NOMINERAD ELLER INTE – VAD HÄNDER NU?

Valberedningens uppdrag är att föreslå den kandidat som man tror passar bäst till respektive uppdrag. Detta kan ibland vara en riktigt svår uppgift. Man väger in faktorer som personlig lämplighet, tidigare erfarenhet, vilja att engagera sig samt hur man tror att individen passar i den grupp av förtroendevalda som man föreslår. När valberedningen har bestämt sig vilka personer man ska föreslå på respektive post tar man kontakt med alla individer som efter intervju fortfarande varit intresserade av att bli valda, och berättar för respektive person ifall denne blivit föreslagen eller ej. Har man inte blivit föreslagen har man då möjlighet att motkandidera på Val-FUM.


VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

VAL-FUM
På Val-FUM är det upp till fullmäktiges ledamöter att besluta om vem ska väljas till respektive post. Om valberedningen har lyckats med sitt arbete finns det då en kandidat till varje post (valberedningens förslag). Denna kandidat ställs mot eventuella andra intresserade (motkandidater).

Själva valprocessen går till så att varje kandidat (även om det bara finns en) intervjuas av fullmäktige, där syftet är att fullmäktige ska försäkra sig om att man väljer en lämplig kandidat. Intervjuerna brukar ta olika lång tid; kandiderar man till kårordförande kanske man intervjuas i en halvtimme, medan kandidat till fullmäktigeordförande kanske bara intervjuas i 5-10 minuter. Finns det flera kandidater till en post (dvs. om det finns motkandidater) sker val genom sluten omröstning; endast valresultat (ej rösternas fördelning) offentliggörs.

CONSENSUS KONTOR

Kårhus1

Kårhuset Örat ligger precis utanför entren vid campus US och erbjuder studenterna studieplatser, café och festlokal. Högst upp finns Consensus kontor.

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår, Kårhus Örat, US-området ingång 73, 581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Västgötegatan 15 (Holmbogränden), Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan Universitet, 601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2019 Consensus - Alla rättigheter reserverade

Design & utveckling av Vallagruppen Webbyrå

Följ oss