Apr
01

Valberedningens nomineringar till Consensus styrelse 21/22

Här är valberedningens nomineringar till Consensus kårstyrelse, handläggare, FUM-presidie och revisorer för verksamhetsåret 21/22.

Kårstyrelse

Kårordförande - Linus Ohlsson
Motivering: Linus Ohlsson läser just nu termin 6 på läkarprogrammet och har under det senaste året även varit ordförande i Medicinska föreningen. Han har utöver detta en lång erfarenhet av studiesocialt engagemang och samverkan med universitetet, till exempel som mottagningsansvarig i Medicinska föreningen och som studentambassadör för LiU. Valberedningen nominerar Linus till posten som kårordförande på grund av hans stora intresse för ledarskap och hur Consensus kan nå ut till de olika orterna på ett bättre sätt. Linus kommer inte att ta studieuppehåll för att vara kårordförande, men vi i valberedningen är trots detta övertygade om att Linus kommer att göra ett mycket bra jobb som kårordförande och att han har en väl utarbetad plan för hur han ska kombinera ordförandeskapet med sina studier.

Vice Kårordförande - Vakant

Utbildningsutvecklare - Tilda Jalakas
Motivering: Tilda Jalakas pluggar läkarprogrammet termin 5. Hon har med sin erfarenhet som kursrepresentant och ordförande i medicinska föreningens utbildningsorgan LiMUR mycket goda förkunskaper för vad utbildningsutveckling innebär. Kombinera detta med ett brinnande intresse för att höja nivån på utbildning, trygga ledaregenskaper och vilja att jobba i grupp ser vi Tilda som en utmärkt kandidat för posten. Tilda är personen som säger ifrån när hon inte håller med och anser det vara centralt att studenter hörs i frågor om utbildning. Hon ser problem i att kvaliteten på utbildning har sviktat under pandemin och vill åtgärda detta. Under sitt år som utbildningsutvecklare kommer inte Tilda att ta studieuppehåll utan har fått en individuell studieplan av kursledning. Vi tror att Tilda kommer lyckas balansera sina två arbeten på ett nyttigt sätt. Vi tror därför att hon kommer stärka studenternas position och föra deras talan på ett gott sätt.

Studiesocialt ansvarig med arbetsmiljöansvar - Vakant

Studiesocialt ansvarig med mottagningsansvar - Vakant

Styrelseledamot - Jannice Bygdén
Motivering: Jannice Bygdén läser just nu termin 4 på logopedprogrammet. Hon sitter för närvarande i logopedsektionens festeri Oralspex som ”Boss”. Under sitt år i Oralspex har hon lärt sig planera, lyssna på andra och jobba som en grupp. Det är just intresset för grupparbete som fick henne att söka posten som styrelseledamot och hon ser fram emot att bolla ideér med de andra. Med sitt engagemang i Consensus hoppas hon att lyfta logopedsektionen och få röster där hörda på högre nivå. Vi tror med hennes goda erfarenheter av projektgruppsarbete, sociala personlighet och driv att Jannice kommer passa mycket bra i styrelsen 21/22.

Styrelseledamot - Rima Patel
Motivering: Rima Patel läser sjuksköterskeprogrammet. Hon har det senaste året suttit som marknadsföringsansvarig i sjuksköterskesektionen och vill nu fortsätta sitt kårarbete inom Consensus. Rima har även varit med och hållit i aktivitetsdagarna inom sin sektion. Vi tror att Rimas förmågor inom marknadsföring även kommer vara användbara som styrelseledamot för att designa event och veta vad som funkar som PR. Detta anser vi tillsammans med Rimas sociala personlighet och arbetsvilja kommer göra henne till ett bra tillskott till styrelsen 21/22.

Styrelseledamot - Mimmi Edelman Holmkvist
Motivering: Mimmi Edelman Holmkvist går läkarprogrammet termin 6 och har under det senaste verksamhetsåret även varit styrelseledamot i Medicinska föreningen. Tidigare har hon även varit personalansvarig i festeriet Fyllecellen. Mimmi är väl insatt i vad posten som styrelseledamot innebär och har ett stort intresse av att arbeta i grupp och med programöverskridande frågor. Hon är en driven och engagerad person som är bra på att ta initiativ. Valberedningens uppfattning är att Mimmi kommer att bidra med mycket kreativitet och goda idéer till styrelsens arbete.

