Kursrepresentanter

Vad gör en kursrepresentant?

Som kursrepresentant gör Du en jätteviktig insats för just din kurs. I regel brukar det finnas två kursrepresentanter i varje termin. Det är sektionerna som har i uppdrag att rekrytera kursrepresentanter. Som kursrepresentant fungerar Du som en kontaktperson i din klass för frågor som rör Utbildning, Arbetsmiljö, Studiesocialt, Internationellt och Näringsliv. Som tack för insatsen bjuds kursrepresentanterna in till Consensus tacksittning som sker i slutet av varje termin. Efter genomfört uppdrag får kursrepresentanten även ett intyg från Consensus och sin sektion.

Kursrepresentantutbildning!

Nu är anmälan öppen för kursrepresentantutbildningen i Linköping, för att komma åt formuläret så fyller du i det lösenord som du har blivit tilldelad. Vid frågor kontakta uu@consensus.liu.se.

Linköping

Datum: 9 september.
Sista anmälan: 6 september.
Deltagande sektioner: BMA, FT, Log, MF, MedBi, SSK-L

Anmäl dig här!

- Anmälan stängd!

Norrköping

Datum: 17 september.
Sista anmälan: 14 september.
Deltagande sektioner: AT, SSK-N

Anmäl dig här!

- Anmälan stängd!