som pubchef är Tobias ansvarig för Pub Örat, vilken hålls ett antal gånger per termin på kårhus Örat. Pubchefen planerar pubar tillsammans med pubstyrelsen. Tobias studerar på sjuksköterskeprogrammet.

PROJEKTLEDARE CARMA - PROJECT LEADER CARMA

PROJEKTLEDARE CARMA - PROJECT LEADER CARMA

Mikaela Seoyeon Huh
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Som projektledare för CARMA arbetar Mikaela med att planera och genomföra Consensus arbetsmarknadsmässa (CARMA). Mikaela studerar på experimentell- och industriell biomedicinprogrammet.

INTERNATIONELLT ANSVARIG | PRESIDENT OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF CONSENSUS

VAKANT
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Som internationellt ansvarig är du anställd av Medfak International som handläggare i Consensus och utgör på så vis en länk mellan kåren och Medfak international. Handläggaren verkar för att driva internationaliseringsperspektivet inom kårens arbete och har också ett internationellt utskott tillsammans med de internationellt ansvariga från alla sektioner på medicinska fakulteten. 

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga linkopingkommun farg liggande

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2023 Consensus - Alla rättigheter reserverade

Design & utveckling av Vallagruppen Webbyrå

Följ oss