Valberedningens nomineringar till Consensus styrelse 21/22

Här är valberedningens nomineringar till Consensus kårstyrelse, handläggare, FUM-presidie och revisorer för verksamhetsåret 21/22.

Kårstyrelse

Kårordförande - Linus Ohlsson
Motivering: Linus Ohlsson läser just nu termin 6 på läkarprogrammet och har under det senaste året även varit ordförande i Medicinska föreningen. Han har utöver detta en lång erfarenhet av studiesocialt engagemang och samverkan med universitetet, till exempel som mottagningsansvarig i Medicinska föreningen och som studentambassadör för LiU. Valberedningen nominerar Linus till posten som kårordförande på grund av hans stora intresse för ledarskap och hur Consensus kan nå ut till de olika orterna på ett bättre sätt. Linus kommer inte att ta studieuppehåll för att vara kårordförande, men vi i valberedningen är trots detta övertygade om att Linus kommer att göra ett mycket bra jobb som kårordförande och att han har en väl utarbetad plan för hur han ska kombinera ordförandeskapet med sina studier.

Vice Kårordförande - Vakant

Utbildningsutvecklare - Tilda Jalakas
Motivering: Tilda Jalakas pluggar läkarprogrammet termin 5. Hon har med sin erfarenhet som kursrepresentant och ordförande i medicinska föreningens utbildningsorgan LiMUR mycket goda förkunskaper för vad utbildningsutveckling innebär. Kombinera detta med ett brinnande intresse för att höja nivån på utbildning, trygga ledaregenskaper och vilja att jobba i grupp ser vi Tilda som en utmärkt kandidat för posten. Tilda är personen som säger ifrån när hon inte håller med och anser det vara centralt att studenter hörs i frågor om utbildning. Hon ser problem i att kvaliteten på utbildning har sviktat under pandemin och vill åtgärda detta. Under sitt år som utbildningsutvecklare kommer inte Tilda att ta studieuppehåll utan har fått en individuell studieplan av kursledning. Vi tror att Tilda kommer lyckas balansera sina två arbeten på ett nyttigt sätt. Vi tror därför att hon kommer stärka studenternas position och föra deras talan på ett gott sätt.

Studiesocialt ansvarig med arbetsmiljöansvar - Vakant

Studiesocialt ansvarig med mottagningsansvar - Vakant

Styrelseledamot - Jannice Bygdén
Motivering: Jannice Bygdén läser just nu termin 4 på logopedprogrammet. Hon sitter för närvarande i logopedsektionens festeri Oralspex som ”Boss”. Under sitt år i Oralspex har hon lärt sig planera, lyssna på andra och jobba som en grupp. Det är just intresset för grupparbete som fick henne att söka posten som styrelseledamot och hon ser fram emot att bolla ideér med de andra. Med sitt engagemang i Consensus hoppas hon att lyfta logopedsektionen och få röster där hörda på högre nivå. Vi tror med hennes goda erfarenheter av projektgruppsarbete, sociala personlighet och driv att Jannice kommer passa mycket bra i styrelsen 21/22.

Styrelseledamot - Rima Patel
Motivering: Rima Patel läser sjuksköterskeprogrammet. Hon har det senaste året suttit som marknadsföringsansvarig i sjuksköterskesektionen och vill nu fortsätta sitt kårarbete inom Consensus. Rima har även varit med och hållit i aktivitetsdagarna inom sin sektion. Vi tror att Rimas förmågor inom marknadsföring även kommer vara användbara som styrelseledamot för att designa event och veta vad som funkar som PR. Detta anser vi tillsammans med Rimas sociala personlighet och arbetsvilja kommer göra henne till ett bra tillskott till styrelsen 21/22.

Styrelseledamot - Mimmi Edelman Holmkvist
Motivering: Mimmi Edelman Holmkvist går läkarprogrammet termin 6 och har under det senaste verksamhetsåret även varit styrelseledamot i Medicinska föreningen. Tidigare har hon även varit personalansvarig i festeriet Fyllecellen. Mimmi är väl insatt i vad posten som styrelseledamot innebär och har ett stort intresse av att arbeta i grupp och med programöverskridande frågor. Hon är en driven och engagerad person som är bra på att ta initiativ. Valberedningens uppfattning är att Mimmi kommer att bidra med mycket kreativitet och goda idéer till styrelsens arbete.

Mötesordförande - Frida Andersson
Motivering: Frida Andersson går läkarprogrammet termin 8 och har tidigare erfarenheter av sektionsarbete då hon har suttit med i Medicinska Föreningen. Där har hon bland annat varit ordförande för LiMUR, läkarsektionens utbildningsorgan. Detta ger henne förkunskaper till att passa som mötesordförande eftersom att hon vet hur styrelsemöten kan gå till och kan identifiera när något behöver förbättras. Frida är också driven och vill att diskussioner och tankar som kommer upp i en grupp ska komma till punkt och något konkret vilket också är bra för en mötesordförande där man ska bland annat leda diskussioner som förs i styrelsen. Frida är strukturerad och planerar väl för att hinna med både studier och andra uppdrag.

