Årets Pedagog

Årets Pedagog är en utmärkelse som syftar till att premiera goda pedagoger vid Medicinska fakulteten och visa dem uppskattning från studenternas sida. Denna utmärkelse delas ut till en lärare per läsår, nomineras av studenter och utses av ett programöverskridande utskott.

Har du en riktigt bra lärare eller föreläsare? Hjälp oss då att visa Medicinska fakultetens bästa pedagog din uppskattning genom att nominera till årets pedagog! Nomineringstiden för Årets Pedagog 2017 pågår mellan 20 februari och 20 mars. Nominera kan du göra här.

Årets Pedagog 2015

Mattias Ekstedt som enligt studenterna utmärker sig genom att han alltid vill att alla ska hänga med samtidigt som han är engagerad. Studenterna uppskattar också att han har infört "Clinical reasoning"-seminarier på utbildningen vilket gett en djupare klinisk inblick på basgrupper och förbättrat lärandemiljön.

Årets Pedagog 2014

Mikael Sigvardsson för sitt brinnande engagemang för immunologi och sin förmåga att lära studenterna för livet och inte för tentan.

Årets Pedagog 2013

Inga-Lena Johansson ser till varje enskild students behov, är lyhörd och sätter studenterna i första hand. Hennes föreläsningar är väl förberedda och det som tas upp på föreläsningarna känns relevant och aktuellt. Inga-Lena har även en förmåga att skapa en nyfikenhet och får med sitt norrländska lugn studenterna på logopedprogrammet att känna sig trygga i sin roll.

Årets Pedagog 2012

Årets Pedagog 2011

Andreas Eriksson har med sin utmärkta metodik och noggrannhet alltid lyckas nå ut till hela gruppen och kan tack vare sin enorma tillgänglighet alltid hjälpa även den enskilde studenten framåt i sitt arbete

Årets Pedagog 2010

Paul Erixson är en lärare med en förmåga att väcka frågor och skapa nya tankar hos oss studenter samt skapar intressanta diskussioner bland de han undervisar.

Årets Pedagog 2009

Årets Pedagog 2008