Mötesordförande - Frida Andersson
Motivering: Frida Andersson går läkarprogrammet termin 8 och har tidigare erfarenheter av sektionsarbete då hon har suttit med i Medicinska Föreningen. Där har hon bland annat varit ordförande för LiMUR, läkarsektionens utbildningsorgan. Detta ger henne förkunskaper till att passa som mötesordförande eftersom att hon vet hur styrelsemöten kan gå till och kan identifiera när något behöver förbättras. Frida är också driven och vill att diskussioner och tankar som kommer upp i en grupp ska komma till punkt och något konkret vilket också är bra för en mötesordförande där man ska bland annat leda diskussioner som förs i styrelsen. Frida är strukturerad och planerar väl för att hinna med både studier och andra uppdrag.

Mötesordförande - Alice Erlandsson
Nominering: Alice Erlandsson läser just nu termin 4 på läkarprogrammet. Hon har en bred erfarenhet inom både politik och studiesocialt engagemang. Sedan 2018 har Alice suttit i kommunfullmäktige i Västervik, hennes hemstad, och det senaste året har hon även varit gyckelmästarinna i MedSex, läkarsektionens festeri. Under sin tid i kommunfullmäktige har Alice lett flertalet möten och är väl van vid formalia och vikten av att komma till beslut. Vi tror att Alice kommer bidra med en effektivitet, lugn och saklighet. Med hennes erfarenhet inom politik tror vi även att studentpolitik och samarbete kommer komma naturligt. Alice är även en person med god planeringsförmåga.

Handläggare

Marknadsföringsansvarig - Marjan Baranzahi
Motivering: Marjan Baranzahi studerar sjuksköterskeprogrammet termin 3 i Norrköping. Hon har tidigare varit engagerad i Smittsex där hon var tryck och design ansvarig vilket ger henne grundkunskaper i grafisk design. Marjan vill genom posten som marknadsföringsansvarig utveckla den grafiska profilen som Consensus har och vill genom det arbeta för att Consensus ska synas mer i bland annat sociala medier.

Caféchef - Oskar Gannholm Johannson
Motivering: Oskar Gannholm Johansson läser just nu termin 4 på fysioterapeutprogrammet och sitter just nu som caféchef i Consensus styrelse. Oskar har ett brinnande intresse för Café Örats verksamhet och har under hösten arbetat på att utveckla verksamheten och skapa ett samarbete mellan sektionerna till dess att caféet kan öppna igen. Vi i valberedningen nominerar Oskar till posten som caféchef 21/22 mot bakgrund av att han är väl insatt i hur caféarbetet fungerar och för hans kreativa idéer kring hur caféet kan förbättras.

Projektledare för Consensus arbetsmarknadsmässa (CARMA) - Julia Karlsson
Motivering: Julia Karlsson går termin 4 på läkarprogrammet. Hon vill bidra till det studiesociala och tycker att det är viktigt att arbeta för och med något som gynnar studenterna. Detta kommer att hjälpa henne i posten som CARMA-projektledare där hon kan få utlopp för detta. Hon har en vision med CARMA att göra det brett och varierande så att det passar alla vid MedFak. Genom att hon både arbetar bra självständigt och i grupp gynnar det även hennes roll som CARMA-projektledare där man både få ta initiativ ensam men också leda en projektgrupp.

Pubchef - Nicholas Lindqvist
Motivering: Nicholas Lindqvist studerar just nu läkarprogrammet termin 4 och har det senaste verksamhetsåret suttit som pubchef. Med tanke på detta har Nicholas erfarenhet och god insikt i vad det innebär att vara pubchef. Under det gångna verksamhetsåret har han arbetat för att göra pubarna till något för hela Medicinska fakulteten och inte enbart för läkarstudenter. Valberedningen väljer att nominera Nicholas till posten som pubchef då han har bra idéer kring hur pubarna kan utvecklas och hur ett bättre samarbete kan skapas mellan de olika sektionerna men även med andra fakulteter.

