UTBILDNINGSBEVAKNING

Consensus - Medicinska Fakultetens studentkår vid Linköpings Universitet har stor potential för påverkan av utbildningar vid Linköpings Universitet. Vad vi ska påverka eller vilka frågor som ska drivas bestämmer du som student. Det som vi alltid har med oss utöver specifika frågor är kvalitetssäkring och generell förbättring av utbildningar.

STUDENREPRESENTANTER


Först och främst jobbar kåren aktivt med att tillsätta studenter från Medicinska Fakulteten att sitta i olika beslutande och förberedande organ inom institutioner, landsting, universitet och akademin. Dessa, så kallade studentrepresentanter, är en mycket viktig del av kåren och ofta efterfrågas studenter från program som berörs av beslut. Ex. studenter från utbildningar med VFU passar onekligen bra på möten som tar upp ämnen inom VFU.

CONSENSUS KONTOR

Kårhus1

Kårhuset Örat ligger precis utanför entren vid campus US och erbjuder studenterna studieplatser, café och festlokal. Högst upp finns Consensus kontor.

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår, Kårhus Örat, US-området ingång 73, 581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Västgötegatan 15 (Holmbogränden), Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan Universitet, 601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2019 Consensus - Alla rättigheter reserverade

Design & utveckling av Vallagruppen Webbyrå

Följ oss