Vad händer efter kårvalet?

Alla uppdrag som nu är relevanta gäller för verksamhetsåret 2016-17, vilket innebär att man formellt börjar sitt uppdrag den 1 juli i år. Beroende på vilket uppdrag det handlar om kommer man i olika grad påbörja inskolning (överlämning) och planering redan innan sommaren.

Strax efter Val-FUM kommer de som valts till kårstyrelse och handläggare att kontaktas av den sittande styrelsen, för att få mer information om hur överlämning med mera kommer att ske. Uppstart och överlämning, som är jätteviktigt för att det kommande kåråret ska bli så roligt och bra som möjligt, brukar kräva några kvällar och någon helg i maj-juni. Preliminärt är vårens överlämning helgen den 21 till 22 maj.

Blir man vald till heltidare i Consensus är man halvtidsarvoderad under juni. Anledningen är att man ska hinna sätta sig in i och planera sitt uppdrag, men också få överlämning av sina företrädare innan dessa slutar den siste juni. Eftersom man har ett heltidsjobb (med heltidsarvode) från mitten av juni är det alltså inte optimalt att dessutom ha ett annat sommarjobb. Under juli finns det möjlighet till någon semestervecka.

Det är sedan när terminsstart närmar sig i augusti som arbetet, och allt det roliga som ett kårår innebär, verkligen drar igång på allvar…