FUM-presidie

FUM-ordförande - Elin Fägerstam
Motivering: Elin Fägerstam läser ett masterprogram i medicinsk vetenskap år 2. Hon har lång erfarenhet från Consensus där hon haft heltidstjänst som kårordförande samt deltidstjänst som mötesordförande. Då hon har god koll på kårens olika organ och väl införstådd med mötesformalia tror vi att hon kommer sköta posten på ett ansvarsfullt sätt. Elin är även en social och organiserad person vilket ytterligare ger oss förtroende för henne som ordförande i FUM. Med dessa kvaliteter så tror vi att Elin kommer hålla FUM effektivt och sakligt vilket kommer gynna hela fakulteten.

Vice FUM-ordförande - Sara Nääs
Motivering: Sara Nääs går logopedprogrammet och har det senaste året suttit i Consensus som studiesocialt ansvarig med arbetsmiljöansvar. Sara är motiverad till att få denna post eftersom hon har genom sin tidigare erfarenhet inom kåren sett FUM-mötenas viktiga betydelse. Därför vill hon vara med att skapa och bidra till ett bra klimat på dessa möten. Sara är utåtriktad och ordningsam och gillar att vara med i det studiesociala vilket också är faktorer som kommer att bidra på ett positivt sätt till hennes post som vice FUM-ordförande.

FUM-sekreterare - Emma Johansson
Motivering: Emma Johansson studerar på sjuksköterskeprogrammet i Linköping. Hon har erfarenhet av rollen som sekreterare sedan tidigare vilket gör henne passande för rollen som FUM-sekreterare. Emma är intresserad av både kårens verksamhet och kåröverskridande arbete, har motivationen att engagera sig mera och fungerar bra i grupp. Valberedningen väljer att nominera Emma till posten som FUM-sekreterare då hon har alla de egenskaper som krävs för att göra en bra insats på denna post.

Revisorer

Sakrevisor - Vakant 

Ekonomisk revisor - Daniel Önell, KPMG

 

Continue reading
  980 Hits
Jun
03

Extrainsatt FUM

Imorgon tisdag 4/6 hålls ett extrainsatt fullmäktige klockan 16 i Papaver! Då ska vi förhoppningsvis välja in en ny kårordförande för verksamehtsåret 19/20. Öppet för kandidering på plats. 

Continue reading
  1607 Hits
Apr
01

Valberedningens nomineringar till Consensus styrelse 19/20

Här är valberedningens nomineringar till Consensus kårstyrelse, handläggare, FUM-presidie och sakrevisor för verksamhetsåret 19/20

Kårstyrelse

Kårordförande - Vakant

Vice Kårordförande - Vakant

Utbildningsutvecklare - Vakant

Studiesocialt ansvarig med arbetsmiljöansvar - Vakant

Studiesocialt ansvarig med mottagningsansvar - Alvina Johansson
Motivering: Alvina går termin 4 på logopedprogrammet och tycker om att umgås med vänner och att segla. Hon är eventansvarig i festeriet Oralspex och vill fortsätta att engagera sig i studiesociala evenemang. Som person är Alvina glad, ordningsam och sprider en härlig energi. Vi i valberedningen tycker att Alvina skulle göra ett bra jobb som studiesocialt ansvarig med mottagningsansvar genom sin förmåga att vara lyhörd, strukturerad, engagerad samt hennes intresse för mottagning och studiesociala evenemang.

Styrelseledamot - Matilda Manni
Motivering: Matilda går just nu termin 5 på fysioterapeutprogrammet. Hon har mycket aktiviteter igång på fritiden, exempelvis gymvärd på Campushallen, bokningsansvarig i Reflex och kursrepresentant. Matildas styrkor innefattar att hon är drivande och vill få saker gjorda på en gång. Hon gillar att engagera sig och att motivera andra att göra detsamma. Dessa egenskaper gör att vi i valberedningen tycker att Matilda skulle passa bra som ledamot i Consensus kårstyrelse.

Styrelseledamot - Cia Laine
Motivering: Cia går nu termin 5 på läkarprogrammet. På sin fritid tycker hon om att gymma, spela fotboll och resa. Hon har mycket tidigare erfarenhet av kårarbete, bland annat som vice ordförande i både MF och Veterinärmedicinska Föreningen i Uppsala, ledamot i FUM och heltid inom elevkårsverksamheten för finlandssvenska skolor. Cia är särskilt intresserad av utbildningsfrågor, bland annat gällande genomströmning och spärrar, men också psykisk ohälsa som påverkar utbildningen. Vi i valberedningen tycker att Cia passar som styrelseledamot eftersom hon har ett stort engagemang, mycket idéer kring hur Consensus kan utvecklas och är mån om studenternas bästa.

