Årets VFU-plats

Priset syftar till att premiera den VFU-placering som tar hand om sina studenter på ett sätt som är utöver det vanliga. Denna utmärkelse delas ut till en VFU-placering per läsår, nomineras av studenter och utses av ett utbildningsutskottet

Årets VFU-plats 2017

Utmärkelsen för årets VFU-plats 2017 tilldelades Samrehab distriktsrehabiliteringen, Västervik. Motiveringen löd:

"Handledaren gjorde ett utmärkt jobb med att alltid få mig att känna mig välkommen, oavsett om det gällde att få svar på frågor gällande patienter och fysioterapi eller om det handlade om mindre saker som att alltid knacka på min dörr inför förmiddagsfikat och lunchen så att jag alltid kände mig välkommen att vara med. 
Just de små sakerna som att bjuda med till lunch, fikarast eller avfirande av en kollega fick mig att känna mig extra varmt välkommen. Även övriga kollegor som jag också fick följa med på deras patientbesök gjorde ett mycket bra jobb med att få mig att känna mig välkommen och förklarade bra vid frågor och liknande.
Man kände sig aldrig som en besvärlig, jobbig svans som var i vägen som man känt på vissa andra VFU-platser, utan man blev alltid väl bemött och kände sig välkommen! Det var bra upplagt med när feedbacken gavs och jag gavs alltid möjlighet att ställa frågor ifall jag undrade något. När jag varit med på hans besök reflekterade vi alltid efteråt kring hur det gick och vilka fynd som gjorde att man fick ihop sin funktionsdiagnos och hur man kunde tänka kring mål och behandling. Dessa reflektioner efter varje patientbesök var mycket givande och fick mig att tänka och reflektera för att lära mig extra mycket. Nu ett halvår senare känner jag att det jag minns extra mycket är de gemensamma reflektionerna och allt jag lärt mig därifrån."

Årets VFU-plats 2016

Utmärkelsen för årets VFU-plats 2016 gick till Neurorehab - Rörelse och hälsa med motiveringen: 

"Genom gott samarbete och uppmuntran skapade alla på Neurorehab en VFU-period som gett insikt och en stark tro på att fysioterapeuter behövs och kommer behövas i framtiden."

Årets VFU-plats 2014

throxa-klinikFundamentet för god VFU är engagerade handledare som har tid och andra förutsättningar att ta hand om studenterna, vilket finns på Thorax-Kärlkliniken i Linköping. Hela avdelningen, inte bara handledare, präglas av en god stämning och öppet klimat där studenterna känner sig välkomna.I lärandesituationen finns handledare med omfattande kunskap och gott bemötande, vilka lägger ribban lagom högt och uppmuntrar studenten att tänka själv och nå lite högre nivå än tidigare. Gott om tid för att själv pröva på tillsammans med kontinuerlig feedback gör att studenterna får en god möjlighet att träna inför sin kommande profession och framtida yrkesliv.