Studentrepresentanter

Som student kan du påverka din utbildning och studiesituation genom att vara studentrepresentant i något av alla de beslutande och beredande organ/ grupper som finns på universitetet. Studentrepresentantens uppdrag är att på möten, såväl på medicinska fakulteten som på LiU centralt, representera studentkåren Consensus medlemmar. För att vara studentrepresentant måste man såklart vara medlem i kåren.

Engagerade studenter sökes!

Just nu söker vi efter studenter till ett par grupper/uppdrag. Du kan enkelt anmäla ditt intresse längst ner på denna sidan så kontaktar vi dig!

Förvaltningsrådet – Studentportalen (1)
Denna grupps huvudsakliga uppgifter är att ansvara för drift, planering och utveckling av IT-tjänster för studenter, d.v.s. t.ex. Studentportalen och Studentwebben. Gruppen består av representanter från alla fakulteter, universitetsförvaltningen och en representant från varje studentkår på LiU.

IPL 3 KUA (1)
Detta är en arbetsgrupp som ska arbeta med utformningen av nya IPL 3, det som nu kallas för HEL 3 och består av praktik på klinisk undervisningsavdelning. Det är en förutsättning att ha erfarenhet från VFU sedan tidigare.

Arbetsgrupp för färdighetsträning och simulering (1)
Gruppens arbetar i nära samverkan med VFU-koordinatorerna och VFU- handledarna från de olika programmen. Allt för att undervisningen på Clinicum ska bidra till att Medfaks studenter ska vara väl förberedda inför den verksamhetsförlagda utbildningen och de arbetsrutiner som tillämpas i vården. Arbetsgruppen har möte ca 3 ggr/termin. Passar väldigt bra för en student från LÄK eller SSK.

Intresseanmälan

Ditt namn

Din epost