Mötesordförande - Alice Erlandsson
Nominering: Alice Erlandsson läser just nu termin 4 på läkarprogrammet. Hon har en bred erfarenhet inom både politik och studiesocialt engagemang. Sedan 2018 har Alice suttit i kommunfullmäktige i Västervik, hennes hemstad, och det senaste året har hon även varit gyckelmästarinna i MedSex, läkarsektionens festeri. Under sin tid i kommunfullmäktige har Alice lett flertalet möten och är väl van vid formalia och vikten av att komma till beslut. Vi tror att Alice kommer bidra med en effektivitet, lugn och saklighet. Med hennes erfarenhet inom politik tror vi även att studentpolitik och samarbete kommer komma naturligt. Alice är även en person med god planeringsförmåga.

Handläggare

Marknadsföringsansvarig - Marjan Baranzahi
Motivering: Marjan Baranzahi studerar sjuksköterskeprogrammet termin 3 i Norrköping. Hon har tidigare varit engagerad i Smittsex där hon var tryck och design ansvarig vilket ger henne grundkunskaper i grafisk design. Marjan vill genom posten som marknadsföringsansvarig utveckla den grafiska profilen som Consensus har och vill genom det arbeta för att Consensus ska synas mer i bland annat sociala medier.

Caféchef - Oskar Gannholm Johannson
Motivering: Oskar Gannholm Johansson läser just nu termin 4 på fysioterapeutprogrammet och sitter just nu som caféchef i Consensus styrelse. Oskar har ett brinnande intresse för Café Örats verksamhet och har under hösten arbetat på att utveckla verksamheten och skapa ett samarbete mellan sektionerna till dess att caféet kan öppna igen. Vi i valberedningen nominerar Oskar till posten som caféchef 21/22 mot bakgrund av att han är väl insatt i hur caféarbetet fungerar och för hans kreativa idéer kring hur caféet kan förbättras.

Projektledare för Consensus arbetsmarknadsmässa (CARMA) - Julia Karlsson
Motivering: Julia Karlsson går termin 4 på läkarprogrammet. Hon vill bidra till det studiesociala och tycker att det är viktigt att arbeta för och med något som gynnar studenterna. Detta kommer att hjälpa henne i posten som CARMA-projektledare där hon kan få utlopp för detta. Hon har en vision med CARMA att göra det brett och varierande så att det passar alla vid MedFak. Genom att hon både arbetar bra självständigt och i grupp gynnar det även hennes roll som CARMA-projektledare där man både få ta initiativ ensam men också leda en projektgrupp.

Pubchef - Nicholas Lindqvist
Motivering: Nicholas Lindqvist studerar just nu läkarprogrammet termin 4 och har det senaste verksamhetsåret suttit som pubchef. Med tanke på detta har Nicholas erfarenhet och god insikt i vad det innebär att vara pubchef. Under det gångna verksamhetsåret har han arbetat för att göra pubarna till något för hela Medicinska fakulteten och inte enbart för läkarstudenter. Valberedningen väljer att nominera Nicholas till posten som pubchef då han har bra idéer kring hur pubarna kan utvecklas och hur ett bättre samarbete kan skapas mellan de olika sektionerna men även med andra fakulteter.

FUM-presidie

FUM-ordförande - Elin Fägerstam
Motivering: Elin Fägerstam läser ett masterprogram i medicinsk vetenskap år 2. Hon har lång erfarenhet från Consensus där hon haft heltidstjänst som kårordförande samt deltidstjänst som mötesordförande. Då hon har god koll på kårens olika organ och väl införstådd med mötesformalia tror vi att hon kommer sköta posten på ett ansvarsfullt sätt. Elin är även en social och organiserad person vilket ytterligare ger oss förtroende för henne som ordförande i FUM. Med dessa kvaliteter så tror vi att Elin kommer hålla FUM effektivt och sakligt vilket kommer gynna hela fakulteten.

Vice FUM-ordförande - Sara Nääs
Motivering: Sara Nääs går logopedprogrammet och har det senaste året suttit i Consensus som studiesocialt ansvarig med arbetsmiljöansvar. Sara är motiverad till att få denna post eftersom hon har genom sin tidigare erfarenhet inom kåren sett FUM-mötenas viktiga betydelse. Därför vill hon vara med att skapa och bidra till ett bra klimat på dessa möten. Sara är utåtriktad och ordningsam och gillar att vara med i det studiesociala vilket också är faktorer som kommer att bidra på ett positivt sätt till hennes post som vice FUM-ordförande.

FUM-sekreterare - Emma Johansson
Motivering: Emma Johansson studerar på sjuksköterskeprogrammet i Linköping. Hon har erfarenhet av rollen som sekreterare sedan tidigare vilket gör henne passande för rollen som FUM-sekreterare. Emma är intresserad av både kårens verksamhet och kåröverskridande arbete, har motivationen att engagera sig mera och fungerar bra i grupp. Valberedningen väljer att nominera Emma till posten som FUM-sekreterare då hon har alla de egenskaper som krävs för att göra en bra insats på denna post.

Revisorer

Sakrevisor - Vakant 

Ekonomisk revisor - Daniel Önell, KPMG

 

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Medisera stipendium
Nya regler för dispens

Mest lästa

28 May 2018
Nyheter
Hej och varmt välkommen till Consensus nya hemsida! Hemsidan är i uppstatsfasen och konstruktio...
5262 Hits
17 August 2018
Nyheter
Märkesbackesmålningen på Campus Norrköping kommer ske mellan 17-18 augusti. Målningen på Campus US k...
4252 Hits
19 August 2018
Nyheter
Event
Hej och välkommna till Mottagningen HT2018   Mottagningen eller som den också är känd, Nol...
4103 Hits

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga linkopingkommun farg liggande

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2024 Consensus - Alla rättigheter reserverade