Fullmäktigepresidium

Fullmäktigepresidiet tar hand om allt praktiskt runt fullmäktige. De planerar in mötena, skickar kallelser, tar hand om motioner från medlemmar, propositioner från styrelsen och ser till att alla har tillgång till den information som de behöver för att ta bra beslut. Fullmäktigepresidiet leder även mötena, ser till att ledamöterna får mat och fika och ordnar utbildningar så att ledamöterna vet hur ett föreningsmöte fungerar och hur kåren och LiU är organiserad.

Fullmäktigeordförande

Thea Sandqvist
fumordf@consensus.liu.se

Fullmäktigeordförande ansvarar för att leda fullmäktiges möten och agerar talman. Fullmäktigeordförande har ett nära samarbete med styrelsen då det gäller de frågor som ska behandlas på fullmäktiges möten. Denne kallar till möten och sätter agendan. Dessutom så arrangerar fullmäktigeordförande, i samarbete med fullmäktigepresidiet, en utbildning för fullmäktiges ledamöter.

Vice fullmäktigeordförande

Paulina Guillén
fumsek@consensus.liu.se

Vice fullmäktigeordförande är fullmäktigeordförande behjälplig i allt praktiskt som det innebär att sköta mötet, som i att organisera matbeställningar eller ta in yrkande under mötena.

Fullmäktiges sekreterare

Frida Schultz
fumsekreterare@consensus.liu.se

För att fullmäktiges beslut ska vara giltiga så måste allt protokollföras. Under mötet skriver fullmäktiges sekreterare kontinuerligt ner alla beslut som tas. Sekreteraren ansvarar också för vilka som är ledamöter och röstlängden, alltså vilka ledamöter eller suppleanter som är närvarande på mötet.