Fullmäktige

Fullmäktige är Consensus högsta beslutande organ, studentkårens riksdag. Alla medlemmar är välkomna på fullmäktiges möten, men för att ha rösträtt behöver man vara vald som ledamot av sin sektion. Fullmäktiges arbetsordning hittas här och övriga dokument och handlingar finns här.