Organisation

Consensus centrala organisation består av:
– Fyra studenter som tagit studieuppehåll för att jobba med Consensus på heltid
– Fem studenter som är styrelseledamöter i Consensus på deltid
– Fyra studenter som är handläggare i Consensus på deltid
– Fullmäktige som är Consensus ”riksdag” och utgörs av en fullmäktigeordförande, en vice fullmäktigeordförande, fullmäktiges sekreterare samt kårmedlemmar från sektionerna på Medfak