Valberedningens nomineringar till Consensus 23/24

Här är valberedningens nomineringar till Consensus kårstyrelse, handläggare, FUM-presidie och revisorer för verksamhetsåret 23/24. Vid frågor gällande nomineringarna ber vi er ta kontakt med Consensus valberedning, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. 

Motkandidatur

Det finns möjlighet att motkandidera mot valberedningens förslag. Vill du motkandidera ska du anmäla din motkadidatur senast sju dagar innan valmöte vilket är torsdagen den 2 mars 2023. Anmälan av motkandidatur sker genom att skicka ett mejl till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. om att du vill motkandidera och till vilken post. Det går även bra att anmäla intresse ända fram till val-FUM, då FUM kan besluta att öppna upp för fri nominering under FUM.

 

Kårstyrelse

Kårordförande - VAKANT

Vice Kårordförande -  VAKANT

Utbildningsutvecklare - VAKANT

Medlem- och studentrepresentantansvarig - VAKANT

Centralt arbetsmiljöombud - VAKANT

Studiesocialt ansvarig - VAKANT

Styrelseledamot - Elina Forsberg

Motivering: Elina Forsberg studerar termin 5 på fysioterapeutprogrammet. Hon har tidigare varit sittningsansvarig i fadderiet KraFTen och sitter just nu som utbildningsbevakare i fysioterapeutsektionen och vice FUM-ordförande. Hon har en passion för studiesociala frågor och är väl insatt i mötesformalia samt hur sektionerna arbetar, med sin kunskap och erfarenhet vill hon arbeta större än på sektionsnivå. Hon är välstrukturerad, social och driven till att kollektivt komma fram till de bästa lösningarna till problem. Allt detta kombinerat kommer bidra till att hon blir en god resurs för Consensus på positionen som styrelseledamot.

Styrelseledamot - Allan Estrella Arcon

Motivering: Allan Estrella Arcon är primärt engelsk-talande och studerar termin 4 på BioMed. Han har tidigare varit sektionsordförande när han studerade i Spanien och sitter just nu som arbetsmiljöombud i BioMed-sektionen. Han vill driva internationaliseringsfrågan vidare på medicinska fakulteten och vill arbeta mot bättre regler och riktlinjer för mottagningen. Allan är fokuserad, proaktiv och med arbetserfarenhet inom tand-operation så kan han effektivt hantera den stress som kommer med arbetet. Han lyssnar på andra och anser att kollektivt kan man få fram det bästa tillvägagångssättet för att lösa problem. Med Allans förutsättningar och erfarenheter skulle han vara en stor tillgång för Consensus på posten som styrelseledamot.

Styrelseledamot - Hanna Sjöblom

Motivering: Hanna Sjöblom läser termin 3 på läkarprogrammet. Hon har varit lokalansvarig i cafégruppen 22/23 och fadder HT22 vilket gett henne erfarenhet av att balansera studiesocialt engagemang med studierna och utveckla god planeringsförmåga. Hon är välstrukturerad och ansvarstagande i grupp och anser att oenigheter kan diskuteras för att gemensamt komma till konsensus. Hanna tycker programöverskridande frågor är intressant och trivs med att arbeta tillsammans med andra och hjälpa till. Om möjligt skulle hon inom Consensus vilja driva projekt som fokuserar på att främja program- och terminsöverskridande sammanhållning utan fokus på fest. 

Mötesordförande - VAKANT

 

Handläggare

Marknadsföringsansvarig - VAKANT

Projektledare för Consensus arbetsmarknadsmässa (CARMA) - VAKANT

Caféchef - VAKANT

Pubchef - VAKANT

Internationellt ansvarig - anställs av Medfak men ges handläggarstatus, går ej att söka via fullmäktige

 

FUM-presidie

FUM-ordförande - VAKANT

Vice FUM-ordförande - VAKANT

FUM-sekreterare - VAKANT

 

Revisorer

Sakrevisor - VAKANT

Sakrevisor suppleant - VAKANT

Ekonomisk revisor - Daniel Önell, KPMG

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Kallelse till FUM06 2023-04-05
Kallelse till FUM05 2023-03-09

Mest lästa

28 May 2018
Nyheter
Hej och varmt välkommen till Consensus nya hemsida! Hemsidan är i uppstatsfasen och konstruktio...
5262 Hits
17 August 2018
Nyheter
Märkesbackesmålningen på Campus Norrköping kommer ske mellan 17-18 augusti. Målningen på Campus US k...
4251 Hits
19 August 2018
Nyheter
Event
Hej och välkommna till Mottagningen HT2018   Mottagningen eller som den också är känd, Nol...
4103 Hits

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga linkopingkommun farg liggande

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2024 Consensus - Alla rättigheter reserverade