Handläggare

Internationellt ansvarig

Leo Brandt
internationellt@consensus.liu.se

Anställd av Medfak International som en handläggare i Consensus och utgör därför en länk mellan kåren och Medfak international. Verkar för att driva internationaliseringsperspektivet inom kårens arbete och driver ett internationellt utskott.

Marknadsföringsansvarig

Louise Abrahamsson
marknadsforing@consensus.liu.se

Är kårens resurs för grafiskt material, tryck och marknadsföring och är också administratör för Consensus nätverk och hemsidor

Projektledare CARMA

Damon Frampton
plcarma@consensus.liu.se

Har som uppgift att planera och genomföra
Consensus arbetsmarknadsmässa (CARMA).

Caféchef

Rebecca Carlson
cafechef@consensus.liu.se

Är chef på Café Örat och leder cafégruppens arbete i driften av kårcafét.