Utbildningsbevakning

Consensus - Medicinska Fakultetens studentkår vid Linköpings Universitet har stor potential för påverkan av utbildningar vid Linköpings Universitet. Vad vi ska påverka eller vilka frågor som ska drivas bestämmer du som student. Det som vi alltid har med oss utöver specifika frågor är kvalitetssäkring och generell förbättring av utbildningar.

Studenrepresentanter

Först och främst jobbar kåren aktivt med att tillsätta studenter från Medicinska Fakulteten att sitta i olika beslutande och förberedande organ inom institutioner, landsting, universitet och akademin. Dessa, så kallade studentrepresentanter, är en mycket viktig del av kåren och ofta efterfrågas studenter från program som berörs av beslut. Ex. studenter från utbildningar med VFU passar onekligen bra på möten som tar upp ämnen inom VFU.