Styrelseledamot - Axel Öberg
Motivering: Axel går just nu termin 1 på fysioterapeutprogrammet, men har även läst 3 terminer på logopedprogrammet. På fritiden engagerar han sig i logopedprogrammets festeri Oralspex, umgås med vänner och tränar. Axel brinner för arbetsmiljöfrågor och framför allt de gällande psykisk ohälsa. Han tycker att det är en viktig och intressant fråga att arbeta med. Vi i valberedningen tycker att Axel passar som styrelseledamot eftersom han visar på stort engagemang, kreativitet, driv och har dessutom med sig erfarenheter från flera utbildningaroch kan bidra till god stämning och härlig energi i kårstyrelsen.

Mötesordförande - Louise Abrahamsson
Motivering: Louise sitter just nu som VKO i Consensus styrelse och ska börja termin 9 på läkarprogrammet till hösten. På fritiden tycker hon om att träna, läsa och kolla på Netflix.Förutom sin post som VKO i Consensus styrelse sitter hon som webmästarinna i LiHtösen och har suttit som marknadsföringsansvarig i Consensus verksamhetsåret 17/18. Hon är positiv, drivande, lyhörd, uppmärksammar snabbt om någon ej får ta plats och är bra på att peppa. Hon är även organiserad och vill gärna se resultat i arbetet som utförs och att arbetstiden används så effektivt som möjligt. Dessa egenskaper gör att vi i valberedningen tycker att Louise skulle passa som mötesordförande.

 

Handläggare

 

Marknadsföringsansvarig - Erik Wängstam
Motivering: Erik läser termin 4 på fysioterapeutprogrammet. På fritiden tycker han om att hänga med polare. Han är just nu tryck- och designansvarig i Reflex samt studiesocialt ansvarig i FT-sektionen, har tidigare även varit Faddergeneral och tycker det är kul att engagera sig på fritiden. Erik är social och positiv som person och hans tidigare erfarenheter samt förmåga att ha många bollar i luften och vara anpassningsbar gör att vi i valberedningen tycker att han skulle passa utmärkt som marknadsföringsansvarig.

Caféchef - Sara Nääs
Motivering: Sara läser just nu termin 4 på logopedprogrammet. Hon är just nu engagerad som Chef i Oralspex och på fritiden tycker om att träna och att umgås med kompisar. Hon är organiserad och mån om att de jobb hon gör ska bli bra även om det inte alltid blir som man tänkt sig. Som Chef kan hon ta en ledarroll vilket är en egenskap vi tror en caféchef behöver. Hon har dessutom under sin tid som chef i Oralspex även suttit med i logopedsektionens styrelse. Detta har gett henne erfarenhet att agera chef i en grupp och vara mellanlänk till en annan vilket vi ser som en stor fördel hos en caféchef. Vi tror att Sara skulle göra ett jättebra jobb som caféchef, detta för sin flexibilitet, villighet att lägga ner tid och inställning till kårarbetet.

Projektledare för Consensus arbetsmarknadsmässa (CARMA) - Vakant

 

FUM-Presidie

FUM-ordförande - Erik Andersson
Motivering: Erik går nu termin 9 på läkarprogrammet. På sin fritid tycker han om att träna, kolla på Netflix och umgås med kompisar. Han tycker att det är intressant och viktigt med studentpolitik och studentdemokrati och sitter i nuläget som mötesordförande i Consensus kårstyrelse. Han har också tidigare engagerat sig i läkarprogrammets festeri Medsex samt varit Superfadder. Vi i valberedningen tycker att Erik är en lugn, sansad och vettig person och med sina tidigare erfarenheter med sig skulle han göra ett mycket bra jobb som FUM-ordförande.

Vice FUM-ordförande - Vakant

FUM-sekreterare -Thea Isaksson
Motivering: Thea går K1 på läkarprogrammet. På fritiden tycker hon om att träna och fota. Thea har tidigare varit aktiv i idrottsföreningar och som språkrör i en politisk organisation. Detta har gett henne erfarenhet om mötesformalia och organisation- “det är ett samarbete” säger hon. Hon vill engagera sig under sin studietid och tycker att Consensus gör ett viktigt arbete och vill vara delaktig i det. Hon tycker att FUM-sekreterare lät som en bra början, vilket vi håller med om. Vi tycker att Thea är en toppenkandidat till FUM-sekreterare eftersom hon har erfarenhet och är glad, engagerad och positiv till uppdraget.

