Valberedningens nomineringar till Consensus 24/25

Här är valberedningens nomineringar till Consensus kårstyrelse, handläggare, FUM-presidie och revisorer för verksamhetsåret 24/25. Vid frågor gällande nomineringarna ber vi er ta kontakt med Consensus valberedning, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. 

Motkandidatur

Det finns möjlighet att motkandidera mot valberedningens förslag. Vill du motkandidera ska du anmäla din motkadidatur senast sju dagar innan valmöte vilket är torsdagen den 29 februari 2024. Anmälan av motkandidatur sker genom att skicka ett mejl till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. om att du vill motkandidera och till vilken post. Det går även bra att anmäla intresse ända fram till val-FUM, då FUM kan besluta att öppna upp för fri nominering under FUM.

Kårstyrelse

Kårordförande - VAKANT

Vice Kårordförande -  VAKANT

Utbildningsutvecklare - VAKANT

Centralt arbetsmiljöombud - Kajsa Ward

Motivering: Kajsa Ward läser sista terminen på fysioterapeutprogrammet och tar examen nu till
sommaren. Hon har sedan tidigare varit engagerad i studentlivet där hon under flera
terminer varit med i programmets sektion. Hon har bland annat suttit som FUM-ledamot och
har därmed en del insyn i Consensus arbete. Dessutom var hon med i Reflex 22/23 samt
sitter just nu som Vice-ordförande i Forte! Kajsa känner sig inte helt klar med Linköping ännu
och vill gärna stanna kvar här efter examen. Hon känner att hon vill fortsätta engagera sig i
studentlivet och tror att Consensus skulle passa henne. Kajsa tycker det är viktigt att främja
studenternas villkor och vill bidra till en god studiemiljö för alla studenter, såväl fysisk som
psykisk. Hon ser inga svårigheter i att sätta sig in mer i ämnet för att kunna göra sitt yttersta
för posten. Med tanke på Kajsas tidigare erfarenheter inom studentlivet samt att hon känner
ett engagemang kring studenters hälsa och arbetsmiljö, kan Kajsa komma att bli en god
resurs för Consensus.

Valberedningen nominerar med ovanstående som bakgrund Kajsa Ward till Centralt
arbetsmiljöombud för verksamhetsåret 24/25.

Studiesocialt ansvarig - Elina Forsberg

Motivering: Elina Forsberg kommer till sommaren att ta examen från fysioterapeutprogrammet. Under
sina studier har Elina varit aktiv i många olika områden i studentlivet. Hon har tidigare varit
fadderist, kursrepresentant, FUM-ledamot samt utbildningsbevakare i FT:s sektionsstyrelse.
Hon har även varit engagerad i Consensus som Vice-FUM-ordförande, styrelseledamot,
mottagningssamordnare och sitter just nu som ekonomisk handläggare. Elina är en
lagspelare som tycker det är viktigt att lyssna in andra. Samtidigt är hon inte rädd för att göra
sin röst hörd och driva arbetet framåt så att ett beslut kan tas. Hon har ett genuint intresse
för kårarbetet och har genom sina tidigare erfarenheter bra koll på det interna arbetet inom
Consensus. Elina är en utåtriktad person som brinner för det studiesociala arbetet, hon
beskriver framförallt att hon har en förkärlek till mottagningsperioderna. Hon har en bred bild
av studentlivet och vill fortsätta att bidra och utveckla detta. Tack vare hennes engagemang
och otroliga driv kring denna post, tillsammans med hennes tidigare erfarenheter, anser vi
att Elina kan vara en god tillgång för Consensus.

Valberedningen nominerar med ovanstående som bakgrund Elina forsberg till Studiesocialt
ansvarig för verksamhetsåret 24/25.

Styrelseledamot - Matilda Andersson

Motivering: Matilda Andersson läser till sjuksköterska. Hon har numera studieuppehåll men planerar att
påbörja termin fyra på programmet till hösten. Som person är Matilda glad och positiv, hon
är även strukturerad och ansvarstagande. Hon kanske inte alltid är den som hörs och syns
mest, men hon är bra på att reflektera och komma med kloka inflikningar för att bidra till
gruppens arbete och utveckling. Matilda har tidigare studerat i Norrköping men har bytt
studieort till Linköping. I Norrköping var hon bland annat fadder och hon sitter just nu som
utbildningsutvecklare i sektionsstyrelsen på sjuksköterskeprogrammet. Hon vill testa på
något nytt och känner att Consensus hade varit en rolig och givande utmaning. Matilda är en
drivande person och kan komma att bli en givande resurs för kåren.

Valberedningen nominerar med ovanstående som bakgrund Matilda Andersson till
Styrelseledamot för verksamhetsområdet 24/25.

Styrelseledamot - VAKANT

Styrelseledamot - VAKANT 

Mötesordförande - VAKANT

Handläggare

Marknadsföringsansvarig - Anna Norlander

Motivering: Anna Norlander läser termin fyra på BioMed och är en person som gillar att få utlopp för sin
kreativa sida. Hon ägnar sig åt många kreativa aktiviteter på fritiden där fotografering är ett
stort intresse. Just nu är Anna med i Consensus som styrelseledamot där hon bland annat
är ansvarig för fattig-frukost. Hon blev intresserad av posten då hon har sett mycket av vad
nuvarande marknadsföringsansvarig gör och känner att denna post skulle passa henne bra.
Hon ser detta som en möjlighet till att få bidra med sin kreativitet och få komma med nya
ideér. Anna ser positivt på att engagera sig i Consensus och vill gärna fortsätta med detta.
Hon vill engagera sig i Consensus för att fortsätta bidra till en god studiemiljö. Dessutom har
Anna tidigare erfarenheter från att ha varit med i sektionen i hennes program. Anna är insatt
i styrelsens arbete och anser att detta kommer vara en fördel för henne som kåraktiv
verksamhetsåret 24/25. Anna är strukturerad, driven, ansvarstagande och kreativ. Med
grund i detta tror vi att Anna kan vara en god tillgång till Consensus styrelse.

