Styrelse

Kårordförande

Matilda Strömberg
ko@consensus.liu.se
 073-940 55 52

Kårordförande leder arbetet inom kåren och deltar i möten på alla nivåer med såväl kommun som universitetet och har dessutom ett utskott tillsammans med alla sektionsordföranden på medicinska fakulteten.

Vice kårordförande

Marcus Norberg
 vko@consensus.liu.se
 073-962 55 52

Vice kårordförande har huvudsakligen ansvar för ekonomin och är delaktig i marknadsföringen av kåren.

Studiesocialt ansvarig

Axel Lund
 sa@consensus.liu.se
 073-940 55 21

Den studiesocialt ansvarige är ansvarig för många olika delar under mottagningen av nya studenter till den medicinska fakulteten under såväl vår- och höstterminen. Övrig tid arbetar han med frågor som rör huvudsakligen arbetsmiljö  och studenthälsa.

Utbildningsbevakare

Paulina Guillén
 uu@consensus.liu.se
073-940 55 20

Utbildningsbevakaren har stort ansvarsområde och hanterar utbildningsrelaterade frågor såsom utbildningskvalitet, kursplaner, examinationer, praktik (VFU) med flera. Hon har dessutom ett utskott med utbildningsbevakare från alla sektioner på medicinska fakulteten.

Mötesordförande

Nils Lund
 nils@consensus.liu.se

Nils är ordförande på Consensus styrelsemöten och arbetar sin övriga tid som styrelseledamot.

Styrelseledamot

Axel Bergström
 axel@consensus.liu.se

Styrelseledamot

Thea Sandqvist
 thea@consensus.liu.se

Styrelseledamot

Joséphine Allheim
 josephine@consensus.liu.se

Styrelseledamot