Äskningar

De som kan äska pengar av Consensus är enskilda eller grupper av medlemmar, sektioner eller andra studentföreningar vid Medicinska fakulteten.

Din äskning skickas till kårordförande.

Information gällande äskningsperioder för verksamhetsåret 17/18 kommer inom kort.