HANDLÄGGARE

MARKNADSFÖRINGSANSVARIG - MARKETING MANAGER

henning1080

Henning Ahlborg Delvin

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Henning är kårens resurs för grafiskt material, tryck och marknadsföring. Han är också tillsammans med Vice Kårordförande administratör för Consensus nätverk, sociala medier och hemsidan. Henning går termin 5 på sjuksköterskeprogrammet.

CAFÉCHEF - CAFÉ MANAGER

Oskar Gannholm Johansson


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Oskar är chef för Café Örat. Det är Oskar som ser till att driften av Örat fungerar som det ska och att det finns caféarbetare som jobbar. Han leder även Cafégruppens arbete. 

PROJEKTLEDARE CARMA - PROJECT LEADER CARMA

Jonna Müller

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Som projektledare för CARMA arbetar man med att planera och genomföra Consensus arbetsmarknadsmässa (CARMA). 

PUBCHEF - PUB MANAGER

Nicholas Lindqvist 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Nicholas är ansvarig över Pub Örat som några gånger per termin anordnar pub på kårhuset Örat. Nicholas anordnar detta tillsammamns med pubstyrelsen. Nicholas studerar termin tre på läkarprogrammet. 

INTERNATIONELLT ANSVARIG - PRESIDENT OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF CONSENSUS

Lisa Boberg

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Som internationelltansvarig är anställd av Medfak International som handläggare i Consensus och utgör på så sätt en länk mellan kåren och Medfak international. Handläggaren verkar för att driva internationaliseringsperspektivet inom kårens arbete och har också ett internationellt utskott tillsammans med de internationellt ansvariga från alla sektioner på medicinska fakulteten. 

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2021 Consensus - Alla rättigheter reserverade

Design & utveckling av Vallagruppen Webbyrå

Följ oss