Styrelse

Kårordförande

Jacob Larsson
ko@consensus.liu.se
 073-940 55 52

Jacob leder arbetet inom kåren och deltar i möten på alla nivåer med såväl kommunerna som universitetet. Han har dessutom ett utskott tillsammans med alla sektionsordföranden på medicinska fakulteten.

Vice kårordförande

Axel Limbäck
 vko@consensus.liu.se
 073-962 55 52

Axel har huvudsakligen ansvar för ekonomin och är också delaktig i marknadsföringen av kåren.

Studiesocialt ansvarig

Gustav Hanstorp
 sa@consensus.liu.se
 073-940 55 21

Gustav är ansvarig för många olika delar under mottagningen av nya studenter till den medicinska fakulteten under både vår- och höstterminen. Övrig tid arbetar han med frågor som huvudsakligen rör arbetsmiljö och studenthälsa.

Utbildningsutvecklare

Josefine Norlander
 uu@consensus.liu.se
073-940 55 20

Josefine har ett stort ansvarsområde och hanterar utbildningsrelaterade frågor såsom utbildningskvalitet, kursplaner, examinationer, praktik (VFU) med flera. Hon har dessutom ett utskott med utbildningsbevakare från alla sektioner på medicinska fakulteten.

Mötesordförande

Sallie Mohammed
 sallie@consensus.liu.se
Sallie är mötesordförande i Consensus och läser termin 6 på kandidatprogrammet i medicinsk biologi.

Styrelseledamot

Hanna Östenberg
 hanna@consensus.liu.se
Hanna är styrelseledamot i Consensus och läser termin 8 på logopedprogrammet.

Styrelseledamot

Axel Lund
 axel@consensus.liu.se
Axel är styrelseledamot i Consensus och läser masterprogrammet i fysioterapi.

Styrelseledamot

Mia Andersson
 mia@consensus.liu.se
Mia är styrelseledamot i Consensus och läser termin 8 på läkarprogrammet.

Styrelseledamot

Alexander Busk
 alexander@consensus.liu.se
Alexander är styrelseledamot i Consensus och läser termin 6 på sjuksköterskeprogrammet.