UTMÄRKT INSPIRATÖR

Utmärkt Inspiratör är en utmärkelse som införts av Consensus och sektionerna vid Medicinska fakulteten och syftar till att premiera personer på de respektive utbildningarna som inspirerar studenterna på olika sätt. Denna utmärkelse delas ut av sektionerna och mottagaren av utmärkelsen väljs av respektive sektionsstyrelse.


UTMÄRKTA INSPIRATÖRER 2017

Image

SJUKSKÖTERSKESEKTIONEN NORRKÖPING

Micha Milovanovic, med nomineringen: "Micha har med stor kunskap och kunnighet kring ämnena anatomi och fysiologi, förenklat det svåra till förmån för oss studenter på sjuksköterskeprogrammet. Han har bidragit med väldisponerade, tydliga föreläsningar och ställer alltid upp med att svara på eventuella frågor. Micha Milovanovic utses därför till utmärkt inspiratör 2017."

Image

SEKTIONEN FÖR BIOMEDICINSKA ANALYTIKERPROGRAMMET

Malin Lindqvist Appell, med nomineringen: "Från dag ett inspirerade Malin alla på programmet. Hon har informerat om sin egen utbildning och vilka förutsättningar vi har som framtida BMA. Malin har med gedigen omtanke och strävan för studenternas bästa fått alla studenter att känna sig välkomna och sedda genom hela utbildningen. Även fast Malin själv inte håller i en stor del av undervisningen så är hon väldigt mån om utbildningen och hjälper alla studenter så mycket som möjligt."

Image

SEKTIONEN FÖR LOGOPEDPGROGRAMMET

Inga-Lena Johansson, med nomineringen: "Sättet hon föreläser på fångar lyssnarens intresse vilket måste bero på hennes eget engagemang och brinnande intresse för kunskapen hon förmedlar, så att lyssnaren inte kan annat göra än att suga i sig den teoretiska kunskapen hon frambringar. Hon är inte bara en utmärkt talare, utan även en oerhört god lyssnare som tar sig tid till varje enskild student. Hennes förmåga att sätta studenterna i första rummet är en av de egenskaper som utmärker hennes pedagogik, engagemang och kunnande. Hon är även en utmärkt kursansvarig som tar väl hand om sin kurs genom att vara strukturerad, ansvarstagande och alltid göra sitt bästa för att utbildningen ska fungera så väl som möjligt för oss studenter!"

Image

SEKTIONEN FÖR MEDICINSK BIOLOGI

Vesa Loitto, med nomineringen: "Vesas erfarenheter från både industrin och akademin har gett en bred kunskap inom biomedicin som han gärna delar med sig av till sina studenter. Han motiverar oss studenter att inte ge upp när det är svårt och att det i slutändan kommer vara värt det. Vesa har därför blivit vald till medicinska biologernas utmärkta inspiratör."

Image

MEDICINSKA FÖRENINGEN

Anders Kald, med nomineringen: "Anders är en mycket varm och inspirerade människa, på så många olika sätt. Han ser varje individ för det den är, men också till helheten och vågar uttrycka sig om saker han tycker är fel. Han står upp för rättvisa, minskad diskriminering, jämställdhet inom sjukvården, och är den bästa förespråkaren jag kan tänka mig för uttrycket "rätt person på rätt plats", både i sig själv och genom det han förmedlar till andra människor. Hans goda exempel lyser igenom hela tiden, och i varje av de till trots få möten som jag har haft med honom så blir jag varje gång motiverad till att driva mig själv och mina medmänniskor framåt. Han är i våra ögon en utmärkt inspiratör."

Image

FYSIOTERAPEUTSEKTIONEN

Karin Schröder, med nomineringen: "Karin är, trots en imponerande meritlista, ödmjuk och öppen för frågor och tankar från oss studenter. Karin tar sig alltid tid och visar ett genuint intresse att lyssna. Det finns säkerligen många fysioterapeutstudenter som imponerats av hennes kunskap och sätt att vara, och tänkt tanken att 'när jag blir stor vill jag bli som Karin'."

Image

SJUKSKÖTERSKESEKTIONEN LINKÖPING

Katarina Karlsson, med nomineringen: "Det är alltid lika roligt att gå till färdighetsträningarna i medicinsk teknik när det står Katarina Karlsson på schemat. Utan att tumma på kvalitén undervisar hon alltid med glimten i ögat och mycket energi! Katarina ger mig mycket inspiration och mod att våga ta mig an även de moment som känns ovana i mitt framtida yrke som sjuksköterska. Hon ger alltid en helhetsbild av ämnet som är aktuellt, förklarar utförligt varför man ska göra på ett eller annat sätt, och delar med sig av egna erfarenheter. Hon är verkligen den lärare som gett mig mest motivation hur jag själv vill upplevas som framtida sjuksköterska. Hon är helt enkelt en utmärkt inspiratör."

Image

ARBETSTERAPEUTSEKTIONEN

Elin Magnusson, med motiveringen: "En oerhört pedagogisk och hjälpsam lärare, som alltid är positiv och sprider stor glädje. Elin visar sig alltid intresserad av vad studenterna har att säga och får dem verkligen att utveckla sina tankar kring saker. Elin är också en stor inspirationskälla när det gäller att våga nya saker och utmana sig själv, framförallt då genom att hon själv har varit iväg i världen. Elin är en utmärkt inspiratör med sitt driv!"

CONSENSUS KONTOR

Kårhus1

Kårhuset Örat ligger precis utanför entren vid campus US och erbjuder studenterna studieplatser, café och festlokal. Högst upp finns Consensus kontor.

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

Copyright © 2018 Consensus - Alla rättigheter reserverade

Design & utveckling av Vallagruppen Webbyrå

Följ oss