HANDLÄGGARE

MARKNADSFÖRINGSANSVARIG

henning1080

Henning Ahlborg Delvin

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Henning är kårens resurs för grafiskt material, tryck och marknadsföring. Han är också tillsammans med Vice Kårordförande administratör för Consensus nätverk, sociala medier och hemsidan. Henning går termin 5 på sjuksköterskeprogrammet.

CAFÉCHEF

linda1080

Linda Yngve
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Linda är chef för Café Örat. Det är Linda som ser till att driften av Örat fungerar som det ska och att det finns caféarbetare som jobbar. Hon leder även Cafégruppens arbete. Linda går termin fyra på läkarprogrammet. 

PROJEKTLEDARE CARMA

VAKANT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Som projektledare för CARMA arbetar man med att planera och genomföra Consensus arbetsmarknadsmässa (CARMA). 

PUBCHEF

Nicholas Lindqvist 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Nicholas är ansvarig över Pub Örat som några gånger per termin anordnar pub på kårhuset Örat. Nicholas anordnar detta tillsammamns med pubstyrelsen. Nicholas studerar termin tre på läkarprogrammet. 

INTERNATIONELLT ANSVARIG

VAKANT (tillsvidare)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Som internationelltansvarig är anställd av Medfak International som handläggare i Consensus och utgör på så sätt en länk mellan kåren och Medfak international. Handläggaren verkar för att driva internationaliseringsperspektivet inom kårens arbete och har också ett internationellt utskott tillsammans med de internationellt ansvariga från alla sektioner på medicinska fakulteten. 

Tillsvidare är denna handläggarpost vakant på grund av rådande pandemi. 

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår, Kårhus Örat, US-området ingång 73, 581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Västgötegatan 15 (Holmbogränden), Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan Universitet, 601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2020 Consensus - Alla rättigheter reserverade

Design & utveckling av Vallagruppen Webbyrå

Följ oss