Årets Pedagog

Årets Pedagog är en utmärkelse som syftar till att premiera goda pedagoger vid Medicinska fakulteten och visa dem uppskattning från studenternas sida. Denna utmärkelse delas ut till en lärare per läsår, nomineras av studenter och utses av ett programöverskridande utskott.

Årets Pedagog 2017

Stergios Kechagias. För att han håller tydliga föreläsningar som är guld värda och får studenterna att inte bara memorera, utan också förstå. Han visar ett stort engagemang i både läroämnet och studenterna, genom att öppna upp för frågor och även ställa frågor tillbaka.

Årets Pedagog 2016

Maria Mauritz, för hennes enorma vilja att ge studenterna förståelse kring hur teorin fungerar i praktiken samt pedagogiska färdigheter utöver det vanliga.  

Årets Pedagog 2015

Mattias Ekstedt. För att han utmärker sig genom att han alltid vill att alla ska hänga med samtidigt som han är engagerad. Studenterna uppskattar också att han har infört "Clinical reasoning"-seminarier på utbildningen vilket gett en djupare klinisk inblick på basgrupper och förbättrat lärandemiljön.

Årets Pedagog 2014

Mikael Sigvardsson. För sitt brinnande engagemang för immunologi och sin förmåga att lära studenterna för livet och inte bara för tentan.

Årets Pedagog 2013

Inga-Lena Johansson. För att hon ser till varje enskild students behov, är lyhörd och sätter studenterna i första hand. Hennes föreläsningar är väl förberedda och det som tas upp på föreläsningarna känns relevant och aktuellt. Inga-Lena har även en förmåga att skapa en nyfikenhet och får med sitt norrländska lugn studenterna på logopedprogrammet att känna sig trygga i sin roll.

Årets Pedagog 2012

Årets Pedagog 2011

Andreas Eriksson. För att han, med sin utmärkta metodik och noggrannhet, alltid lyckas nå ut till hela gruppen och kan tack vare sin enorma tillgänglighet alltid hjälpa även den enskilde studenten framåt i sitt arbete.

Årets Pedagog 2010

Paul Erixson. För att han är en lärare med en förmåga att väcka frågor och skapa nya tankar hos sina studenter samt skapar intressanta diskussioner bland dem han undervisar.

Årets Pedagog 2009

Årets Pedagog 2008