 

Sakrevisor

Sakrevisor - Gustav Andersson
Motivering: Gustav ska börja termin 9 på läkarprogrammet och sitter i nuläget som studiesocialt ansvarig med inriktning mot mottagning i Consensus. Han tycker om att engagera sig i olika delar av studentlivet och med i bland annat Forte och Holgerspexet. I övrigt tycker han om att laga långkok. Som person är Gustav väldigt engagerad och han är väl insatt i kårens arbete. Vi i valberedningen tycker därför att han skulle passa väldigt bra som sakrevisor åt Consensus 19/20.

Continue reading
  1791 Hits
Apr
01

Bli heltidare i Consensus!

Skarmavbild 2019 04 01 kl. 14.30.54

Vill du arbeta med att göra universitetet en bättre plats för alla studenter, samtidigt som du lär känna massvis med nya människor och knyter värdefulla kontakter? Då har du tur, för flera av Consensus heltidsposter går fortfarande att söka!

Att vara heltidare i Consensus är verkligen ett superkul och givande jobb. Du tar studieuppehåll under ett år och får lön från Consensus samt får ta del av flera andra förmåner - t.ex. gratis kaffe på örat, en ledarskapsutbildning på 2 dagar och gratis inträde till evenemang på alla kårhus.

Posterna som vi fortfarande söker intresserade personer till är: 

  • Kårordförande
  • Vice kårordförande
  • Utbildningsutvecklare
  • Studiesocialt ansvarig med arbetsmiljöansvar

Du söker genom att kandidera på plats på fullmäktige söndag den 14/4. Har du frågor kan du kontakta valberedningen på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Continue reading
  2809 Hits
Apr
01

Sista veckan att svara på vår enkät

52498736 10157341231554644 6624880087919493120 o

Missa inte att svara på vår enkät om psykisk ohälsa! Svarstiden är förlängd till den 7 april. 💚💙💚 Undersökningen hittar du här.

Continue reading
  1685 Hits
Mar
13

Styrelsen informerar vecka 11

Årets pedagog och årets VFU-plats!

Varje år utser Consensus tillsammans med sektionerna Årets Pedagog på Medicinska fakulteten och vi behöver er hjälp med att nominera den lärare/föreläsare/handledare som du anser är en god pedagog. Det är ni som vet vem som gör ett bra jobb och vi vill att du själv eller tillsammans med andra studenter ska berätta det för oss. Vi kommer dessutom utse årets VFU-plats, vilket är ett pris som ska tilldelas den avdelning/vårdcentral/enhet/annan placering som tagit hand om sina studenter på ett extraordinärt sätt. Så om du har varit på en extraordinärt bra VFU-placering kan du som student visa din uppskattning genom att nominera dem till årets VFU-plats. Möjlighet ges att nominera både årets pedagog och årets VFU-plats men självfallet är det okej att bara fylla i en av dem. Nomineringsperiod är från 4e till 21a mars och nominering görs via detta formulär: https://goo.gl/forms/YiHqVNs0yK2GvSOc2

 

Besök på decentraliseringsorterna

Utbildningsutvecklare Thea och arbetsmiljöansvarig Oskar har varit på besök på läkarprogrammets decentraliseringsorter! Än så länge har de hälsat på i Norrköping och Jönköping. På fredag bär det av mot Kalmar.

 

AMO-veckan förra veckan

Förra veckan ägde Arbetsmiljöveckan 2019 rum på alla tre campus. På Campus US var det ett fullspäckat schema med lunchföreläsningar och workshops. Många viktigt ämnen belystes och vi hoppas att ni lärt er mycket! 

 

LiUs pedagogikdagar 

I veckan pågår LIU:s pedagogikdagar och utbildningsutvecklare Thea deltar för att se vad som diskuteras bland undervisande personal. Kårerna håller tillsammans ett pass kring studenternas upplevelse av evaliuate och vikten av återkoppling där sektionernas utbildningsbevakare inkommit med synpunkter. 

 

Verksamhetsårets femte fullmäktige (FUM)

På torsdag är det FUM i Norrköping - där ska det bland annat diskuteras stadga och förslag på ny verksamhetsplan.

