Äskningar

Äskningsperiod 3 är öppen mellan 23 mars och 13 april! Det finns för tillfället 3852 kronor att äska om.

De som kan äska pengar av Consensus är enskilda eller grupper av medlemmar, sektioner eller andra studentföreningar vid Medicinska fakulteten.

Information om vilka datum äskningsperioderna pågår samt vilka krav som ställs av Consensus hittar du här.

Din äskning skickas till kårordförande.