Valberedningens nomineringar till Consensus styrelse 19/20

Här är valberedningens nomineringar till Consensus kårstyrelse, handläggare, FUM-presidie och sakrevisor för verksamhetsåret 19/20

Kårstyrelse

Kårordförande - Vakant

Vice Kårordförande - Vakant

Utbildningsutvecklare - Vakant

Studiesocialt ansvarig med arbetsmiljöansvar - Vakant

Studiesocialt ansvarig med mottagningsansvar - Alvina Johansson
Motivering: Alvina går termin 4 på logopedprogrammet och tycker om att umgås med vänner och att segla. Hon är eventansvarig i festeriet Oralspex och vill fortsätta att engagera sig i studiesociala evenemang. Som person är Alvina glad, ordningsam och sprider en härlig energi. Vi i valberedningen tycker att Alvina skulle göra ett bra jobb som studiesocialt ansvarig med mottagningsansvar genom sin förmåga att vara lyhörd, strukturerad, engagerad samt hennes intresse för mottagning och studiesociala evenemang.

Styrelseledamot - Matilda Manni
Motivering: Matilda går just nu termin 5 på fysioterapeutprogrammet. Hon har mycket aktiviteter igång på fritiden, exempelvis gymvärd på Campushallen, bokningsansvarig i Reflex och kursrepresentant. Matildas styrkor innefattar att hon är drivande och vill få saker gjorda på en gång. Hon gillar att engagera sig och att motivera andra att göra detsamma. Dessa egenskaper gör att vi i valberedningen tycker att Matilda skulle passa bra som ledamot i Consensus kårstyrelse.

Styrelseledamot - Cia Laine
Motivering: Cia går nu termin 5 på läkarprogrammet. På sin fritid tycker hon om att gymma, spela fotboll och resa. Hon har mycket tidigare erfarenhet av kårarbete, bland annat som vice ordförande i både MF och Veterinärmedicinska Föreningen i Uppsala, ledamot i FUM och heltid inom elevkårsverksamheten för finlandssvenska skolor. Cia är särskilt intresserad av utbildningsfrågor, bland annat gällande genomströmning och spärrar, men också psykisk ohälsa som påverkar utbildningen. Vi i valberedningen tycker att Cia passar som styrelseledamot eftersom hon har ett stort engagemang, mycket idéer kring hur Consensus kan utvecklas och är mån om studenternas bästa.

Styrelseledamot - Axel Öberg
Motivering: Axel går just nu termin 1 på fysioterapeutprogrammet, men har även läst 3 terminer på logopedprogrammet. På fritiden engagerar han sig i logopedprogrammets festeri Oralspex, umgås med vänner och tränar. Axel brinner för arbetsmiljöfrågor och framför allt de gällande psykisk ohälsa. Han tycker att det är en viktig och intressant fråga att arbeta med. Vi i valberedningen tycker att Axel passar som styrelseledamot eftersom han visar på stort engagemang, kreativitet, driv och har dessutom med sig erfarenheter från flera utbildningaroch kan bidra till god stämning och härlig energi i kårstyrelsen.

Mötesordförande - Louise Abrahamsson
Motivering: Louise sitter just nu som VKO i Consensus styrelse och ska börja termin 9 på läkarprogrammet till hösten. På fritiden tycker hon om att träna, läsa och kolla på Netflix.Förutom sin post som VKO i Consensus styrelse sitter hon som webmästarinna i LiHtösen och har suttit som marknadsföringsansvarig i Consensus verksamhetsåret 17/18. Hon är positiv, drivande, lyhörd, uppmärksammar snabbt om någon ej får ta plats och är bra på att peppa. Hon är även organiserad och vill gärna se resultat i arbetet som utförs och att arbetstiden används så effektivt som möjligt. Dessa egenskaper gör att vi i valberedningen tycker att Louise skulle passa som mötesordförande.