Continue reading
  1636 Hits
Mar
11

Consensuskortet

studentkortetConsensus tillsammans med de andra kårerna på LiU har inlett ett samarbete med Studentkortet! När du blir kårmedlem i Consensus får du alltså från och med nu tillgång till CONSENSUSKORTET! Kortet visar inte bara att du är kårmedlem, utan även vilken sektion du tillhör. Ett smidigt sätt att visa medlemskap vid deltagande i t.ex. medlemsmöten och på Consensus fattigfrukost. Dessutom får du ta del av många härliga studentrabatter! Du hittar rabatterna på https://www.studentkortet.se

💚💙💚

För att aktivera ditt Consensuskort behöver du ladda ner studentkortets app och följa stegen nedan:

1. Betala din medlemsavgift. När vi fått in din betalning skickas automatiskt en beställning till vår kortproducent Studentkortet som skapar ditt kort. Medlem blir du via medlemsportalen: medlem.consensus.liu.se

2. Aktiveringsmail. Så snart ditt kort är redo får du ett aktiveringsmail till den registrerade mailadressen. I mailet finns instruktioner om hur du aktiverar ditt digitala kort.

3. Verifiera dig som student. Tar du CSN verifieras du automatiskt som student när du beställer ditt kort. Har du inte studiemedel så ska du skicka in ett intyg på de kurser du studerar. Intyget hämtar du via din ladokenhet och de kan du sedan skanna in via appen eller maila in till Studentkortets kundtjänst. Mer information hittar du här.

💚💙💚

Har du frågor kan du alltid maila oss på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

Continue reading
  2213 Hits
Mar
06

Nyhetsbrev mars

Här kommer Consensus nyhetsbrev för mars månad. Trevlig läsning! 

53292240 10157375218229644 1551519389075898368 o

Continue reading
  1568 Hits
Mar
06

Styrelsen informerar vecka 10

53628887 1268084653332205 5671616339999981568 n

Vad händer i Consensus denna vecka? Jo: 

  • Kårerna har börjat arbetet med att planera Valborg 2019 tillsammans med kommunen. 
  • Planeringen inför skidresan vintern 2020 har börjat! Vi tar gärna emot önskemål på destinationer. Senaste åren har resan gått till Val Thorens, Val d'Isere och Alpe d'Huez! 
  • Arbetsmiljöveckan 2019 är igång på alla 3 campus! Arbetsmiljöveckan arrangeras av kårerna tillsammans med sektionernas arbetsmiljöombud och är en vecka fullspäckad med spännande föreläsningar och event. Missa inte! Mer info finns i eventen på facebook. 
  • Consensus har besökt två av orterna dit läkarprogrammet decentraliserats - Jönköping och Norrköping. I slutet av nästa vecka besöker vi Kalmar! 
  • Kårordförande är på ledningsresa med universitetsledningen på Trondheims universitet. Där får vi lära oss mer om e-lära, digitalisering och distansutbildningar. Viktigt och aktuellt ämne! 

Har ni frågor eller funderingar finns vi på diverse sociala medier och på kontoret på Örat! 

Continue reading
  1674 Hits
Mar
05

Nu är ansökan till Kalaskommittén 2019 öppen!

Kalas1

Kalasmottagningen anordnas av Linköpings universitet och är ett av Sveriges största arrangemang för nyantagna studenter, med två mässor, scenshow med en stor artist (Timbuktu, Markus Krunegård, Veronica Maggio och Hoffmaestro och är bara några av dem som uppträtt tidigare), stor efterfest och närmare 8000 besökare – allt under samma dag!

Man kan arbeta med olika uppgifter, såsom; Vice General med ekonomiansvar, område, säkerhet, tryck, PR, personal, webb&IT, företag, förening, ljud&ljus osv. Gemensamt för alla poster är att man kommer jobba i arbetsgrupper och ha mycket fritt ansvar!

Är du intresserad? Släng iväg ett mail till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. om vilket område du är intresserad av så får du vidare instruktion. Antagningen kommer ske löpande från och med 3 mars.

Fridens liljor,
Julia Bjers
Kalasgeneral 2019

Continue reading
  1681 Hits

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga linkopingkommun farg liggande

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2023 Consensus - Alla rättigheter reserverade