KÅRVALET

Kårvalet inträffar en gång om året under vårterminen och innebär att nya förtroendevalda till Consensus centrala organisation väljs.


VALBEREDNINGEN

Consensus valberedning tillsätts av fullmäktige under höstterminen och har som uppgift att informera och ta emot nomineringar om potentiella kandidater till förtroendevalda poster inom Consensus. De lägger sedan fram ett förslag på ny styrelse inför Val-FUM. Den nya styrelsen väljs sedan under kårvalet i april.

Kontakta valberedningen kan man göra på följande e-postadress: val@consensus.liu.se

CONSENSUS KONTOR

Kårhus1

Kårhuset Örat ligger precis utanför entren vid campus US och erbjuder studenterna studieplatser, café och festlokal. Högst upp finns Consensus kontor.

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår, Kårhus Örat, US-området ingång 73, 581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Västgötegatan 15 (Holmbogränden), Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan Universitet, 601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2019 Consensus - Alla rättigheter reserverade

Design & utveckling av Vallagruppen Webbyrå

Följ oss