 

Handläggare

 

Marknadsföringsansvarig - Erik Wängstam
Motivering: Erik läser termin 4 på fysioterapeutprogrammet. På fritiden tycker han om att hänga med polare. Han är just nu tryck- och designansvarig i Reflex samt studiesocialt ansvarig i FT-sektionen, har tidigare även varit Faddergeneral och tycker det är kul att engagera sig på fritiden. Erik är social och positiv som person och hans tidigare erfarenheter samt förmåga att ha många bollar i luften och vara anpassningsbar gör att vi i valberedningen tycker att han skulle passa utmärkt som marknadsföringsansvarig.

Caféchef - Sara Nääs
Motivering: Sara läser just nu termin 4 på logopedprogrammet. Hon är just nu engagerad som Chef i Oralspex och på fritiden tycker om att träna och att umgås med kompisar. Hon är organiserad och mån om att de jobb hon gör ska bli bra även om det inte alltid blir som man tänkt sig. Som Chef kan hon ta en ledarroll vilket är en egenskap vi tror en caféchef behöver. Hon har dessutom under sin tid som chef i Oralspex även suttit med i logopedsektionens styrelse. Detta har gett henne erfarenhet att agera chef i en grupp och vara mellanlänk till en annan vilket vi ser som en stor fördel hos en caféchef. Vi tror att Sara skulle göra ett jättebra jobb som caféchef, detta för sin flexibilitet, villighet att lägga ner tid och inställning till kårarbetet.

Projektledare för Consensus arbetsmarknadsmässa (CARMA) - Vakant

 

FUM-Presidie

FUM-ordförande - Erik Andersson
Motivering: Erik går nu termin 9 på läkarprogrammet. På sin fritid tycker han om att träna, kolla på Netflix och umgås med kompisar. Han tycker att det är intressant och viktigt med studentpolitik och studentdemokrati och sitter i nuläget som mötesordförande i Consensus kårstyrelse. Han har också tidigare engagerat sig i läkarprogrammets festeri Medsex samt varit Superfadder. Vi i valberedningen tycker att Erik är en lugn, sansad och vettig person och med sina tidigare erfarenheter med sig skulle han göra ett mycket bra jobb som FUM-ordförande.

Vice FUM-ordförande - Vakant

FUM-sekreterare -Thea Isaksson
Motivering: Thea går K1 på läkarprogrammet. På fritiden tycker hon om att träna och fota. Thea har tidigare varit aktiv i idrottsföreningar och som språkrör i en politisk organisation. Detta har gett henne erfarenhet om mötesformalia och organisation- “det är ett samarbete” säger hon. Hon vill engagera sig under sin studietid och tycker att Consensus gör ett viktigt arbete och vill vara delaktig i det. Hon tycker att FUM-sekreterare lät som en bra början, vilket vi håller med om. Vi tycker att Thea är en toppenkandidat till FUM-sekreterare eftersom hon har erfarenhet och är glad, engagerad och positiv till uppdraget.

 

Sakrevisor

Sakrevisor - Gustav Andersson
Motivering: Gustav ska börja termin 9 på läkarprogrammet och sitter i nuläget som studiesocialt ansvarig med inriktning mot mottagning i Consensus. Han tycker om att engagera sig i olika delar av studentlivet och med i bland annat Forte och Holgerspexet. I övrigt tycker han om att laga långkok. Som person är Gustav väldigt engagerad och han är väl insatt i kårens arbete. Vi i valberedningen tycker därför att han skulle passa väldigt bra som sakrevisor åt Consensus 19/20.

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Extrainsatt FUM
Bli heltidare i Consensus!

Mest lästa

28 May 2018
Nyheter
Hej och varmt välkommen till Consensus nya hemsida! Hemsidan är i uppstatsfasen och konstruktio...
5175 Hits
17 August 2018
Nyheter
Märkesbackesmålningen på Campus Norrköping kommer ske mellan 17-18 augusti. Målningen på Campus US k...
4050 Hits
19 August 2018
Nyheter
Event
Hej och välkommna till Mottagningen HT2018   Mottagningen eller som den också är känd, Nol...
4030 Hits

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga linkopingkommun farg liggande

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2024 Consensus - Alla rättigheter reserverade