Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet består av Consensus utbildningsutvecklare som är utskottets ordförande, en ledamot ur Consensus styrelse samt utbildningsbevakare från alla sektioner. Varje sektion utser sina egna utbildningsbevakare.

Utskottet ska samordna och stötta sektionerna i studiebevakningsfrågor, främja samverkan och utbyte mellan sektioner samt diskutera kårens ställningstaganden i utbildningsfrågor som rör flera utbildningar.