Information om personuppgiftshantering

I samband med införandet av den nya dataskyddsförordningen GDPR kommer Consensus implementera en rad åtgärder för att säkerställa medlemmarnas integritet och informationssäkerhet. 

Behandling av personuppgifter

Consensus lagrar personuppgifter för hanteringen av kårmedlemskap i enlighet med Högskoleförordningen och Ladokförordningen, samt vid enskilda tillfällen i Consensus verksamhet där personuppgifter samlas in för: arvodering, evenemang, utbildningar, rapportering till Linköpings universitet samt vid studentärenden om det finns behov av personuppgifter för att lösa dessa studentärenden. Consensus ansvarar för att personuppgifter regelbundet ses över och raderas när de inte längre är relevanta.

Medlemssystem

I samband med införandet av den nya dataskyddslagen byter Consensus till en ny leverantör av medlemssystemet som fungerar i enlighet med den nya dataskyddsförordningen. Den 23/5 stängdes det gamla medlemssystemet Sture ner. Implementeringsprocessen för det nya systemet är i full gång. 

Arbetsmarknadsmässa - CARMA

I samband med CARMA - Consensus arbetsmarknadsmässa, lagras kontakt- och personuppgifter i form av ett digitalt kontaktregister. Överföring av uppgifter till framtida berörda personer inom CARMA-organisationen kan komma att ske (exempelvis till värd inför mässdagen). Ändamålet är för att möjliggöra ert medverkande i CARMA enligt era egna önskemål. Uppgifter om representanter från företag sparas tills dess att CARMA 2019 är slutfört. Övriga uppgifter om företagets deltagande sparas i tre år från den senaste gången företaget deltog på CARMA.

Om ni har några andra frågor om hur vi hanterar personuppgifter, andra frågor om GDPR eller frågor om kår- och sektiosnmedlemsskap, vänligen kontakta kårens dataskyddsombud på dataskyddsombud@consensus.liu.se

CONSENSUS KONTOR

Kårhus1

Kårhuset Örat ligger precis utanför entren vid campus US och erbjuder studenterna studieplatser, café och festlokal. Högst upp finns Consensus kontor.

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

Copyright © 2018 Consensus - Alla rättigheter reserverade

Design & utveckling av Vallagruppen Webbyrå

Följ oss