Valberedningen nominerar med ovanstående som bakgrund Anna Norlander till
Marknadsföringsansvarig för verksamhetsområdet 24/25.

Projektledare för Consensus arbetsmarknadsmässa (CARMA) - Richard Andersson

Motivering: Richard Andersson har sedan tidigare erfarenheter inom näringslivet från
Näringslivsutskottet på LING. Han har tidigare studerat ett annat program på campus Valla
där han var studiesocialt aktiv. Nu har han bytt bana och går första terminen på
sjuksköterskeprogrammet. Richard är en positiv person som gillar att engagera sig i
studentlivet. Som person är han organiserad och strukturerad och känner att denna post är
något som skulle passa honom. Han ser Consensus som en ny rolig utmaning och vill bidra
med sina idéer för att fortsätta utveckla CARMA. Richard kan ta kommando och leda en
grupp men han har också en god förmåga att lyssna in andra och se till vad de tycker. Som
projektledare för CARMA ser Richard fram emot att fortsätta utveckla och expandera
mässan, han vill bredda utbudet av arbetsgivare för att fortsätta att inspirera alla studenter
på medicinska fakulteten.

Valberedningen nominerar med ovanstående som bakgrund Richard Andersson till CARMA-
ansvarig för verksamhetsåret 24/25.

Caféchef - Lucja Biechonska

Motivering: Lucja Biechonska studerar Experimental and Industrial Biomedicine där hon går termin
fyra. Lucja har alltid varit mycket på Örat och har även jobbat där en del, hon är nu med i
Cafégruppen. Just nu är hon bland annat Kaffe-general på Café Örat. Hon ägnar en stor del
av sin tid på Örat och brinner för denna verksamhet. Dessutom har hon även varit aktiv i
Navitas. Lucja har goda förmågor i att organisera och delegera arbete och har tidigare
erfarenheter av det. Hon gillar att föra öppna diskussioner inom en arbetsgrupp och ser
gärna att alla är delaktiga i arbetets utveckling. Genom tiden har hon lärt sig att prioritera och
är mycket ansvarstagande. Lucja är från Polen och vill gärna lära sig svenska och tar
svenskalektioner. Just nu är det dock engelska som hon primärt använder sig av.
Valberedningen ser dock inte detta som ett hinder och tror att hon med sina egenskaper och
erfarenheter kommer att göra ett gott arbete som Caféchef.

Valberedningen nominerar med ovanstående som bakgrund Lucja Biechonska till Caféchef
för verksamhetsåret 24/25.

Pubchef - Sebastian Jonsson

Sebastian Jonsson är en glad och driven kille som går andra året på Experimental and
Industrial Biomedicine.. Han har tidigare varit med i festeriet Fyllecellen dels som Vice-cheif
och personal. Dessutom har han varit med i sin sektion som FUM-ledamot. Han är
intresserad av posten då han tycker det känns som ett intressant och roligt uppdrag,
samtidigt som han gärna vill vara en del av Consensus. Sebastian är bra på att prioritera och
planera och är bra på att lyssna in andra. Han har viss erfarenhet att leda samt ansvara för
evenemang från sin tid som aktiv i ett festeri. Han har ett intresse för att arrangera
evenemang och ser fram emot att hålla i pubar. Som person försöker Sebastian alltid ha en
positiv inställning och vill se till att alla i en grupp har det bra. Han upplever att han under sin
aktiva tid i studentlivet har utvecklats mycket personligen, där han bland annat har utvecklat
sina förmågor i att exempelvis lösa konflikter. Sebastian ser fram emot ett gott samarbete
med Consensus och att ta sig an posten som Pubchef.

Valberedningen nominerar med ovanstående som bakgrund Sebastian Jonsson till Pubchef
för verksamhetsområdet 24/25.

Internationellt ansvarig - anställs av Medfak men ges handläggarstatus, går ej att söka via fullmäktige

FUM-presidie

FUM-ordförande - VAKANT

Vice FUM-ordförande - VAKANT

FUM-sekreterare - VAKANT

Revisorer

Sakrevisor - VAKANT

Sakrevisor suppleant - VAKANT

Ekonomisk revisor - Daniel Önell, KPMG (går ej att söka, sköts av revisionsfirma)

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Valberedningens nomineringar till Consensus 23/24

Mest lästa

28 May 2018
Nyheter
Hej och varmt välkommen till Consensus nya hemsida! Hemsidan är i uppstatsfasen och konstruktio...
5214 Hits
17 August 2018
Nyheter
Märkesbackesmålningen på Campus Norrköping kommer ske mellan 17-18 augusti. Målningen på Campus US k...
4142 Hits
19 August 2018
Nyheter
Event
Hej och välkommna till Mottagningen HT2018   Mottagningen eller som den också är känd, Nol...
4062 Hits

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga linkopingkommun farg liggande

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2024 Consensus - Alla rättigheter reserverade