Årets VFU-plats

Priset syftar till att premiera den VFU-placering som tar hand om sina studenter på ett sätt som är utöver det vanliga. Denna utmärkelse delas ut till en VFU-placering per läsår, nomineras av studenter och utses av ett utbildningsutskottet

Har du haft en VFU-period där du blev väl omhändertagen och stimulerad i ditt lärande? Nominera då den VFU-platsen till årets VFU-plats! Nomineringsperioden för Årets VFU-plats 2017 pågår mellan 20 februari och 20 mars! Nominera kan du göra här

Årets VFU-plats 2014

throxa-klinikFundamentet för god VFU är engagerade handledare som har tid och andra förutsättningar att ta hand om studenterna, vilket finns på Thorax-Kärlkliniken i Linköping. Hela avdelningen, inte bara handledare, präglas av en god stämning och öppet klimat där studenterna känner sig välkomna.I lärandesituationen finns handledare med omfattande kunskap och gott bemötande, vilka lägger ribban lagom högt och uppmuntrar studenten att tänka själv och nå lite högre nivå än tidigare. Gott om tid för att själv pröva på tillsammans med kontinuerlig feedback gör att studenterna får en god möjlighet att träna inför sin kommande profession och framtida yrkesliv.